Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 TIN TUC & THONG BAO

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Format: BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
   
Message:

* HTML is ON
* Forum Code is ON

VietTyping off VIQR mode VNI mode Telex mode
For VIQR mode:
ddd=dd
adddress -> address

Mode:
Check here to include your profile signature.
Check here to Preview your message before it gets posted.
Check here to be notified by email whenever anyone replies to this topic.
 
T O P I C     R E V I E W
HoangHung


Chương Trình (Ca Mục, Đám Cưới)

Đệm đàn & bài hát mỗi tuần

Đáp Ca (hvh)

Website Ca Đoàn

Danh Sách Nhạc Công - GXĐMHCG

Phân Công Hát Lễ Các Ca Đoàn Giáo Xứ ĐMHCG

HoangHung Sổ Tay Ca Đoàn 2008:
http://www.calendi.com/thanhlinh/link.asp?TOPIC_ID=218

Sổ Tay Ca Đoàn 2007:
http://www.calendi.com/thanhlinh/link.asp?TOPIC_ID=200

Sổ Tay Ca Đoàn 2006:
http://www.calendi.com/thanhlinh/link.asp?TOPIC_ID=181

Sổ tay Ca Đoàn năm 2005:
http://www.calendi.com/thanhlinh/link.asp?TOPIC_ID=131

CaDoan Chúc Mừng Ac Mỹ Ánh

Thứ Bảy, Jan 12, 2019. Thầy Nguyễn Nam Việt con ac Mỹ Ánh được chịu Chức Sáu tại Houston. Chúc mừng anh chị và xin Chúa luôn đồng hành với Thầy trong chức vụ mới


Chúc Mừng Anh Chị Thi & Trâm
Tin vui cho cả nhà, Gia đình Thi Trâm có thêm thành viên mới. Cháu tên Gia Huy Nguyễn, Nặng 6 lb 6 oz

Chúc gia đình luôn hạnh phúc và cháu mau ăn chóng lớn. Xin Chúa và Mẹ luôn gìn giữ gia đình hai em ban tràn đầy hồng ân đến gia đình .


Chúc Mừng Anh Chị Đoàn & Phương
Oct, 5: Gia đình anh chị Đoàn , Phương có thêm thành viên mới (chị Phương sanh sáng hôm qua ).Cháu Bảo An khoẻ nặng 6 bls 14 oz.

Ca Đoàn thân gửi lời chúc mừng đến gia đình anh chị , nguyện xin Chúa và Mẹ ban tràn đầy hồng ân niềm vui đến gia đình .

Thân
Phúc Trần

Chúc Mừng AC Trường & Diễm
Jun 9, 2018. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Soprano, lên xe hoa, kết tóc xe duyên cùng anh Trường (Đoàn Thanh Niên). Chúc anh chị trọn đời bên nhau và xây dựng một gia đình mới tràn đầy hạnh phúc trong bàn tay yêu thương của Chúa và Mẹ Maria.

Chia Buồn Với chị Tuyết-Nga
June 10, 2018. Được tin em rể của chị Văn T Tuyết Nga mới qua đời là ông Giuse Keith. Xin được chia buồn cùng chị và gia đình. Xin Chúa sớm đưa linh hồn Giuse về hưởng Thánh Nhan Ngài.

HoangHung

Tập Hát và Hát Lễ

(Update Mar 25, 2019)

Chương Trình Tập Hát:

 • Tập Hát Thường Lệ: Mỗi Thứ Sáu, 8:00pm - 10:00pm, tại phòng 103, nhà Th Gierado)
 • Tập Hát Bất Thường:
  • Thứ Tư, April 03
  • Thứ Tư, April 10
  • Thứ Tư, April 17

Hát Lễ

 • Mỗi Chúa Nhật 7:30am (ôn hát @ 7:00am) và 10:00am (ôn hát @ 9:30am)
 • Thứ Bảy, May 18 @ 1:00pm: Hát Lễ Truyền Chức. Sau đó hát đám cưới @ 3:30pm
 • Chúa Nhật, May 26 @ 10am: Hát lễ Thêm Sức

Chú ý:

 1. Khi hát lễ, cần phải ăn mặc đàng hoàng và tươm tất. Info về Y Phục và Đồng Phục
 2. Theo qui định của Giáo xứ, anh chị em nào nghỉ Ca đoàn 4 tuần liên tiếp mà không thông báo cho Ca trưởng biết, sẽ coi như tự ý ra khỏi Ca đoàn.
 3. Trong các thánh lễ Chúa Nhật, những anh chị em không thể tham dự giờ tập hát trong tuần vẫn có thể ôn hát trước lễ và hát lễ.
 4. Trong những Thánh Lễ Đặc Biệt (Xuân, Tuần Thánh, Phục Sinh, Giáng Sinh, vv.) chỉ những anh chị em đi tập hát mới lên bục hát.
 5. Giờ Tập Hát: Trừ những trường hợp đặc biệt, giờ tập hát của Ca đoàn là 8:00pm - 10:00pm tại nhà Giêrađô, phòng 103.
 6. Giờ Ôn Hát Trước Lễ: Ca đoàn ôn hát 30 phút trước giờ lễ tại Nhà Nguyện


Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page