Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Mùa Thường Niên
 Thánh Vịnh 29
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

vanvong

CT/NC
45 Posts

Posted - 01/05/09 :  01:45  Show Profile Send vanvong a Private Message  Reply with Quote
Download Attachment: le chua giesu chiu phep rua.enc
13.18 KB

Download Attachment: Thanh vinh 88.enc
11.48 KB

Download Attachment: Thanh vinh 24.pdf
24.32 KB

Download Attachment: thanh vinh 115.pdf
27.08 KB

Download Attachment: thanh vinh 115.enc
11.82 KB

Download Attachment: Thanh vinh 18.enc
10.12 KB

Download Attachment: thanh vinh 50.pdf
26.02 KB

Download Attachment: thanh vinh 21.pdf
24.26 KB

Download Attachment: Thanh vinh 103.pdf
24.88 KB

Download Attachment: Thanh vinh 4.pdf
27.47 KB

Download Attachment: Ngay Dai Hoi Toan Dan.pdf
24.75 KB

Download Attachment: Thanh vinh 46.pdf
21.73 KB

Download Attachment: Thanh vinh 32.pdf
22.83 KB

Download Attachment: Xin Nang Chen Cuu Do.pdf
28.21 KB

Download Attachment: Thanh Vinh 106.pdf
21.12 KB

Download Attachment: Thanh Gioan quan thay.pdf
31.94 KB

Download Attachment: Thanh vinh 29.pdf
23.39 KB

Edited by - vanvong on 06/24/09 11:11

vanvong

CT/NC
45 Posts

Posted - 01/07/09 :  22:47  Show Profile Send vanvong a Private Message  Reply with Quote
Tung hô Tin Mừng lễ Chúa Giê-su chịu phép rửạ

Download Attachment: tung ho tin mung chua giesu chiu phep rua.enc
9.82 KB
Go to Top of Page

vanvong

CT/NC
45 Posts

Posted - 02/17/09 :  10:23  Show Profile Send vanvong a Private Message  Reply with Quote
Thánh Vịnh 88 (Dâng kính thánh Giuse)

Download Attachment: thanh vinh 88.pdf
22.14 KB
Go to Top of Page

vanvong

CT/NC
45 Posts

Posted - 02/25/09 :  09:51  Show Profile Send vanvong a Private Message  Reply with Quote


Download Attachment: THANH VINH 24.enc
13.01 KB
Go to Top of Page

vanvong

CT/NC
45 Posts

Posted - 03/04/09 :  22:36  Show Profile Send vanvong a Private Message  Reply with Quote
Trước phúc âm Chúa nhật II mùa chay

Download Attachment: truoc phuc am cn 2 mc.enc
7.26 KB
Go to Top of Page

vanvong

CT/NC
45 Posts

Posted - 03/05/09 :  11:00  Show Profile Send vanvong a Private Message  Reply with Quote
Thánh vịnh 88 repair.

Download Attachment: Thanh vinh 88 repair.enc
11.48 KB
Go to Top of Page

vanvong

CT/NC
45 Posts

Posted - 03/13/09 :  05:46  Show Profile Send vanvong a Private Message  Reply with Quote
Thánh vịnh 18

Download Attachment: Thanh vinh 18 file.pdf
27.16 KB
Go to Top of Page

vanvong

CT/NC
45 Posts

Posted - 03/17/09 :  23:11  Show Profile Send vanvong a Private Message  Reply with Quote
thanh vinh 50

Download Attachment: thanh vinh 50.enc
10.85 KB
Go to Top of Page

vanvong

CT/NC
45 Posts

Posted - 03/22/09 :  10:06  Show Profile Send vanvong a Private Message  Reply with Quote
Thanh vinh 21

Download Attachment: thanh vinh 21.enc
11.99 KB
Go to Top of Page

vanvong

CT/NC
45 Posts

Posted - 04/05/09 :  23:35  Show Profile Send vanvong a Private Message  Reply with Quote
Thanh vinh 103

Download Attachment: Thanh vinh 103.enc
10.87 KB
Go to Top of Page

vanvong

CT/NC
45 Posts

Posted - 04/23/09 :  02:05  Show Profile Send vanvong a Private Message  Reply with Quote
Thanh vinh 4

Download Attachment: thanh vinh 4.enc
10.23 KB
Go to Top of Page

vanvong

CT/NC
45 Posts

Posted - 04/24/09 :  09:01  Show Profile Send vanvong a Private Message  Reply with Quote
Tung ho Tin Mung CN 3 Phuc Sinh

Download Attachment: Tung ho tin mung cn 3 phuc sinh.pdf
21.51 KB
Go to Top of Page

vanvong

CT/NC
45 Posts

Posted - 05/04/09 :  04:28  Show Profile Send vanvong a Private Message  Reply with Quote
Ngày Đại Hội Toàn Dân

Download Attachment: Ngay Dai Hoi Toan Dan.enc
11.84 KB
Go to Top of Page

vanvong

CT/NC
45 Posts

Posted - 05/05/09 :  03:12  Show Profile Send vanvong a Private Message  Reply with Quote
Tung Hô Tin Mừng CN 5 PS

Download Attachment: TUNG HO TIN MUNG CN 5 PS.pdf
21.74 KB
Go to Top of Page

vanvong

CT/NC
45 Posts

Posted - 05/20/09 :  01:59  Show Profile Send vanvong a Private Message  Reply with Quote
Thánh vịnh 46

Download Attachment: thanh vinh 46.enc
10.89 KB
Go to Top of Page

vanvong

CT/NC
45 Posts

Posted - 06/01/09 :  05:35  Show Profile Send vanvong a Private Message  Reply with Quote
Thánh Vịnh 32

Download Attachment: Thanh vinh 32.enc
11.02 KB
Go to Top of Page

vanvong

CT/NC
45 Posts

Posted - 06/04/09 :  10:44  Show Profile Send vanvong a Private Message  Reply with Quote
Tung hô Tin Mừng CN lễ Ba Ngôi

Download Attachment: tung ho tin mung cn Chua Ba Ngoi.enc
10.24 KB
Go to Top of Page

vanvong

CT/NC
45 Posts

Posted - 06/08/09 :  22:18  Show Profile Send vanvong a Private Message  Reply with Quote
Xin Nâng Chén Cứu Độ

Download Attachment: Toi xin nang chen cuu do.enc
11.46 KB
Go to Top of Page

vanvong

CT/NC
45 Posts

Posted - 06/17/09 :  05:54  Show Profile Send vanvong a Private Message  Reply with Quote
Thánh Vịnh 106

Download Attachment: Thanh vinh 106.enc
11.5 KB
Go to Top of Page

vanvong

CT/NC
45 Posts

Posted - 06/22/09 :  08:32  Show Profile Send vanvong a Private Message  Reply with Quote
Thanh vinh 138

Download Attachment: thanh Gioan quan thay.enc
13.83 KB
Go to Top of Page

vanvong

CT/NC
45 Posts

Posted - 06/24/09 :  11:12  Show Profile Send vanvong a Private Message  Reply with Quote
Thanh Vinh 29

Download Attachment: Thanh vinh 29.enc
12.76 KB
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05