VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lễ Dâng Từng giọt mồ hôi tuôn đổ trên nương đồng Nhật Minh
Lệ Dâng Đường đời muôn nỗi gian truân Hải Nguyễn
Lễ Dâng Ao Ước Nếu Chúa không xây nhà Hải Nguyễn
Lễ Dâng Cầu Mùa Đoàn con năm tháng giãi dầu Hải Nguyễn
Lễ Dâng Đầu Năm Một năm đã qua mau Hải Nguyễn
Lễ Dâng Đầu Năm Dâng lên xin dâng lên Chúa trong ngày đầu năm Văn Duy Tùng
Lễ Dâng Đời Con Xin cho con như hạt lúa vàng Nhật Minh
Lễ Dâng Giáng Sinh Xin dâng lên Chúa Trầm Thiên Thu
Lễ Dâng Hài Nhi Giêsu Biết lấy gì dâng Chúa Liên Bình Định
Lễ Dâng Mùa Vọng Xin dâng lên Chúa những tâm tình mùa vọng Đinh Công Huỳnh
Lễ Dâng Tha Thiết Xin Chúa thương nhận Mi Giáng
Lễ Dâng Tình Yêu Mừng Mẹ Thiên Chúa Nhật Minh
Lễ Dâng Tưởng Nhớ Xin dâng lên bánh thơm Nhật Minh
Lệ Kinh Mắt lệ đẫm hoen mờ Trầm Thiên Thu
Lề Luật Chúa Ban Lề luật Chúa ban cho Nguyễn Duy
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28