Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Ð?m Ðàn & Bài Hát L? 7:30am

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Format: BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
   
Message:

* HTML is ON
* Forum Code is ON

VietTyping off VIQR mode VNI mode Telex mode
For VIQR mode:
ddd=dd
adddress -> address

Mode:
Check here to include your profile signature.
Check here to Preview your message before it gets posted.
Check here to be notified by email whenever anyone replies to this topic.
 
T O P I C     R E V I E W
HoangHung

Ca Mục Lễ Chúa Nhật & Đặc Biệt


Chú Ý:

HoangHung

Những Điều Người Đệm Đàn Nên Biết


 1. Tới sớm! Luôn luôn tới sớm hơn giờ Ca Đoàn ôn hát để chuẩn bị
 2. Khi đệm đàn, không vuốt tay trên phím đàn.
 3. Câu Mầu Nhiệm Đức Tin: Dạo đàn rõ ràng cho chủ tế ngay sau khi chủ tế bái gối, không dạo sớm quá hoặc muộn quá
 4. Nếu có hát câu "Chính Nhờ Người", đệm đàn thật nhỏ và êm, không được át tiếng hát của chủ tế.
 5. Kinh Chiên Thiên Chúa: theo Phụng Vụ, hát lúc chủ tế bẻ bánh. Dạo dàn sau lúc chủ tế chúc bình an, đừng sớm quá (lúc chủ tế đang chúc bình an) hoặc muộn qúa (lúc chủ tế đã bẻ bánh).
 6. Những Lễ nào không hát Kinh Vinh Danh?
  1. Các Chúa Nhật Mùa Vọng không hát Kinh Vinh Danh, nhưng những lễ Trọng trong Mùa Vọng như lễ Mẹ Vô Nhiễm có hát
  2. Các Chúa Nhật Mùa Chay không hát Kinh Vinh Danh, nhưng những lễ Trọng trong Mùa Chay như lễ Thánh Giuse và Lễ Đức Mẹ Truyền Tin có hát
  3. Các Lễ Cưới
  4. Các Lễ An Táng
  5. Lễ Các Linh Hồn (November 2)
  6. Các lễ Nhớ và các lễ thường
 7. Trong Mùa Vọng và Mùa Chay nên đệm đàn nhẹ nhàng, không nhộn nhịp, đủ để nâng đỡ tiếng hát mà thôi.
 8. Vì để cho Cộng Đoàn có thể tham dự, một số bài hát cần xuống (hoặc lên) cung để hợp với tầm cữ tiếng của cộng đoàn. Người đệm đàn không nên tự động lên hoặc xuống cung bài hát (để cho dễ đánh đàn) mà không hỏi qua ý kiến của Ca Trưởng trước.

HoangHung

Bộ Lễ

 1. Bộ Lễ Seraphim (GM Nguyễn Văn Hoà)
 2. Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Kim Long)
 3. Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (set 1)
 4. Bộ Lễ Thánh Ca Tiệc Ly 2 (Lm Ngô Duy Linh)
 5. Bộ Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 6. Bộ Lễ Cầu Hồn (Mỹ Sơn, hvh)
 7. Các Mẫu Alleluia
 8. Mầu Nhiệm Đức Tin
 9. Mầu Nhiệm Đức Tin (Mẫu 2 & 3 - hvh)
 10. Chính Nhờ Người (số 2)
 11. Amen (G Major)

HoangHung

Oct 22 (Chúa Nhật 29-A, Khánh Nhật Truyền Giáo)


(Chủ đề: Trả cho Chúa những gì thuộc về Chúa.)
Ca Trưởng: Lĩnh / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Solo ĐC: Bích / Anh

Dâng Hoa : 10:00am


Oct 29 (Chúa Nhật 30-A)


(Chủ đề: Kính Chúa, Yêu Người)
Ca Trưởng: Nhung / Hùng
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Solo ĐC: Bích / Tú Trinh


Thứ Tư @ 7:00pm, Nov 01 (Lễ Các Thánh, Lễ Buộc)


(Chủ đề: Kính Các Thánh)

Folder: TL-9 (red)


Nov 05 (Chúa Nhật 31-A)


(Chủ đề: Sống công chính và khiêm hạ)
Ca Trưởng: Lĩnh / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Solo ĐC: Anh/Hoài


Nov 12 (Chúa Nhật 32-A)


(Chủ đề: Sống khôn ngoan và tỉnh thức)
Ca Trưởng: Hùng / Hùng
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Solo ĐC: Bích / Tú Trinh


Nov 19 (Chúa Nhật 33-A)


(Chủ đề: Sống khôn ngoan, tỉnh thức, biết sinh lợi)

Lễ Mở Tay @ 5:00pm dùng Ca Mục khác
Ca Trưởng: Hùng
Nhạc Công: Tín, Ngọc
Solo ĐC: Anh


Nov 26 (Lễ Chúa Kitô Vua)


(Chủ đề: Chúa là Vua)

(Folder TL-9, red)
Ca Trưởng: Lĩnh / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Solo ĐC: Bích / Hoài


Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page