Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Lịch Trình Tập Hát Trong Năm

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Format: BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
   
Message:

* HTML is ON
* Forum Code is ON

VietTyping off VIQR mode VNI mode Telex mode
For VIQR mode:
ddd=dd
adddress -> address

Mode:
Check here to include your profile signature.
Check here to Preview your message before it gets posted.
Check here to be notified by email whenever anyone replies to this topic.
 
T O P I C     R E V I E W
HoangHung

Lịch Trình Tập Hát


 1. Tháng 1
  • Lễ Hiển Linh

  • Lễ Chúa Chịu Phép Rửa

  • Xuân
 2. Tháng 2
  • Lễ Tro

  • Lễ Lá, Tuần Thánh, Phục Sinh

  • Liên Ca Đoàn

  • Lễ Thánh Giuse
 3. Tháng 3
  • Lễ Lá, Tuần Thánh, Phục Sinh

  • Ngày Liên Ca Đoàn
 4. Tháng 4
  • Lễ Lá, Tuần Thánh, Phục Sinh

  • Ngày Liên Ca Đoàn
  • Dâng Hoa
  • Lễ Chúa Lên Trời
 5. Tháng 5
  • Lễ Chúa Lên Trời

  • Quan Thầy Ca Đoàn
  • Lễ Chúa Ba Ngôi
  • Lễ Mình Máu Tháh Chúa
  • Lễ Tháng Gioan Tẩy Giả
  • Lễ Thánh Phêrô & Phaolô Tông Đồ
  • (Lễ Quan Thầy Giáo Xứ 27/6)
 6. Tháng 6
  • Lễ Quan Thầy

  • Lễ Chúa Ba Ngôi
  • Lễ Mình Máu Tháh Chúa
  • Lễ Tháng Gioan Tẩy Giả
  • Lễ Thánh Phêrô & Phaolô Tông Đồ
  • Missouri
 7. Tháng 7
  • Missouri
  • Lễ Mẹ Lên Trời
 8. Tháng 8
  • Tập các bài Đám Cưới & Cầu Hồn

 9. Tháng 9
  • Giáng Sinh

  • Lễ Các Thánh
  • Lễ Các Linh Hồn
  • Lễ Các Thánh Tử Đạo VN
 10. Tháng 10
  • Giáng Sinh

  • Lễ Các Thánh
  • Lễ Các Linh Hồn
  • Lễ Các Thánh Tử Đạo VN
 11. Tháng 11
  • Mùa Vọng
  • Giáng Sinh

  • Lễ Các Thánh Tử Đạo VN
 12. Tháng 12
  • Giáng Sinh
  • Lễ Mẹ Thiên Chúa

HoangHung Những Thánh Lễ bất Thường

Cần phải biết trước để chuẩn bị:

 1. Lễ Mẹ Thiên Chúa: Giáo xứ có mấy lễ, Ca đoàn có hát không? Hát lễ mấy giờ?
 2. Xuân
 3. Tuần Thánh và Vọng Phục Sinh
 4. Lễ Quan Thầy của Giáo Xứ
 5. Rước Lễ Lần Đầu
 6. Thêm Sức
 7. Đại Hội THánh Mẫu Missouri
 8. Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving)
 9. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
 10. Lễ Giáng Sinh

HoangHung Hát Lễ 2006
 1. Lễ Mẹ Thiên Chúa (Chúa Nhật): Các thánh lễ như thường
 2. Xuân (chiều Thứ Bảy): 3 Ca đoàn Thánh Linh, Trinh Vương và Augustinô do anh Lê Hùng phu trách
 3. Thứ Năm TT: Ca đoàn Thiếu Nhi
 4. Thứ Sáu Tuần Thánh: Ca đoàn Thánh Linh
 5. Đêm Vọng Phục Sinh: có 2 lễ
  • 6:00pm, Ca đoàn Trinh Vương và Augustinô, có rửa tội -> kéo dài tới hơn 9:00pm
  • 8:30pm, Ca đoàn Thánh Linh

 6. Chúa Nhật Phục Sinh: Không có lễ 8:00am


Hát Lễ 2005

 1. Lễ Mẹ Thiên Chúa & Truyền Chức (Thứ Bảy): Ca đoàn Thánh Linh
 2. Xuân (Thứ Ba): Lễ 8:00pm do 3 Ca đoàn TL, TV và Augustinô
 3. Thứ Năm TT: Ca đoàn Thiếu Nhi
 4. Thứ Sáu TT: Ca đoàn TL
 5. Vọng Phục Sinh:
  • 6:00pm, Ca đoàn Augustinô & Trinh Vương
  • 9:00pm, Ca đoàn Thánh Linh (có rửa tội)
 6. Thanksgiving & Lễ Các Thánh Tử Đạơ VN @ 8:30am, Ca đoàn TL (cha xứ mới)
 7. Vọng Giáng Sinh 2005: Có 3 Thánh Lễ
  • 5:00pm, Ca đoàn Thiếu Nhi
  • 7:00pm, Ca đoàn Thánh Linh & Trinh Vương
  • 9:30pm, Ca đoàn Augustinô -> Rất giáo dân tham dự, dồn vào 2 lễ trước

 8. Ngày Giáng Sinh (Chúa Nhật): Các thánh lễ như thường

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page