VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lời Ru Thánh À á ơi, a à ơi Văn Duy Tùng
Lễ Giao Thừa: Alleluia Alleluia Viết Hùng
Lễ Minh Niên: Alleluia Alleluia Viết Hùng
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Alleluia, Lạy nữ vương thiên đàng Khổng Vĩnh Thành
Lên Đền Thánh Anh em đã tới núi Sion Thế Thông
Lời Kinh Dâng Mẹ Ave ave ave Maria, êm êm tơ chiều buông... Anh Tuấn
Lạy Thánh Nữ Maria Ave Maria lạy Thánh Nữ Maria...
Lễ Vật Ba Vua Ba vua tiến nhanh đi về Belem Hoa Phượng Vi
Lễ Dâng Thành Tâm Bánh thơm rượu ngon lễ dâng thành tâm Trầm Thiên Thu
Lời Khấn Nguyện Bao ngày qua lần trong màn đêm Hải Nguyễn
Lời Người Thống Hối Bao nhiêu ngày xa Chúa là bấy nhiêu ngày khổ đau Khổ Vĩnh Thành
Lời Cầu Đêm Thánh Bầu trời đầy sao lấp lánh Lm Nguyễn Văn Thư (lời Việt)
Lời Kinh Tạ Ơn Biết lấy chi đền đáp ơn Ngài Kim Ân
Lễ Dâng Hài Nhi Giêsu Biết lấy gì dâng Chúa Liên Bình Định
Lời Dâng 2 Biết lấy gì mà tiến để mà dâng Nguyễn Duy
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28