VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lễ Dâng Ruộng đồng xanh mầu đến mùa vàng tươi NNT, Trần Mừng
Lễ Dâng Xin Chúa dủ thương thứ tha đời con lỗi lầm Trầm Thiên Thu
Lễ Dâng Con dâng Chúa đôi tay này từng vất vả Nguyễn Mộng Huỳnh
Lễ Dâng Cha Này là ngàn cây lúa trĩu bông Lữ Hành
Lễ Dâng Đầu Mùa Đây tay con dâng lên Cha bánh rượu lành Liên Bình Định
Lễ Dâng Đầu Mùa Đây tay con dâng lên Cha Liên Bình Định
Lễ Dâng Đầu Mùa Đây tay con dâng lên Cha Liên Bình Định
Lễ Dâng Đầu Mùa Dâng lên Chúa hoa trái đầu mùa Gioakim
Lễ Dâng Đền Tội Trên đồi Canvê, Giêsu đã hiến mình Nguyễn Bách
Lễ Dâng Đời Con Dâng Chúa lễ dâng tạ ơn sau năm tháng Lữ Hành
Lễ Dâng Đời Con Con xin dâng lên Cha đây là bánh thơm Nguyễn Hùng Cường
Lễ Dâng Giáng Sinh Trời mùa đông đêm khuya sương tuyết cơ hàn Linh Trần Thy
Lễ Dâng Hôm Nay Dâng là dâng lên Ngài bánh thơm với ly rượu ngon Trầm Thiên Thu
Lễ Dâng Hôn Phối Dâng lên lời hứa kết giao Nguyễn Chánh
Lễ Dâng Kiếp Người Chúa ơi này đây lễ vật Hải Nguyễn
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28