Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 L? Ð?c Bi?t - Ca Ðoàn GX ÐMHCG
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Ca Đoàn GXĐMHCG


Các Ca Đoàn trong Giáo Xứ

 • Ca Đoàn Augustinô:
  • Hát lễ 5:00pm mỗi Chúa Nhật
  • Những Lễ Cưới sau 1:00pm
  • Những Lễ Buộc @ 9:00pm

 • Ca Đoàn Thiếu Nhi Emmanuel:
  • Hát lễ 12:00pm mỗi Chúa Nhật Đầu Tháng
  • Những lễ Cưới khi có yêu cầu

 • Ca Đoàn Fiat:
  • Hát lễ 6:00pm mỗi Thứ Bảy
  • Những lễ An Táng
  • Những Lễ Buộc @ 9:00am

 • Ca Đoàn John Vianney:
  • Hát lễ 7:00pm mỗi Thứ Năm

 • Ca Đoàn Thánh Linh:
  • Hát lễ 7:00am và 10:00am mỗi Chúa Nhật
  • Những lễ Trọng và Buộc @ 7:00pm

 • Ca Đoàn Trinh Vương:
  • Hát lễ 12:00pm mỗi Chúa Nhật
  • Những Lễ Cưới trước 1:00pm

Các Hội Đoàn và Các Nhóm


 • Đoàn Liên Minh Thánh Tâm:
  • Hát lễ 7:00pm mỗi Thứ Sáu Đầu Tháng

 • Nhóm Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình:
  • Hát lễ 7:00pm mỗi Thứ Sáu, tuần thứ 2 trong tháng

 • Nhóm Hoan Ca (Tổng Hợp):
  • Hát các Lễ Kính và Lễ Trọng khi không có Ca Đoàn hát

HoangHung

(214) 289-9581
579 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote
Hát Thánh Ca Giáng Sinh - 2017

CĐ Thánh Linh: Ca Khen Chúa Ra Đời (Vũ Đình Ân)
CĐ Fiat: Lời Ru Đêm Thánh


Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
579 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Năm 2017

Lễ Mẹ Thiên Chúa (Chúa Nhật, 1 tháng 1 2017)


 • Lễ Vọng @ 6:00pm Thứ Bảy: CĐ Fiat (kỷ niệm các cặp thành hôn 10, 25, 40, 50,, yrs)
 • Lễ ngày 7:00am (nếu parking chưa xong): CĐ Thánh Linh
 • Lễ 10:00am: CĐ Trinh Vương
 • Lễ 12:00pm: CĐ Augustinô
 • (Không có lễ 5:00pm)

Xuân - Tết Đinh Dậu 2017:


 • Thứ Sáu, Jan 27 @ 6pm (Đáp Ca Tv112): Ca đoàn Tổng Hợp (Hội Chợ Giáo Xứ từ 6pm - 11pm)
 • Thứ Bảy @ 5:00pm, Jan 28, Lễ Tân Niên (Mùng Một Tết, Đáp Ca Tv8): Ca Đoàn FIAT (Hội Chợ từ 12pm - 11pm)
 • Chúa Nhật @ 7am, Jan 29 (Mùng Hai Tết, Đáp Ca Tv127)): Ca đoàn Thánh Linh (Các lễ như bình thường)
 • Thứ Hai @ 7pm, Jan 30, Mùng Ba Tết, Cầu Mùa: CĐ Trinh Vương (Đáp Ca Tv89)

Lễ Tro (Wed, Mar 01 2017)


 • Lễ 6:45am: hát Cộng Đồng
 • Lễ 9:00am: CĐ Fiat
 • Lễ 7:00pm: CĐ Thánh Linh
 • Lễ 9:00pm: CD Augustino

Tam Nhật Thánh (April 13-15, 2017):


 • Thứ Năm Tuần Thánh (Rửa Chân): CĐ Augustino
 • Thứ Sáu Tuần Thánh: CĐ Thánh Linh
 • Thứ Bảy Vọng Phục Sinh (có Phép Rửa): CĐ Trinh Vương

Chúa Nhật Phục Sinh (April 16, 2017):


 • Lễ 7:30am - CĐ Fiat
 • Lễ 10:00am - CĐ Thánh Linh
 • Lễ 12:00pm - CĐ Emmanuel
 • Lễ 5:00pm – CĐ Augustinô

Lễ Đức Mẹ Lên Trời (Tuesday, August 15 2017)


 • Lễ Vọng @ 7:00pm Monday: CĐ Trinh Vương
 • Lễ 6:45am: hát Cộng Đồng
 • Lễ 9:00am: CĐ Fiat
 • Lễ 7:00pm: CĐ Thánh Linh
 • Lễ 9:00pm: CD Augustino


Cuối Năm 2017

Lễ Các Thánh, trọng và Buộc (Thứ Tư, November 01)


 • Lễ Vọng, Oct 31 @ 7:00pm Thứ Ba: Ca Đoàn Trinh Vương
 • Lễ 6:45am: hát Cộng Đồng
 • Lễ 9:00am: CĐ Fiat
 • Lễ 7:00pm: CĐ Thánh Linh
 • Lễ 9:00pm: CD Augustino

Lễ Các Linh Hồn (Thứ Năm, November 02)


 • Lễ-1 7:00am: Nhóm Tổng Hợp (Đáp Ca Tv-22)
 • Lễ-2 12pm @ Nhà Bình An: CĐ Fiat (Đáp Ca Tv-24)
 • Lễ-3 7:00pm: CĐ John Vianney (Đáp Ca Tv-26)

Lễ Các Thánh Tử Đạo VN (Thanksgiving, Thứ Năm, November 23 @ 10:00am):
Hát chung

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, trọng và Buộc (Thứ Sáu, December 08)


 • Lễ Vọng @ Chiều Thứ Năm: CĐ Thánh Linh
 • Lễ 6:45am: hát Cộng Đồng
 • Lễ 9:00am: CĐ Fiat
 • Lễ 7:00pm: CĐ Trinh Vương (Quan Thầy)
 • Lễ 9:00pm: CD Augustino

Lễ Giáng Sinh (Thứ Hai, 25 tháng 12)


 • Lễ Vọng, Chúa Nhật (6:00pm): CĐ Emmanuel & John Vianney (Đáp Ca Tv88)
 • Lễ Đêm, Chúa Nhật (9:00pm): CĐ Fiat (Đáp Ca Tv95)
 • Lễ Ngày, Thứ Hai 9am: CĐ Thanh Linh (Đáp Ca Tv97)
 • Lễ Ngày, Thứ Hai 12pm: CĐ Trinh Vuong (Đáp Ca Tv97)
 • (Không có lễ 5:00pm)

Lễ Mẹ Thiên Chúa (Thứ Hai, 1 tháng 1 nam2018)


 • Lễ Vọng, Chúa Nhật (9:00pm): CĐ Fiat
 • Lễ Ngày, Thứ Hai 9am: CĐ Thanh Linh (Đáp Ca Tv97)
 • Lễ Ngày, Thứ Hai 12pm: CĐ Trinh Vuong (Đáp Ca Tv97)
 • (Không có lễ 5:00pm)
Go to Top of Page
HoangHung

(214) 289-9581
579 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Cuối Năm 2016

2016 - Lễ Các Thánh, trọng và Buộc (Thứ Ba, November 01)


 • Lễ Vọng, Oct 31 @ 7:00pm Thứ Hai: Nhóm Tổng Hợp (Hoan Ca)
 • Lễ 6:45am: hát Cộng Đồng
 • Lễ 9:00am: CĐ Fiat
 • Lễ 7:00pm: CĐ Thánh Linh
 • Lễ 9:00pm: CD Augustino

Lễ Các Linh Hồn (Thứ Tư, November 02)


 • Lễ-1 7:00am: Nhóm Tổng Hợp (Đáp Ca Tv-22)
 • Lễ-2 12pm @ Nhà Bình An: CĐ Fiat (Đáp Ca Tv-24)
 • Lễ-3 7:00pm: CĐ Trinh Vương (Đáp Ca Tv-26)

Lễ Các Thánh Tử Đạo VN (Thanksgiving, Thứ Năm, November 24 @ 10:00am):
Ca Đoàn Augustinô

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, trọng và Buộc (Thứ Năm, December 08)


 • Lễ Vọng @ Chiều Thứ Tư: CĐ Thánh Linh
 • Lễ 6:45am: hát Cộng Đồng
 • Lễ 9:00am: CĐ Fiat
 • Lễ 7:00pm: CĐ Trinh Vương (Quan Thầy)
 • Lễ 9:00pm: CD Augustino

Lễ Giáng Sinh (Chúa Nhật, 25 tháng 12 2016)


 • Lễ Vọng, Thứ Bảy (5:00pm): CĐ Emmanuel & John Vianney (Đáp Ca Tv88)
 • Lễ Đêm, Thứ Bảy (8:00pm): CĐ Fiat (Đáp Ca Tv95)
 • Lễ Rạng Đông, Chúa Nhật 7:00am (nếu parking chưa xong): CĐ Thánh Linh (Đáp Ca Tv96)
 • Lễ Ngày, Chúa Nhật 10am: CĐ Trinh Vương (Đáp Ca Tv97)
 • Lễ Ngày, Chúa Nhật 12pm: CĐ Augustinô (Đáp Ca Tv97)
 • (Không có lễ 5:00pm)

Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
579 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Schedule Dâng Hoa Tháng 10/2016

Kính thưa quý ca đoàn GX,

Huynh trưởng mới cho biết là các em sẽ dâng hoa tháng 10. Hát y như tháng 5. Sau đây là chương trình:

October 2 - 7:00am
October 9 - 5:00pm
October 16 - 12:00pm
October 23 - 10:00am
October 30 - 12:00pm

Cám ơn,
Mimi Hoang

Bài Hát:
1. http://www.catruong.com/baihat/ducme/HoaLongDangMe_long.pdf
2. http://www.dinh.dk/pdf/dangMehoadoi-vda.pdf

MP3: http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/danghoa/Dang%20Hoa%202016.mp3

Thứ Tự:
Bài 1: Dạo ĐK - PK1 - ĐK - PK2 - ĐK
Bài 2: Dạo ĐK - PK1 - ĐK - PK2 - ĐK

Chú ý nếu hát xong mà các em chưa xuống thì dạo hoặc hát lại ĐK, vv.

Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
579 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

2015 & 2016


Thanksgiving 2015 (Thứ Năm, 26 tháng 11):
Các Ca Đoàn hát chung

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, trọng và Buộc (Thứ Ba, 8 tháng 12)


 • Lễ Vọng @ Chiều Thứ Hai: CĐ Thánh Linh
 • Lễ 6:45am: hát Cộng Đồng
 • Lễ 9:00am: CĐ Fiat
 • Lễ 7:00pm: CĐ Trinh Vương (Quan Thầy)
 • Lễ 9:00pm: CD Augustino

Lễ Giáng Sinh (Thứ Sáu, 25 tháng 12 2015)


 • Lễ Vọng, thứ Năm (5:00pm): (CĐ Emmanuel & John Vianey)
 • Lễ Đêm, thứ Năm (8:30pm): (CĐ Trinh Vương)
 • Lễ Ngày, Thứ Sáu 10am: (CĐ Fiat)
 • Lễ Ngày, Thứ Sáu 12pm: (CĐ Augustino)

Lễ Mẹ Thiên Chúa (Thứ Sáu, 1 tháng 1 2016)


 • Lễ Vọng @ 7:00pm Thứ Năm: (CĐ John Vianney)
 • Lễ ngày 7:30am: CĐ Fiat
 • Lễ 10:00am: CĐ Thánh Linh
 • Lễ 12:00pm: CĐ Trinh Vương
 • Lễ 5:00pm: (không có lễ)

Xuân - Tết (Feb 2016):


 • Thứ Sáu, Feb 05, 28 Tết - Hội Chợ Giáo Xứ. Lễ 6pm: Liên Minh Thánh Tâm (First Friday)
 • Thứ Bảy, Feb 06, 29 Tết - Hội Chợ Giáo Xứ. Lễ 11am: Ca đoàn Tổng Hợp
 • Chúa Nhật, Feb 07, 30 Tết - Ngày Tạ Ơn: Các lễ như bình thường
 • Thứ Hai, Feb 08, Mùng 1 Tết, Cầu cho hoà bình: CĐ Trinh Vương
 • Thứ Ba, Feb 09, Mùng 2 Tết, Cầu cho ông bà tổ tiên: CĐ Emmanuel

Lễ Tro (Wed, Feb 10 2016)


 • Lễ 6:45am: hát Cộng Đồng
 • Lễ 9:00am: CĐ Fiat
 • Lễ 7:00pm: CĐ Thánh Linh
 • Lễ 9:00pm: CD Augustino

Tam Nhật Thánh (March 24-26, 2016):


 • Thứ Năm Tuần Thánh (Rửa Chân): CĐ Fiat
 • Thứ Sáu Tuần Thánh: CĐ Thánh Linh
 • Thứ Bảy Vọng Phục Sinh (có Phép Rửa): CĐ Thánh Linh (CĐ Trinh Vương không nhận nên CĐTL thay thế)

Chúa Nhật Phục Sinh (March 27, 2016):


 • Lễ 7:30am - CĐ Fiat
 • Lễ 10:00am - CĐ Emmanuel
 • Lễ 12:00pm - CĐ John Vianney
 • Lễ 5:00pm – CĐ Augustinô

(Updated theo chương trình Lễ của GX, Feb 21)
--------------------------------------------

Go to Top of Page

   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page