Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Liên Ca Đoàn GX ĐMHCG

Note: You must be registered in order to post a reply.
To register, click here. Registration is FREE!

Screensize:
UserName:
Password:
Format: BoldItalicizedUnderline Centered Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List Insert Smilie
   
Message:

* HTML is ON
* Forum Code is ON

VietTyping off VIQR mode VNI mode Telex mode
For VIQR mode:
ddd=dd
adddress -> address

Mode:
Check here to include your profile signature.
Check here to Preview your message before it gets posted.
Check here to be notified by email whenever anyone replies to this topic.
 
T O P I C     R E V I E W
HoangHung

Ca Đoàn GXĐMHCG


Các Ca Đoàn trong Giáo Xứ

 • Ca Đoàn Augustinô:
  • Hát lễ 5:00pm mỗi Chúa Nhật
  • Những Lễ Cưới sau 1:00pm
  • Những Lễ Buộc @ 9:00pm

 • Ca Đoàn Thiếu Nhi Emmanuel:
  • Hát lễ 12:00pm mỗi Chúa Nhật Đầu Tháng
  • Lễ Thêm Sức
  • Những lễ Cưới khi có yêu cầu

 • Ca Đoàn Fiat:
  • Hát lễ 6:00pm mỗi Thứ Bảy
  • Những lễ An Táng
  • Những Lễ Buộc @ 9:00am

 • Ca Đoàn John Vianney:
  • Hát lễ 7:00pm mỗi Thứ Năm
  • Lễ Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

 • Ca Đoàn Thánh Linh:
  • Hát lễ 7:30am và 10:00am mỗi Chúa Nhật
  • Những lễ Trọng và Buộc @ 7:00pm

 • Ca Đoàn Trinh Vương:
  • Hát lễ 12:00pm mỗi Chúa Nhật
  • Những Lễ Cưới trước 1:00pm

Các Hội Đoàn và Các Nhóm


 • Đoàn Liên Minh Thánh Tâm:
  • Hát lễ 7:00pm mỗi Thứ Sáu Đầu Tháng

 • Nhóm Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình:
  • Hát lễ 7:00pm mỗi Thứ Sáu, tuần thứ 2 trong tháng

 • Nhóm Hoan Ca (Tổng Hợp):
  • Hát các Lễ Kính và Lễ Trọng khi không có Ca Đoàn hát

Lễ Đêm Giáng Sinh Đã Hát
2024 Trinh Vương
2023 Fiat
2022 Augustinô
2021 Thánh Linh
2020 Augustinô (Covid)
2019 Trinh Vương
2018 Thánh Linh
2017 Augustinô
2016 Fiat,
2015 Trinh Vương,

Thứ Năm Tuần Thánh
2025 Thánh Linh
2024 Trinh Vương
2023 Augustino + Fiat
2022 Thánh Linh
2021 Augustino
2020 Augustino
2019 Trinh Vương
2018 Fiat
2017 Trinh Vương
2016 Fiat

Thứ Sáu TT
2025 Fiat
2024 Augustine
2023 Thánh Linh
2022 Trinh Vương
2021 Trinh Vương
2020 Fiat
2019 Augustino
2018 Thánh Linh
2017 Thánh Linh
2016 Thánh Linh

Lễ Vọng Phục Sinh
2025 Augustine
2024 Thánh Linh
2023 Trinh Vương
2022 Fiat & Augustinô
2021 Thánh Linh
2020 Trinh Vương (Fiat không nhận)
2019 Thánh Linh
2018 Trinh Vương
2017 Augustinô
2016 Thánh Linh

HoangHung

2015 & 2016


Thanksgiving 2015 (Thứ Năm, 26 tháng 11):
Các Ca Đoàn hát chung

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, trọng và Buộc (Thứ Ba, 8 tháng 12)


 • Lễ Vọng @ Chiều Thứ Hai: CĐ Thánh Linh
 • Lễ 6:45am: hát Cộng Đồng
 • Lễ 9:00am: CĐ Fiat
 • Lễ 7:00pm: CĐ Trinh Vương (Quan Thầy)
 • Lễ 9:00pm: CD Augustino

Lễ Giáng Sinh (Thứ Sáu, 25 tháng 12 2015)


 • Lễ Vọng, thứ Năm (5:00pm): (CĐ Emmanuel & John Vianey)
 • Lễ Đêm, thứ Năm (8:30pm): (CĐ Trinh Vương)
 • Lễ Ngày, Thứ Sáu 10am: (CĐ Fiat)
 • Lễ Ngày, Thứ Sáu 12pm: (CĐ Augustino)

Lễ Mẹ Thiên Chúa (Thứ Sáu, 1 tháng 1 2016)


 • Lễ Vọng @ 7:00pm Thứ Năm: (CĐ John Vianney)
 • Lễ ngày 7:30am: CĐ Fiat
 • Lễ 10:00am: CĐ Thánh Linh
 • Lễ 12:00pm: CĐ Trinh Vương
 • Lễ 5:00pm: (không có lễ)

Xuân - Tết (Feb 2016):


 • Thứ Sáu, Feb 05, 28 Tết - Hội Chợ Giáo Xứ. Lễ 6pm: Liên Minh Thánh Tâm (First Friday)
 • Thứ Bảy, Feb 06, 29 Tết - Hội Chợ Giáo Xứ. Lễ 11am: Ca đoàn Tổng Hợp
 • Chúa Nhật, Feb 07, 30 Tết - Ngày Tạ Ơn: Các lễ như bình thường
 • Thứ Hai, Feb 08, Mùng 1 Tết, Cầu cho hoà bình: CĐ Trinh Vương
 • Thứ Ba, Feb 09, Mùng 2 Tết, Cầu cho ông bà tổ tiên: CĐ Emmanuel

Lễ Tro (Wed, Feb 10 2016)


 • Lễ 6:45am: hát Cộng Đồng
 • Lễ 9:00am: CĐ Fiat
 • Lễ 7:00pm: CĐ Thánh Linh
 • Lễ 9:00pm: CD Augustino

Tam Nhật Thánh (March 24-26, 2016):


 • Thứ Năm Tuần Thánh (Rửa Chân): CĐ Fiat
 • Thứ Sáu Tuần Thánh: CĐ Thánh Linh
 • Thứ Bảy Vọng Phục Sinh (có Phép Rửa): CĐ Thánh Linh (CĐ Trinh Vương không nhận nên CĐTL thay thế)

Chúa Nhật Phục Sinh (March 27, 2016):


 • Lễ 7:30am - CĐ Fiat
 • Lễ 10:00am - CĐ Emmanuel
 • Lễ 12:00pm - CĐ John Vianney
 • Lễ 5:00pm – CĐ Augustinô

(Updated theo chương trình Lễ của GX, Feb 21)
--------------------------------------------

HoangHung

Schedule Dâng Hoa Tháng 10/2016

Kính thưa quý ca đoàn GX,

Huynh trưởng mới cho biết là các em sẽ dâng hoa tháng 10. Hát y như tháng 5. Sau đây là chương trình:

October 2 - 7:00am
October 9 - 5:00pm
October 16 - 12:00pm
October 23 - 10:00am
October 30 - 12:00pm

Cám ơn,
Mimi Hoang

Bài Hát:
1. http://www.catruong.com/baihat/ducme/HoaLongDangMe_long.pdf
2. http://www.dinh.dk/pdf/dangMehoadoi-vda.pdf

MP3: http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/danghoa/Dang%20Hoa%202016.mp3

Thứ Tự:
Bài 1: Dạo ĐK - PK1 - ĐK - PK2 - ĐK
Bài 2: Dạo ĐK - PK1 - ĐK - PK2 - ĐK

Chú ý nếu hát xong mà các em chưa xuống thì dạo hoặc hát lại ĐK, vv.

HoangHung

Cuối Năm 2016

2016 - Lễ Các Thánh, trọng và Buộc (Thứ Ba, November 01)


 • Lễ Vọng, Oct 31 @ 7:00pm Thứ Hai: Nhóm Tổng Hợp (Hoan Ca)
 • Lễ 6:45am: hát Cộng Đồng
 • Lễ 9:00am: CĐ Fiat
 • Lễ 7:00pm: CĐ Thánh Linh
 • Lễ 9:00pm: CD Augustino

Lễ Các Linh Hồn (Thứ Tư, November 02)


 • Lễ-1 7:00am: Nhóm Tổng Hợp (Đáp Ca Tv-22)
 • Lễ-2 12pm @ Nhà Bình An: CĐ Fiat (Đáp Ca Tv-24)
 • Lễ-3 7:00pm: CĐ Trinh Vương (Đáp Ca Tv-26)

Lễ Các Thánh Tử Đạo VN (Thanksgiving, Thứ Năm, November 24 @ 10:00am):
Ca Đoàn Augustinô

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, trọng và Buộc (Thứ Năm, December 08)


 • Lễ Vọng @ Chiều Thứ Tư: CĐ Thánh Linh
 • Lễ 6:45am: hát Cộng Đồng
 • Lễ 9:00am: CĐ Fiat
 • Lễ 7:00pm: CĐ Trinh Vương (Quan Thầy)
 • Lễ 9:00pm: CD Augustino

Lễ Giáng Sinh (Chúa Nhật, 25 tháng 12 2016)


 • Lễ Vọng, Thứ Bảy (5:00pm): CĐ Emmanuel & John Vianney (Đáp Ca Tv88)
 • Lễ Đêm, Thứ Bảy (8:00pm): CĐ Fiat (Đáp Ca Tv95)
 • Lễ Rạng Đông, Chúa Nhật 7:00am (nếu parking chưa xong): CĐ Thánh Linh (Đáp Ca Tv96)
 • Lễ Ngày, Chúa Nhật 10am: CĐ Trinh Vương (Đáp Ca Tv97)
 • Lễ Ngày, Chúa Nhật 12pm: CĐ Augustinô (Đáp Ca Tv97)
 • (Không có lễ 5:00pm)

HoangHung

Năm 2017

Lễ Mẹ Thiên Chúa (Chúa Nhật, 1 tháng 1 2017)


 • Lễ Vọng @ 6:00pm Thứ Bảy: CĐ Fiat (kỷ niệm các cặp thành hôn 10, 25, 40, 50,, yrs)
 • Lễ ngày 7:00am (nếu parking chưa xong): CĐ Thánh Linh
 • Lễ 10:00am: CĐ Trinh Vương
 • Lễ 12:00pm: CĐ Augustinô
 • (Không có lễ 5:00pm)

Xuân - Tết Đinh Dậu 2017:


 • Thứ Sáu, Jan 27 @ 6pm (Đáp Ca Tv112): Ca đoàn Tổng Hợp (Hội Chợ Giáo Xứ từ 6pm - 11pm)
 • Thứ Bảy @ 5:00pm, Jan 28, Lễ Tân Niên (Mùng Một Tết, Đáp Ca Tv8): Ca Đoàn FIAT (Hội Chợ từ 12pm - 11pm)
 • Chúa Nhật @ 7am, Jan 29 (Mùng Hai Tết, Đáp Ca Tv127)): Ca đoàn Thánh Linh (Các lễ như bình thường)
 • Thứ Hai @ 7pm, Jan 30, Mùng Ba Tết, Cầu Mùa: CĐ Trinh Vương (Đáp Ca Tv89)

Lễ Tro (Wed, Mar 01 2017)


 • Lễ 6:45am: hát Cộng Đồng
 • Lễ 9:00am: CĐ Fiat
 • Lễ 7:00pm: CĐ Thánh Linh
 • Lễ 9:00pm: CD Augustino

Tam Nhật Thánh (April 13-15, 2017):


 • Thứ Năm Tuần Thánh (Rửa Chân): CĐ Trinh Vương
 • Thứ Sáu Tuần Thánh: CĐ Thánh Linh
 • Thứ Bảy Vọng Phục Sinh (có Phép Rửa): CĐ Augustinô

Chúa Nhật Phục Sinh (April 16, 2017):


 • Lễ 7:30am - CĐ Fiat
 • Lễ 10:00am - CĐ Thánh Linh
 • Lễ 12:00pm - CĐ Emmanuel
 • Lễ 5:00pm – CĐ Augustinô

Lễ Đức Mẹ Lên Trời (Tuesday, August 15 2017)


 • Lễ Vọng @ 7:00pm Monday: CĐ Trinh Vương
 • Lễ 6:45am: hát Cộng Đồng
 • Lễ 9:00am: CĐ Fiat
 • Lễ 7:00pm: CĐ Thánh Linh
 • Lễ 9:00pm: CD Augustino


Cuối Năm 2017

Lễ Các Thánh, trọng và Buộc (Thứ Tư, November 01)


 • Lễ Vọng, Oct 31 @ 7:00pm Thứ Ba: Ca Đoàn Trinh Vương
 • Lễ 6:45am: hát Cộng Đồng
 • Lễ 9:00am: CĐ Fiat
 • Lễ 7:00pm: CĐ Thánh Linh
 • Lễ 9:00pm: CD Augustino

Lễ Các Linh Hồn (Thứ Năm, November 02)


 • Lễ-1 7:00am: Nhóm Tổng Hợp (Đáp Ca Tv-22)
 • Lễ-2 12pm @ Nhà Bình An: CĐ Fiat (Đáp Ca Tv-24)
 • Lễ-3 7:00pm: CĐ John Vianney (Đáp Ca Tv-26)

Lễ Các Thánh Tử Đạo VN (Thanksgiving, Thứ Năm, November 23 @ 10:00am):
Hát chung

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, trọng và Buộc (Thứ Sáu, December 08)


 • Lễ Vọng @ Chiều Thứ Năm: CĐ Thánh Linh
 • Lễ 6:45am: hát Cộng Đồng
 • Lễ 9:00am: CĐ Fiat
 • Lễ 7:00pm: CĐ Trinh Vương (Quan Thầy)
 • Lễ 9:00pm: CD Augustino

Lễ Giáng Sinh (Thứ Hai, 25 tháng 12)


 • Lễ Vọng, Chúa Nhật (6:00pm): CĐ Emmanuel(Đáp Ca Tv88)
 • Lễ Đêm, Chúa Nhật (9:00pm): CĐ Augustinô (Đáp Ca Tv95)
 • Lễ Ngày, Thứ Hai 9am: CĐ Thanh Linh (Đáp Ca Tv97)
 • Lễ Ngày, Thứ Hai 12pm: CĐ Trinh Vuong (Đáp Ca Tv97)
 • (Không có lễ 5:00pm)

Lưu ý: Chúa Nhật, 24 tháng 12:
- Chiều Thứ Bảy (Dec 23) lễ 8:00pm (Sau Diễn Nguyện @ 6:30pm)
- 7:30am, 10:00am, 12:00pm và 5pm

Lễ Mẹ Thiên Chúa (Thứ Hai, 1 tháng 1 nam2018)


 • Lễ Ngày, Thứ Hai 7:30am: Fiat
 • 10am: CĐ Thanh Linh (Đáp Ca Tv66)
 • 12pm: CĐ Trinh Vuong (Đáp Ca Tv66)
 • (Không có lễ 5:00pm)
HoangHung Hát Thánh Ca Giáng Sinh - 2017

CĐ Thánh Linh: Ca Khen Chúa Ra Đời (Vũ Đình Ân)
CĐ Fiat: Lời Ru Đêm Thánh
CĐ Augustinô: Nhin Xem tre Be/Giang Sinh Kho Ngheo"Nhac Co Ca Anh Quoc,loi viet cua:Lai Quoc Hung va Khai Minh
Trinh Vuong: Nơi Belem (Cổ ca Tây Ban Nha)
CĐ Gioan Vianney: 1- Ding Dong Merrily On High; 2- Baby Jesus We Love You
CĐ Emmanuel: Beth'lem Star (M.D.Ridge)

HoangHung

Schedule Dâng Hoa Tháng 10/2017

Kính thưa quý ca đoàn GX,

Huynh trưởng mới cho biết là các em sẽ dâng hoa tháng 10. Hát y như tháng 5. Sau đây là chương trình:

Tuần1, October 1: Không có
Tuần2, October 8: Không có
Tuần3, October 15: Lễ 7:30am, 10:00am và 12:00pm
Tuần4, October 21 và 22: Lễ 6:00pm (Thứ Bảy), 10:00am, 12:00pm và 5:00pm

Cám ơn,
Mimi Hoang

Bài Hát:
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/danghoa/MuaHoaDepTuoiDaVe.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/danghoa/MuaHoaDepTuoiDaVe_.m4a

Đề nghị đổi 2 câu đầu của ĐK như sau:
"Ngàn hoa đẹp tươi tiến Mẹ yêu
Và muôn lời kinh bao trìu mến"


Thứ Tự:
1. La la ...
2. ĐK - PK1 - ĐK - PK2 ... (hết 5 câu) .. ĐK
3. Lặp lại ĐK + La la lạ. kết.

Chú ý nếu hát xong mà các em chưa xuống thì Đàn dạo hoặc hát lại ĐK, vv.

HoangHung

Lễ Tạ Ơn 2017


Chương trình tổ chức của giáo xứ là 9:00am rước kiệu quanh bãi đậu xe và 10:00am Thánh lễ

Đồng phục: Nữ, quần áo dài trắng; Nam, Suits, tie đen.
Tổng Dượt: Tối Thứ Tư, November 22, 2017
Ngày hát lễ: Ôn hát @ 8:00am

http://www.calendi.com/giaoxu/letaon/default.asp

Nhân tiện cũng xin các Ca đoàn chuẩn bị bài Thánh Ca Giáng Sinh sẽ hát trong đêm diễn nguyện và cho biết càng sớm càng tốt để khỏi bị trùng hợp.

Ca Mục Lễ Các Thánh Tử Đạo & Thanksgiving, November 23 - 2017
Rước Ảnh CTTĐVN Vào Nhà Thờ: Tiếng Nhạc Oai Hùng (Hải Linh)
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/tudao/tiengnhacoaihung.pdf
NL: Tán Tụng Hồng Ân (Hải Linh)
http://www.catruong.com/baihat/hopxuong/tantunghongan.pdf
ĐC: Tv-125 (hvh)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv125_CacThanhTuDao_hvh2.pdf
DL: Tựa Trầm Hương (Ngọc Linh, version mới, chỉ khác chỗ CON XIN DÂNG LÊN là ĐÔ ĐÔ ĐÔ ĐÔ thay vì MÍ MÍ MÍ MÍ)
http://www.catruong.com/baihat/dangle/TuaTramHuong_ngoclinh.pdf
HL1 (Một số người hát lúc Ca Đoàn rước Lễ): Ai Muốn Theo Thầy (Trần Thế)
http://www.catruong.com/baihat/hieple_canguyen/AiMuonTheoThay_2be_tranthe.pdf
HL2: Tri Ân Tình Chúa (Ngọc Linh)
http://www.catruong.com/baihat/hieple_canguyen/TriAnTinhChua_nl.pdf
KL: SH-348 (Hồ Khanh - Minh Hương)
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/tudao/AnhHungTuDao_hk.pdf

Điều Khiển:

1. Rước vào Nhà Thờ: Lê Hùng
2. Nhập Lễ: ​Lê Hùng
3. Bộ Lễ (Seraphim): ​chị Châu (Trinh Vương)
4. Đáp Ca & Alleluia: ​anh Đoàn TL​
5. Dâng Lễ: ​anh Đoàn TL​
6. Hiệp Lễ: anh Đức
7. Kết Lễ: anh Đức

HoangHung

Lễ Mừng 25 Năm Thành Lập Giáo Xứ ĐMHCG, Sunday, Jan 21, 2018

Đồng Phục: Áo dài tự do
Có Mặt: 9:30am

Chương Trình Tập Hát:
- Mỗi Ca Đoàn tập riêng
- Thứ Tư, Jan 17 @ 8:00pm, tập chung trong nhà thờ
- Chúa Nhật, Jan 21, Ôn hát lúc 9:30am trong nhà thờ

Rước vào nhà thờ (nếu có): Kính Mừng Nữ Vương
http://www.catruong.com/baihat/ducme/NuVuongHoabinh_hl.pdf

NL: Tán Tụng Hồng Ân
http://thanhlinhchoir.com/baihat/taon/TanTungHongAn_hl.pdf

BL: Seraphim

ĐC: Tv24 (Chúa Nhật TN3B)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv24_3b_hvh2.pdf
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv24_3B_Anh.mp3

DL: Xin Dâng (Hương Vĩnh)
http://thanhlinhchoir.com/baihat/bonmanggiaoxu/XinDang_HuongVinh.mp3

HL1: Đâu Có Tình Yêu Thương (Hát chung nhà thờ - Ca Đoàn Rước Lễ)
http://www.catruong.com/baihat/hieple_canguyen/DauCoTinhYeuThuong_1be.pdf

HL2: Muôn Lời Chúc Tụng


http://thanhlinhchoir.com/baihat/bonmanggiaoxu/muonloichuctung.pdf
- Bè Soprano (ĐK only)
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/taphat/bonmanggx/MuonLoiChucTung_sop.mp3
- Bè Alto(ĐK only)
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/taphat/bonmanggx/MuonLoiChucTung_alto.mp3
- Bè Basso và Tenor (ĐK only)
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/taphat/bonmanggx/MuonLoiChucTung_basso.mp3

KL: Mẹ Hằng Cứu Giúp
http://thanhlinhchoir.com/baihat/bonmanggiaoxu/MeHangCuuGiup_vietchung.pdf

HoangHung CHƯƠNG TRÌNH CỦA GIÁO XỨ TRONG THỜI GIAN TỚI (2018)

I. Tết Mậu Tuất:
* Thứ Năm (15/2): Thánh lễ Tất niên lúc 7pm (Ca Đoàn John Vianney)
* Thứ Sáu (16/2 – Mồng 1 Tết): Thánh lễ Có nghi thức Niệm hương lúc 6pm (thay vì 7pm - Ca đoàn Thiếu Nhi Emmanuel). Sau Lễ là Hội chợ. (Vẫn được ăn thịt vì được Đức Cha miễn chuẩn).
* Thứ Bảy (17/2 – Mồng 2 Tết): Thánh lễ Có nghi thức Niệm hương lúc 10:30am. Sau Lễ là Hội chợ.
* Chúa nhật (18/2 – Mồng 3 Tết): Thánh lễ là cho Chúa nhật I Mùa Chay.

II. Mùa Chay:
* Giải tội (6/3 & 13/3): Thánh lễ lúc 6:30pm & Giải tội lúc 7pm
* Tam nhật Tĩnh tâm (19-21/2): Thánh lễ lúc 6:30pm (thay vì 7pm) và giảng phòng bắt đầu lúc 7pm do Cha Nguyễn Văn Khải, C.Ss.R. (từ Rôma) hướng dẫn.

III. Bổn Mạng Giáo Xứ:
* Thánh Lễ Bổn mạng (Chúa nhật 1/7): Có 3 Thánh lễ: 7am (thay vì 7:30am); 10am (có rước kiệu lúc 9am); 5pm. Không có Thánh lễ 12pm. Tất cả các Thánh lễ đều về Đức Mẹ.
* Picnic Bổn mạng (Chúa nhật 1/7): Trong parking lot sau Thánh lễ 10am.
III. Tiệc Tri Ân Ngân Khánh Giáo Xứ
Tổ chức lúc 7pm thứ Bảy Oct 6 dành cho các ân nhân và những cộng sự viên lâu năm của Giáo xứ. Có thiệp mời.


HoangHung Mùa Chay & Phục Sinh 2018

Lễ Tro (Wed, Feb 14)
- 6:45am: hát cộng đồng
- 9:00am: Fiat
- 7:00pm: Thánh Linh
- 9:00pm: Augustinô

Tất Niên (Thursday, Feb 15)
- 7:00pm: John Vianney

Mùng 1 Tết (Friday, Feb 16)
- 7:00pm: Emmanuel

Mùng 2 Tết (Sat , feb 17)
- Lễ sáng: ca đoàn nào volunteer xin cho biết.
- Lễ chiều (Chua Nhật ): Fiat

Mùng 3 Tết (Sun , feb 18)
- 7:30am, 10:00am: Thánh Linh
- 12pm: Trinh Vương
- 5:00pm: Augustino

Tam Nhật Thánh & Phục Sinh
- Thursday 7pm: Fiat
- Friday 7pm: Thánh Linh
- Saturday : Trinh Vương
- Chúa Nhật:
-- 7:30am: Thánh Linh
-- 10:00am: Emmanuel
-- 12:00pm: John Vianney
-- 5:00pm: Augustino

Ca đoàn nào volunteer hát sáng thứ bẩy, mùng 2 tết, xin cho biết sớm. First come first serve.


HoangHung Bổn Mạng Giáo Xứ (2018)

* Thánh Lễ Bổn mạng (Chúa nhật 1/7): Có 3 Thánh lễ: 7am (thay vì 7:30am); 10am (có rước kiệu lúc 9am); 5pm. Không có Thánh lễ 12pm. Tất cả các Thánh lễ đều về Đức Mẹ.

* Picnic Bổn mạng (Chúa nhật 1/7): Trong parking lot sau Thánh lễ 10am.

III. Tiệc Tri Ân Ngân Khánh Giáo Xứ

Tổ chức lúc 7pm thứ Bảy Oct 6 dành cho các ân nhân và những cộng sự viên lâu năm của Giáo xứ. Có thiệp mời.

HoangHung Subject: Bài Hát Dâng Hoa 2018
Kính thưa Cha, UVTN, và quý bác chú cô,

Con xin gửi bài hát Dâng Hoa cho năm nay. Hiện nay con chưa biết schedule, nhưng con sẽ cho các ca đoàn biết sau.

Đây là nhạc thâu của bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=f8gX04vRX8g

http://thanhlinhchoir.com/baihat/danghoa/DangHoaNamSac_Sr.cl.pdf

http://thanhlinhchoir.com/baihat/danghoa/DangHoaNamSac%20piano.pdf

Con đã viết ra những chỗ dạo đàn theo yêu cầu của người trưởng dạy các em dâng hoa năm nay. (PDF #2)

1. Đàn dạo intro - các em bước lên cung thánh
2. Hát theo thứ tự - ĐK, 1, ĐK, 2, ĐK, 3, ĐK, 4, ĐK, 5, ĐK cho đến các em cắm hoa xong.

Các lời nhắn:
1. Trong nhạc thâu thì sau câu 3 có khúc dạo thay vì hát ĐK, nhưng em trưởng xin là ca đoàn cứ hát ĐK.
2. Cuối câu ĐK trong nhạc thâu, họ kéo ra mấy chữ (thành 5 phách trước khi vô phiên khúc), nhưng trong pdf thì nhanh hơn (3 phách). Em trưởng muốn thêm mấy phách nữa trước khi hát phiên khúc. Xin cho đàn dạo như trong bài hát con đã viết ra để đủ giờ cho các em thay đổi vị trí. Sau phiên khúc vào lại ĐK cũng vậy... xin theo dõi chỗ dạo đàn.
3. Trong nhạc thâu, họ hát tempo 68 beats per minute. Xin cố gắng hát tempo như vậy vì các em quen múa với nhạc thâu.

Dâng Hoa Schedule:

Chúa Nhật 06/05 - 10:00am

Thứ Bảy 12/05 - 6:00pm
Chúa Nhật 13/05 - 7:30am, 10:00am, 12:00pm, 5:00pm

Chúa Nhật 20/05 - nghỉ

Chúa Nhật 27/05 - 12:00pm


Cảm ơn quý ca đoàn,

Mimi Hoang


HoangHung Hát Lễ Cuối Năm 2018

1. Lễ Các Thánh, trọng và Buộc (Thứ Năm, November 01)
• Lễ Vọng, Oct 31 @ 7:00pm Thứ Tư: CĐ Trinh Vương
• Lễ 6:45am Thứ Năm: hát Cộng Đồng
• Lễ 9:00am: CĐ Fiat
• Lễ 7:00pm: CĐ John Vianne – tiếng Việt
• Lễ 9:00pm: CD Augustino

2. Lễ Các Linh Hồn (Thứ Sáu, November 02)
• Lễ-1 @ 7:00am: Cộng Đồng (Đáp Ca Tv-22)
• Lễ-2 @ 12pm @ Nhà Bình An: CĐ Fiat (Đáp Ca Tv-24)
• Lễ-3 @ 7:00pm: Liên Minh Thánh Tâm (Đáp Ca Tv-26)

3. Lễ Các Thánh Tử Đạo VN & Thanksgiving (Thứ Năm, November 22 @ 10:00am):
• Hát chung (4 Ca Đoàn người lớn trong GX)
• (Đức Cha tới Chúa Nhật, November 25 @ lễ 10:00am)

4. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, trọng và Buộc (Thứ Bảy, December 08)
• Lễ Vọng @ 7:00pm Thứ Sáu: CĐ Trinh Vương (Quan Thầy)
• Lễ 8:00am Thứ Bảy: CĐ Fiat
• Lễ 10:00am: CĐ Thánh Linh
• Lễ 12:00pm: CD Augustino

Lễ Giáng Sinh (Thứ Ba, 25 tháng 12)
• (Hát Thánh Ca Giáng Sinh: sau lễ Thứ Bảy, December 22)
• Lễ Vọng 24/12, Thứ Hai (5:00pm): CĐ Emmanuel (Đáp Ca Tv88)
• Lễ Đêm 24/12, Thứ Hai (8:00pm): CĐ Thánh Linh (Đáp Ca Tv95)
(Các năm qua: 2015 Trinh Vương, 2016 Fiat, 2017 Augustinô)
• Lễ Ngày @ 8:30am: CĐ Fiat (Đáp Ca Tv97)
• Lễ Ngày @ 11:00am: CĐ Trinh Vương (Đáp Ca Tv97)

Lễ Mẹ Thiên Chúa (Thứ Ba, 1 tháng 1 năm 2019)
• Lễ Vọng @ 7:00pm Thứ Hai: CĐ Fiat
• Lễ Ngày, Thứ Ba 7:30am: CĐ Thánh Linh
• 10am: CĐ Trinh Vương (Đáp Ca Tv66)
• 12pm: CĐ Augustinô (Đáp Ca Tv66)


HoangHung

Lễ Tạ Ơn 2018


Chương trình tổ chức của giáo xứ là 9:00am rước kiệu quanh bãi đậu xe và 10:00am Thánh lễ

Đồng phục: Nữ, quần áo dài trắng; Nam, Suits, tie đen.
Tổng Dượt: Tối Thứ Tư, November 21, 2018
Ngày hát lễ: Ôn hát @ 8:00am

http://www.calendi.com/giaoxu/letaon/default.asp

Nhân tiện cũng xin các Ca đoàn chuẩn bị bài Thánh Ca Giáng Sinh sẽ hát trong đêm diễn nguyện (22 tháng 12, sau lễ), và cho biết càng sớm càng tốt để khỏi bị trùng hợp.

Ca Mục Lễ Các Thánh Tử Đạo & Thanksgiving, November 22 - 2018

Rước Ảnh CTTĐVN Vào Nhà Thờ: Bài Ca Ngàn Trùng (Kim Long)
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/taon/baicangatrung.pdf

NL: Tán Tụng Hồng Ân (Hải Linh)
http://www.catruong.com/baihat/hopxuong/tantunghongan.pdf

ĐC: Tv-125 (hvh)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv125_CacThanhTuDao_hvh2.pdf

DL: Lời Tạ Ơn (Viết Chung)
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/taon/LoiTaOn_vc.pdf

HL2: Bài Ca Cảm Mến (Anh Tuấn)
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/taon/BaiCaCamMen_at.pdf

KL: SH-348 (Hồ Khanh - Minh Hương)
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/tudao/AnhHungTuDao_hk.pdf

HoangHung

Diễn Nguyện Giáng Sinh 2018

Dưới đây là các bài hát được các Ca Đoàn ghi danh. Thứ tự hát sẽ được bàn tới trong cuộc họp ngày Thứ Bảy, Dec 01 @ 1:00pm:

- John Vianney: Đêm Thánh Vô Cùng / Silent Night
- Emmanuel: Christmas Bringeth Jesus
- Fiat: Đêm Bình An (Ngô Duy Linh)
- Đoàn LMTT: Hội Nhạc Thiên Quốc (Hoàng Diệp)
- Trinh Vương: Say Noel (Hải Linh)
- Thánh Linh: Đêm Bêlem (Hải Nguyễn)
- Augustinô: The First Noel (lời Việt Lm Xuân Đường)

Email Thông Báo (Nov 20)
Kính chào cha xứ và quý anh chị em,

Chúng ta còn 1 tháng nữa là đến ngày Diễn Nguyện Giáng Sinh. Chương trình đã được planned vào Thứ Bảy, December 22 @ 7:00pm (hoặc sau lễ)

Hiện nay các vấn đề về âm thanh và ánh sáng đã không còn trở ngại nhiều, chúng ta chỉ tập trung vào nội dung và kỹ thuật của chương trình mà thôi.

Nếu mọi người đồng ý, chúng ta sẽ có một cuộc họp vào Thứ Bảy, December 01 @ 1:00pm. Từ nay đến ngày đó, chúng ta có thể thảo luận và đưa ý kiến qua email. Một số điều xin tham khảo ý kiến như sau:

1. Chúng ta có cần MC giới thiệu các bài hát không, hay chỉ làm như lần Liên Ca Đoàn DFW vừa qua là được rồi?

2. Năm vừa qua, 4 Ca đoàn người lớn hát chung 1 bài mở đầu và 2 Ca đoàn nhỏ hát chung 1 bài kết thúc, chúng ta có nên làm như vậy nữa không? Có thể switch các em nhỏ hát trước?

3. Cha xứ cho biết, năm nay có sự góp mặt của Đoàn Liên Minh Thánh Tâm.

4. Ca đoàn nào đã có bài hát Diễn Nguyện rồi, thì xin email cho mọi người biết để tránh sự trùng hợp.

HoangHung

Lễ Đầu Năm 2019

Friday, Feb 01: Thứ Sáu Đầu Tháng, Hội Chợ (5pm - 11pm)
- 6:00pm: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Saturday, Feb 02: Hội Chợ (12pm - 11pm)
- 8:00am (Lễ Nến): Nhóm Hoan Ca
- 8:00am, Lễ An Táng ông Phêrô Bùi Tiến: CĐ Thánh Linh
- 5:00pm (Lễ Chúa Nhật): CĐ Fiat

Sunday, Feb 03
Như bình thường:
- 7:30am (Lễ Minh Niên), 10:00am: Thánh Linh
- 12pm: Trinh Vương
- 5:00pm: Augustino

Monday, Feb 04
- 6:45am, Lễ Tất Niên: Cộng Đồng
- 7:00pm, Lễ Giao Thừa: Nhóm Hoan Ca

Tuesday, Feb 05: Mùng 1 Têt, Cầu Bình An
- 6:45am: CĐ Fiat
- 7:00pm: CĐ Trinh Vương

Wednesday, Feb 06: Mùng 2 Têt, Cầu Cho Ông Bà Tổ Tiên
- 6:45am: CĐ Augustinô (+ Nhóm Hoan Ca)
- 7:00pm: CĐ Emmanuel

Thursday, Feb 07: Mùng 3 Têt, Cầu Mùa, Thánh Hoá Công Việc Làm Ăn
- 6:45am: CĐ Thánh Linh
- 7:00pm: CĐ John Vianney

Lễ Tro (Wed, Mar 06)
- 6:45am: CĐ Trinh Vương
- 9:00am: CĐ Fiat
- 7:00pm: CĐ Thánh Linh
- 9:00pm: CĐ Augustinô

Lễ Thánh Cả Giuse (Tues, Mar 19)
- 6:45am: Hát cộng đồng
- 7:00pm: CĐ Trinh Vương

Lễ Đức Mẹ được Truyền Tin (Mon, Mar 25)
- 6:45am: Hát cộng đồng
- 7:00pm: CĐ Fiat (Quan Thầy)

Thứ Năm Tuần Thánh @ 7:00pm (Apr 18)
- CĐ Trinh Vương

Thứ Sáu Tuần Thánh @7:00pm (Apr 19)
- CĐ Augustinô

Thứ Bảy Tuần Thánh @ 8:30pm (Apr 20)
- CĐ Thánh Linh

Chúa Nhật Phục Sinh (Apr 21)
- 7:30am: CĐ Fiat
- 10:00am: CĐ Emmanuel
- 12:00pm: CĐ John Vianney
- 5:00pm: CĐ Augustino

HoangHung Lễ Tết 2019, cha Xứ

Chào Anh Hùng & Anh Chị em,

Xin các ca đoàn lưu ý về Thánh lễ chiều thứ Sáu Feb 1 & chiều thứ Bảy Feb 2 sẽ sớm hơn 1 tiếng để có thời gian cho xe ra vào tham dự hội chợ. Do đó, Thánh lễ chiều thứ Sáu Feb 1 sẽ là 6pm (thay vì 7pm) & Thánh lễ chiều thứ Bảy Feb 1 sẽ là 5pm (thay vì 6pm).

Ngoài ra, xin có Ca đoàn hoặc nhóm ca viên nào hát vào:

* Lễ Giao thừa lúc 7pm thứ Hai Feb 4. Để dễ dàng cho các ca đoàn thì Thánh lễ Giao thừa (7pm thứ Hai Feb 4) & 3 ngày Tết (sáng chiều Feb 5, 6 & 7) sẽ cử hành theo Bậc Lễ Kính tức có Kinh Vinh Danh & ngoài ra có lời nguyện tín hữu (không đọc Tin Kính). Xin lưu ý là Thánh lễ 3 ngày Tết ban sáng chỉ có 45 phút thôi để người ta đi làm.

Tuy nhiên Lễ 7:30am Chúa nhật Feb 3 là Lễ Tân Niên cử hành theo Bậc Lễ Trọng (có kinh Tin Kính)

* * Lễ giỗ 100 ngày cho Cha Nguyễn Huy Tưởng lúc 10am thứ Bảy March 2 (chưa kể hát lễ thứ Bảy đầu tháng lúc 8am).

Cám ơn Anh Hùng & Anh Chị em các ca đoàn!

Cha Hai

HoangHung

Dâng Hoa Tháng 5, 2019

Lịch Trình Dâng Hoa
1. Sunday, May 5th: 10 AM & 12 PM
2. Sunday, May 12th: 7:30 AM, 10 AM & 12 PM
3. Saturday, May 18th: 6 PM
4. Sunday, May 19th: 5 PM

Bài Hát: Con Xin Dâng Mẹ (Văn Chi)
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/294_ConXinDangMe.pdf

Thứ Tự
TEMPO: Quarter Note = 80

FORMAT
Instrumental
DK
Verse 1
DK
Verse 2
DK
Verse 3
DK
Verse 4
DK (2x)
Instrumental

Liên Lạc:
Kathie Le
(469) 396-6271

HoangHung

Hát Lễ Cuối Năm 2019


1. Lễ Các Thánh, Trọng và Buộc (Thứ Sáu, November 01)
• Lễ Vọng, Oct 31 @ 7:00pm Thứ Năm: CĐ Trinh Vương
• Lễ 6:45am Thứ Sáu: hát Cộng Đồng (xin Seour Châu giúp)
• Lễ 9:00am: CĐ Fiat
• Lễ 7:00pm: CĐ Thánh Linh
• Lễ 9:00pm: CD Augustino

2. Lễ Các Linh Hồn (Thứ Bảy, November 02)
• Lễ-1 @ 8:00am: nhóm Hoan Ca
• Lễ-2 @ 11am tại Nhà Bình An: CĐ Fiat

3. Lễ Các Thánh Tử Đạo VN & Thanksgiving (Thứ Năm, November 28 @ 10:00am):
• Hát chung (4 Ca Đoàn người lớn trong GX) – Đã gởi LINK ghi danh và Ca Mục

4. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Trọng không Buộc (Thứ Hai, Dec 09)
• Lễ 6:45am: Hát Cộng Đồng (xin soeur Châu giúp)
• Lễ 7:00pm: CĐ Trinh Vương (Quan Thầy)

5. Lễ Giáng Sinh (Thứ Tư, 25 tháng 12)
• Hát Thánh Ca Giáng Sinh @ 8:15pm – 9:00pm (45 phút trước lễ 2)
- Ca đoàn nào hát lễ (Emmanuel và Trinh Vương) không phải hát (optinal)
- Các Ca đoàn hát phải cho biết chính xác thời lượng của bài hát vì Chương Trình chỉ có 45 phút.
- Hát tại bục Ca Đoàn
• Lễ Vọng 24/12, Thứ Ba (5:00pm): CĐ Emmanuel (Đáp Ca Tv88)
• Lễ Đêm 24/12, Thứ Ba (9:00pm): CĐ Trinh Vương (Đáp Ca Tv95)
• Lễ Ngày @ 8:00am: CĐ Thánh Linh (Đáp Ca Tv97)
• Lễ Ngày @ 11:00am: CĐ Augustinô (Đáp Ca Tv97)

6. Lễ Mẹ Thiên Chúa (Thứ Tư, 1 tháng 1 năm 2020)
• Lễ Vọng @ 7:00pm Thứ Ba: CĐ Fiat
• Lễ Ngày, Thứ Tư 8:00am: CĐ Thánh Linh
• 10am: CĐ Trinh Vương (Đáp Ca Tv66)
• 12pm: CĐ Augustinô (Đáp Ca Tv66)

7. Tết Canh Tý (Thứ Bảy, 25 tháng 1 năm 2020)
• Thứ Sáu, 6:45am Lễ Tất Niên (Hát cộng đồng), Lễ 6:00pm, Lễ Giao Thừa: CĐ Thiếu Nhi Emmanuel
• Thứ Bảy, Mùng 1 Tết:
- (8:00am nếu có Lễ An Táng: CĐ Fiat)
- 10:00am (Lễ Đầu Năm): CĐ Thánh Linh
- 6:00pm (Lễ Đầu Năm): CĐ Fiat
• Chúa Nhật, Mùng 2 Tết: Lễ 7:30am Tết, các Lễ còn lại hát theo Chúa Nhật như thường (bài Kết Lễ có thể hát Cầu Cho Cha Mẹ)
• Thứ Hai, Mùng 3 Tết:
- 6:45am: Hát Cộng Đồng
- 7:00pm: Nhóm Hoan Ca

Linh Tinh:
1. Dâng Hoa Tháng 10
- Bài hát Con Xin Dâng Mẹ B.294
- Thứ Tự: Dạo đầu ĐK, hát ĐK, PK1, ĐK, PK2, ĐK 2 lần, Dạo kết
- Lịch Trình: 6pm Oct 05, 10am và 12pm Oct 06 và Oct 13.
2. Theo Cha Xứ, những anh chị em đang phục vụ trong các Đoàn Thể nếu ở trong tình trạng “rối” (không thể đón nhận Bí Tính Mình Máu Thánh Chúa) thì nên tạm ngưng sinh hoạt cho đến khi “gỡ” xong, hoặc liên lạc với cha xứ để được hướng dẫn.
3. Mọi người đề nghị các Thừa Tác Viên khi cho Ca Đoàn rước lễ nên lùi lại phía bục Cung Thánh để khỏi bị tắc nghẽn.
4. Nhờ Ca đoàn Fiat lau chùi các giây treo Microphones của Ca đoàn vì bụi bặm bám khá nhiều.
5. Cha xứ cho biết mới thay projectors trong nhà thờ. Nhân tiện xin nhắc các Ca đoàn khi dùng slideshow:
ạ Không rút giây từ Laptop nhà thờ
b. Để tránh sự chia trí: tránh quá nhiều mầu sắc, hình ảnh và animations.

HoangHung

Dâng Hoa Tháng 10, 2019

Lịch Trình Dâng Hoa
1. Saturday, October 05th: 6 PM
2. Sunday, October 06th: 10 AM & 12 PM
3. Sunday, October 13th: 10 AM & 12 PM


Bài Hát: Con Xin Dâng Mẹ (Văn Chi) -- Giống như của Tháng 5
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/sachcongdong/294_ConXinDangMe.pdf

Thứ Tự
TEMPO: Quarter Note = 80

Thứ Tự:
1. Dạo DK
2. Hát ĐK
3. Hát Verse 1
4. Hát ĐK
5. Hát Verse 2
6. Hát ĐK 2 lần
7. Dạo Ending


Liên Lạc:
Kathie Le
(469) 396-6271


HoangHung

Lễ CTTĐVN - Tạ Ơn 2019


Chương trình tổ chức của giáo xứ là 9:00am rước kiệu quanh bãi đậu xe và 10:00am Thánh lễ

Đồng phục: Nữ, quần áo dài trắng; Nam, Suits, tie đen.
Tổng Dượt: Tối Thứ Tư, November 27, 2019
Ngày hát lễ: Ôn hát @ 8:00am

Ghi Danh
http://www.calendi.com/giaoxu/letaon/default.asp

Ca Mục Lễ Các Thánh Tử Đạo & Thanksgiving, November 28 - 2019
Rước Ảnh CTTĐVN Vào Nhà Thờ: Tiếng Nhạc Oai Hùng (Hải Linh)
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/tudao/tiengnhacoaihung.pdf

NL: Tán Tụng Tình Yêu (Ngọc Linh)
http://www.catruong.com/baihat/hieple_canguyen/TanTungTinhYeu_nl.pdf

ĐC: Tv125
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv125_CacThanhTuDao_hvh2.pdf
http://thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv125_TuDao_bich2.mp3

DL: Lời Tạ Ơn (Viết Chung)
http://www.catruong.com/baihat/hieple_canguyen2/LoiTaOn_vc.pdf

HL1 (2 người hát lúc Ca Đoàn rước Lễ): Khúc Cảm Tạ (Nguyễn Chánh)
http://www.catruong.com/baihat/hieple_canguyen2/KhucCamTa_nchanh.pdf

HL2: Hoan Ca Tạ Ơn (Nguyễn Duy, hoà âm Ch)
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/taon/ND-HoanCaTaOn.pdf

KL: Ngành Vạn Tuế (Hoa Nam)
http://www.catruong.com/baihat/tudao/NganhVanTue.pdf


HoangHung Lễ Tro 2020 (Wed, Feb 26)
- 6:45am: Hát Cộng Đồng (nhờ Sr. Châu)
- 9:00am: CĐ Fiat
- 7:00pm: CĐ Thánh Linh
- 9:00pm: CĐ Augustinô

Lễ Thánh Cả Giuse (Thu, Mar 19 2020)
- 6:45am: Hát cộng đồng (Sr. Châu)
- 7:00pm: Nhóm Hoan Ca

Lễ Đức Mẹ được Truyền Tin (Wed, Mar 25 2020)
- 6:45am: Hát cộng đồng (Sr. Châu)
- 7:00pm: CĐ Fiat (Quan Thầy)

Thứ Năm Tuần Thánh @ 7:00pm (Apr 09)
- CĐ Augustinô

Thứ Sáu Tuần Thánh @7:00pm (Apr 10)
- CĐ Fiat

Thứ Bảy Tuần Thánh @ 8:30pm (Apr 11)
- CĐ Trinh Vương

Chúa Nhật Phục Sinh (Apr 12)
- 7:30am: CĐ Thánh Linh
- 10:00am: CĐ Emmanuel
- 12:00pm: CĐ John Vianney
- 5:00pm: CĐ Augustino

HoangHung Mến chào quý anh chị em,
Bên dưới là đúc kết bảng phân công hát Lễ Tết và Lễ Tro năm 2021. Theo như Cha Xứ, có 2 điều xin các Ca Trưởng lưu ý:
1. Tất cả các Thánh Lễ bên dưới đều sẽ có Rước Lễ trong Thánh Lễ, anh chị em liệu để hát Ca Hiệp Lễ và chọn bài Kết Lễ .
2. Một số Thánh Lễ sẽ có XÔNG HƯƠNG. Những Thánh Lễ có xông hương được ghi chú ở bên dưới; tuy nhiên, theo như Cha Xứ thì cũng có thể có thêm các Thánh Lễ khác nữa, anh chị em lưu ý và liệu để hát cho phù hợp (Ca Nhập Lễ và Tiến Lễ).
Ngoài ra, cũng xin lưu ý thêm:
1. Nếu có lì xì sau Thánh Lễ, có thể chọn bài hát Kết Lễ dài hơn trong lúc mọi người nhận lì xì.
2. Nếu có vị đại diện cộng đoàn chúc xuân trong Thánh Lễ, có thể hát 1 bài Chúc Xuân ngắn ngay sau khi vị đại diện kết thúc.
3. Các Ca đoàn hát Lễ Tro nếu muốn NHẬN TRO sau Thánh Lễ thì trước lễ nên liên lạc với ai đó có trách nhiệm.
Cám ơn anh chị em,
hvh

* Thứ Năm ngày 11 tháng 2:
- FIAT, 7am: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức & Xức dầu bệnh nhân.
- AUGUSTINO, 12pm: Thánh lễ Tất Niên.
- TRINH VƯƠNG, 7pm: Thánh lễ Giao thừa (có xông hương)

* Thứ Sáu ngày 12 tháng 2:
- FIAT, 7am: Thánh lễ Tân Niên (Có lì xì sau Thánh lễ)
- THANH LINH, 12pm: Thánh lễ Tân Niên (Có lì xì sau Thánh lễ)
- JOHN VIANNEY, 7pm: Thánh lễ Tân Niên (Có lì xì sau Thánh lễ, có xông hương)

* Thứ Bảy ngày 13 tháng 2:
- TRINH VUONG, 8am: Thánh lễ Mồng 2 Tết
- EMMANUEL, 12pm: Thánh lễ Mồng 2 Tết
- FIAT, 6pm: Thánh lễ Chúa Nhật 6 Thường niên năm B.

* Chúa nhật ngày 14 tháng 2
- THANH LINH, 7:30am: Lễ Mồng 3 Tết (có xông hương)
- THANH LINH, 10am: Phụng vụ Chúa nhật 6 Thường niên năm B.
- TRINH VUONG, 12pm: Phụng vụ Chúa nhật 6 Thường niên năm B.
- AUGUSTINO, 5pm: Phụng vụ Chúa nhật 6 Thường niên năm B.

* Lễ Tro, Thứ Tư ngày 17 tháng 2
- FIAT, 7:00am
- AUGUSTINO, 9:00am
- TRINH VUONG, 12:00pm
- THANH LINH, 7:00pm


HoangHung Lễ Tro 2021 (Wed, Feb 26)
- 6:45am: Hát Cộng Đồng (nhờ Sr. Châu)
- 9:00am: CĐ Fiat
- 7:00pm: CĐ Thánh Linh
- 9:00pm: CĐ Augustinô

Lễ Thánh Cả Giuse (Thu, Mar 19 2020)
- 6:45am: Hát cộng đồng (Sr. Châu)
- 7:00pm: Nhóm Hoan Ca

Lễ Đức Mẹ được Truyền Tin (Wed, Mar 25 2020)
- 6:45am: Hát cộng đồng (Sr. Châu)
- 7:00pm: CĐ Fiat (Quan Thầy)

Thứ Năm Tuần Thánh @ 7:00pm (Apr 01)
- CĐ Augustinô

Thứ Sáu Tuần Thánh @7:00pm (Apr 02)
- CĐ Trinh Vương

Thứ Bảy Tuần Thánh @ 8:30pm (Apr 03)
- CĐ Thánh Linh

Chúa Nhật Phục Sinh (Apr 04)
- 7:30am: CĐ Fiat
- 10:00am: CĐ Emmanuel
- 12:00pm: CĐ Trinh Vương
- 5:00pm: CĐ Augustino

HoangHung Hát Lễ Cuối Năm 2021 & Lễ Mẹ Thiên Chúa

1. Lễ Các Thánh - Thứ Hai Nov 01 (Lễ Trọng không buộc, vì vào Thứ Hai)
• Lễ 6:45am Thứ Năm: hát Cộng Đồng - Soeur Châu phụ trách
• Lễ 9:00am: CĐ Fiat
• Lễ 7:00pm: CĐ Trinh Vương

2. Lễ Các Linh Hồn - Thứ Ba, November 02
• Lễ-1 @ 7:00am: Cộng Đồng (Đáp Ca Tv-22) - Soeur Châu phụ trách
• Lễ-2 @ 12pm @ Nhà Bình An: CĐ Fiat (Đáp Ca Tv-24)
• Lễ-3 @ 7:00pm: CĐ Thánh Linh (Đáp Ca Tv-26)

3. Lễ Các Thánh Tử Đạo VN & Thanksgiving (Thứ Năm, November 25 @ 10:00am):
• (8:30am Tập trung, 9:00am Rước Kiệu, 9:45am Hoạt Cảnh, 10:00am Lễ Kính CTTĐVN)
• CĐ Augustinô + Fiat

4. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Thứ Tư, Dec 08 (Lễ Trọng và Buộc)
• Thứ Ba, Lễ Vọng @ 7:00pm: CĐ Thánh Linh
• Thứ Tư, Lễ 6:45am: Hát Cộng Đồng - Soeur Châu phụ trách
• Lễ 9:00am: CĐ Fiat
• Lễ 7:00pm: CĐ Trinh Vương (Quan Thầy)
• Lễ 9:00pm: CĐ Augustinô

Lễ Giáng Sinh (Thứ Bảy, 25/12)
• Thứ Sáu, Lễ Vọng 24/12: Ca đoàn Gioan Vianney (5:00pm Hoạt Cảnh, 5:30pm Lễ Tiếng Anh (Đáp Ca Tv88)
• Thứ Sáu, Lễ Đêm 24/12: CĐ Thánh Linh (Đáp Ca Tv95)
• Thứ Bảy, Lễ Ngày @ 8:00am: CĐ Trinh Vương (Đáp Ca Tv97)
• Lễ Ngày @ 11:00am: CĐ Augustinô (Đáp Ca Tv97)
Lễ Chúa Nhật (Lễ Thánh Gia) @ 6:00pm: CĐ Fiat

Lễ Mẹ Thiên Chúa (Thứ Bảy, 1 tháng 1 năm 2022, Lễ Trọng không buộc)
• Thứ Sáu, Lễ Vọng @ 7:00pm: CĐ Trinh Vương
• Thứ Bảy, Lễ Ngày @ 8:00am: nhóm Hoan Ca
• 10:00am: CĐ Thánh Linh
• 12pm: CĐ Augustino
• (6pm Lễ Chúa Nhật: CĐ Fiat)


HoangHung Mến chào quý anh chị em,
Bên dưới là chương trình lễ Tết Việt Nam, anh chị em xem qua rồi cho ý kiến. Lưu ý:

1. Một số Thánh Lễ sẽ có XÔNG HƯƠNG
2. Nếu có lì xì sau Thánh Lễ, có thể chọn bài hát Kết Lễ dài hơn trong lúc mọi người nhận lì xì.
3. Nếu có vị đại diện cộng đoàn chúc xuân trong Thánh Lễ, có thể hát 1 bài Chúc Xuân ngắn ngay sau khi vị đại diện kết thúc.

Cám ơn anh chị em,
hvh

* Thứ Sáu, Jan 28 (Hội chợ từ 5pm tới 11:00pm)
- Lễ lúc 6:00pm (Lễ Thánh Toma Aquino): Nhóm Hoan Ca

* Thứ Bảy, Jan 29 (Hội chợ từ 5:00pm tới 11:00pm)
- Lễ CN-4C @ 5:00pm (có lì xì): CĐ FIAT

* Chúa nhật, Jan 30:
- Lễ 7:30am (Lễ Đầu Năm, có Lì xì): CĐ Thánh Linh
- Các Lễ khác (10am, 12pm, 5pm) theo Chúa Nhật 4C bình thường

* Thứ Hai, Jan 31:
- Lễ 6:45am (Lễ Tất Niên): CĐ Fiat
- Lễ 7:00pm (Lễ Giao Thừa): CĐ Augustinô

* Thứ Ba, Feb 01: Mồng 1 Tết Nhâm Dần - Cầu Bình An
- Lễ 6:45am : CĐ Fiat
- Lễ 7:00pm : CĐ Trinh Vương

* Thứ Tư, Feb 02: Mồng 2 Tết - Cầu cho Ông Bà tổ tiên
- Lễ 6:45am : Hát Cộng Đồng (hoặc Fiat)
- Lễ 7:00pm : CĐ Thiếu Nhi Emmanuel

* Thứ Năm, Feb 03: Mồng 3 Tết - Cầu cho công việc làm ăn
- Lễ 6:45am : Hát Cộng Đồng (hoặc Fiat)
- Lễ 7:00pm : CĐ Thánh Linh

Năm nay Lễ Tro là Thứ Tư, Mar 02

HoangHung Lễ Tro 2022 (Wed, Mar 2)
- 6:45am: Hát Cộng Đồng (nhờ Sr. Châu)
- 9:00am: CĐ Fiat
- 7:00pm: CĐ Trinh Vương
- 9:00pm: CĐ Augustinô

Lễ Thánh Cả Giuse (Sat, Mar 19 2022)
- 8:00am: CĐ Thánh Linh
- 6:00pm: Lễ Chúa Nhật (Fiat)

Lễ Đức Mẹ được Truyền Tin (Fri, Mar 25 2022)
- 6:45am: Hát cộng đồng (Sr. Châu)
- 7:00pm: CĐ Fiat (Quan Thầy)

Thứ Năm Tuần Thánh @ 7:00pm (Apr 14)
- CĐ Thánh Linh

Thứ Sáu Tuần Thánh @7:00pm (Apr 15)
- CĐ Trinh Vương

Thứ Bảy Tuần Thánh @ 8:30pm (Apr 16)
- CĐ Augustino & Fiat

Chúa Nhật Phục Sinh (Apr 17)
- 7:30am: CĐ Thánh Linh
- 10:00am: CĐ Emmanuel
- 12:00pm: CĐ Trinh Vương
- 5:00pm: CĐ Augustino

HoangHung

Dâng Hoa May-2022

Bài 1: Hoa Mân Côi
https://thanhlinhchoir.com/baihat/danghoa/hoaManCoi.pdf

DK - V1 - DK - V3 - DK

Bài 2: Mùa Hoa Về Rồi
https://thanhlinhchoir.com/baihat/danghoa/muahoaveroi-th.pdf

V1 - DK - V2 - DK(x2) - V3 - DK(x3)
Sau đó dạo đàn cho đến khi các em đi xuống

Tempo for piano: 69

Hát Mẫu:
https://thanhlinhchoir.com/baihat/danghoa/HoaManCoi-MuaHoaVeRoi_.m4a

HoangHung Hát Lễ Cuối Năm 2022 & Lễ Mẹ Thiên Chúa 2023

1. Lễ Các Thánh - Thứ Ba Nov 01 (Lễ Trọng và Buộc)
• Lễ Vọng (Thứ Hai, Oct 31) @ 7:00pm: CĐ Thánh Linh
• Lễ Ngày 6:45am: hát Cộng Đồng - Soeur Châu phụ trách
• Lễ 9:00am: CĐ Fiat
• Lễ 7:00pm: CĐ Trinh Vương
• Lễ 9:00pm: CĐ Augustino

2. Lễ Các Linh Hồn - Thứ Tư, November 02
• Lễ-1 @ 7:00am: Cộng Đồng (Đáp Ca Tv-22) - Soeur Châu phụ trách
• Lễ-2 @ 11am @ Nhà Bình An: CĐ Fiat (Đáp Ca Tv-24)
• Lễ-3 @ 7:00pm: CĐ Thánh Linh (Đáp Ca Tv-26)

3. Lễ Các Thánh Tử Đạo VN & Thanksgiving (Thứ Năm, November 24):
• (8:30am Tập trung, 9:00am Rước Kiệu, 9:00am Hoạt Cảnh, 10:00am Lễ Kính CTTĐVN)
• Các Ca Đoàn hát chung (sẽ gởi link ghi danh)

4. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Thứ Năm, Dec 08 (Lễ Trọng và Buộc)
• Thứ Tư , Lễ Vọng @ 7:00pm: CĐ Thánh Linh
• Thứ Năm, Lễ 6:45am: Hát Cộng Đồng - Soeur Châu phụ trách
• Lễ 9:00am: CĐ Fiat
• Lễ 7:00pm: CĐ Trinh Vương (Quan Thầy)
• Lễ 9:00pm: CĐ Augustinô

Lễ Giáng Sinh (Chúa Nhật, 25/12)
• Thứ Bảy - Lễ Vọng 24/12: Ca đoàn Emmanuel & Gioan Vianney (5:00pm Hoạt Cảnh, 5:30pm Thánh Lễ, Đáp Ca Tv88)
• Thứ Bảy - Lễ Đêm 24/12 @ 9pm: CĐ Augustinô (Đáp Ca Tv95)
Cha xứ đề nghị hát Thánh Ca Vọng Giáng Sinh 30 phút, từ 8:30pm tới 9:00pm. Nếu Ca Đoàn Augustinô hát lễ thì không phải hát, 3 Ca đoàn FIAT, Thánh Linh và Trinh Vương, mỗi Ca đoàn hát 1 bài + 1 bài chung cộng đoàn)

• Chúa Nhật - Lễ Ngày @ 7:30am: CĐ FIAT (Đáp Ca Tv97)
• 10:00am: CĐ Thánh Linh (Đáp Ca Tv97)
• 12:00am: CĐ Trinh Vương (Đáp Ca Tv97)


Lễ Mẹ Thiên Chúa (Chúa Nhật, 1 tháng 1 năm 2023)
• Lễ Vọng Thứ Bảy @ 7:00pm: CĐ FIAT
• Lễ Ngày @ 8:00am: Thánh Linh
• 10:00am: Trinh Vương
• 12pm: CĐ Augustino
• (Không có lễ 5pm)


HoangHung

Lễ CTTĐVN - Tạ Ơn 2022


Chương trình tổ chức của giáo xứ là 9:00am rước kiệu quanh bãi đậu xe và 10:00am Thánh lễ

Đồng phục: Nữ, quần áo dài trắng; Nam, Suits, tie đen.
Tổng Dượt: Tối Thứ Ba & Thứ Tư, November 22, 23
Ngày hát lễ: Ôn hát @ 8:00am trong nhà thờ

Ghi Danh
http://www.calendi.com/giaoxu/thanksgiving/

Ca Mục Lễ Các Thánh Tử Đạo & Thanksgiving, November 24 - 2022

Bộ Lễ: F.2 Seraphim

Rước Ảnh CTTĐVN Vào Nhà Thờ: F.31 Tiếng Nhạc Oai Hùng (Hải Linh)
http://www.calendi.com/baihat/cacthanh/tudao/tiengnhacoaihung.pdf

NL: Những Giọt Máu Đào (không hát Uu... ở PK và không hát CODA)
http://dinh.dk/pdf/nhunggiotmaudao-dch.pdf (Dm)
YOUTUBE: https://youtu.be/gPmI5wEVGyE (Cm)

ĐC: F.19 Tv125
http://www.calendi.com/baihat/dapca/Tv125_CacThanhTuDao_hvh2.pdf
http://thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv125_TuDao_bich2.mp3

TL: Cảm Tạ Ơn Chúa
http://thanhlinhchoir.com/baihat/taon/CamTaOnChua_TranThe.pdf

HL1 (2 người hát lúc Ca Đoàn rước Lễ): Cát Biển Sao Trời
http://thanhlinhchoir.com/baihat/taon/catbiensaotroi_px.pdf

HL2: F.20 Bài Ca Ngàn Trùng
http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/taon/baicangatrung.pdf

KL: F.6 Tán Tụng Hồng Ân
http://www.calendi.com/baihat/hopxuong/tantunghongan.pdf


HoangHung

Tết Quý Mão (Sunday, Jan 22, 2023)

I. Hội Chợ 2 ngày:

1.Thứ Sáu (Jan 20) 5:00pm – 11:00pm
2.Thứ Bảy (Jan 21): 12:00pm – 11:00pm

II. Thánh Lễ

A.Friday, Jan 20 (Lễ Ngày Thường)
1.Lễ 6:00pm: Nhóm Hoan Ca

B.Saturday (Jan 21)
1.Lễ 5:00pm, Lễ Tất Niên: Ca Đoàn Fiat

C.Sunday (Jan 22): Tất cả là Lễ Mùng 1 Tết, Có Lì-Xì trong các Thánh Lễ
1.Lễ 7:30am, có đọc Sớ chúc Tết: CĐ Thánh Linh
2.Lễ 10:00am: CĐ Thánh Linh
3.Lễ 12:00pm: CĐ Thiếu Nhi Emmanuel
4.Lễ 5:00pm: CĐ Augustinô

D.Monday Jan 23, Lễ Mùng 2 Tết (cầu cho ông bà tổ tiên)
1.Lễ 6:45am: hát cộng đồng (Sr Châu)
2.Lễ 7:00pm: CĐ Trinh Vương

E.Tuesday, Jan 24, Lễ Mùng 3 Tết (cầu cho công việc làm ăn)
1.Lễ 6:45am: hát Cộng Đồng (Sr Châu)
2.Lễ 7:00pm: CĐ Augustinô


HoangHung Lễ Tro 2023 (Wed, Feb 22)
- 6:45am: Hát Cộng Đồng (nhờ Sr. Châu)
- 9:00am: CĐ Fiat (hát hằng năm)
- 7:00pm: CĐ Thánh Linh
- 9:00pm: CĐ Augustinô (hát mỗi năm)

Thứ Năm Tuần Thánh @ 7:00pm (Apr 6)
- CĐ Augustino & Fiat (2022 Thánh Linh, 2021-2020 Augustino, 2019 Trinh Vương)

Thứ Sáu Tuần Thánh @7:00pm (Apr 7)
- CĐ Thánh Linh (2022-2021 Trinh Vương, 2020 Fiat, 2019 Augustino)

Thứ Bảy Tuần Thánh @ 8:30pm (Apr 8)
- CĐ Trinh Vương (2022 Augustino & Fiat, 2021 Thánh Linh, 2020 Trinh Vương)

Chúa Nhật Phục Sinh (Apr 9)
- 7:30am: CĐ Fiat
- 10:00am: CĐ Thánh Linh
- 12:00pm: CĐ Emmanuel & John Vianney
- 5:00pm: CĐ Augustino

HoangHung Hát Lễ Cuối Năm 2023 & Lễ Mẹ Thiên Chúa 2024
1. Lễ Các Thánh - Thứ Tư Nov 01 (Lễ Trọng và Buộc)
• Lễ Vọng (Thứ Ba, Oct 31) @ 7:00pm: CĐ Trinh Vương
(Năm trước CĐ Thánh Linh hát lễ Vọng 7pm, CĐ Trinh Vương hát lễ ngày 7pm.
Năm nay đổi ngược lại)
• Lễ Ngày 6:45am: hát Cộng Đồng - Soeur Châu phụ trách
• Lễ 9:00am: CĐ Fiat
• Lễ 7:00pm: CĐ Thánh Linh
• Lễ 9:00pm: CĐ Augustino

2. Lễ Các Linh Hồn - Thứ Năm, November 02
• Lễ-1 @ 7:00am: Cộng Đồng (Đáp Ca Tv-22) - Soeur Châu phụ trách
• Lễ-2 @ 11am @ Nhà Bình An: CĐ Fiat (Đáp Ca Tv-24)
• Lễ-3 @ 7:00pm: CĐ Thánh Linh (Đáp Ca Tv-26)

3. Lễ Các Thánh Tử Đạo VN & Thanksgiving (Thứ Năm, November 23):
• Hát tổng hợp (link ghi danh: https://www.calendi.com/giaoxu/thanksgiving/default.asp )

4. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Thứ Tư, Dec 08 (Lễ Trọng và Buộc)
• Thứ Ba , Lễ Vọng @ 7:00pm: CĐ Thánh Linh
• Thứ Tư, Lễ 6:45am: Hát Cộng Đồng - Soeur Châu phụ trách
• Lễ 9:00am: CĐ Fiat
• Lễ 7:00pm: CĐ Trinh Vương (Quan Thầy)
• Lễ 9:00pm: CĐ Augustinô

Lễ Giáng Sinh (Thứ Hai, 25/12)
• Chúa Nhật - Lễ Vọng Giáng Sinh @ 5pm 24/12: Ca đoàn Emmanuel & Gioan Vianney (ca đoan Augustino không hát lễ Chúa Nhật)
• - Lễ Đêm 24/12 @ 9pm: CĐ Fiat (Đáp Ca Tv95)

• Thứ Hai - Lễ Ngày @ 8:00am: CĐ Thánh Linh (Đáp Ca Tv97)
• 10:00am: CĐ Trinh Vương (Đáp Ca Tv97)
• 12:00am: CĐ Augustinô (Đáp Ca Tv97)


Lễ Thánh Gia (Chúa Nhật, 31 tháng 12, 2023)
• Lễ 7:30am: CĐ Thánh Linh
• Lễ 10:00am: CĐ Thánh Linh
• Lễ 12:00pm: CĐ Trinh Vương
• Lễ 5:00pm: CĐ Augustinô

Lễ Mẹ Thiên Chúa (Thứ Hai, 1 tháng 1 năm 2024)
• Lễ Ngày @ 8:00am: CĐ Fiat
• 10:00am: CĐ Thánh Linh
• 12pm: CĐ Trinh Vương
• (Không có lễ 5pm)

HoangHung

Tuần Thánh và Phục Sinh 2024

Thứ Năm Tuần Thánh @ 7:00pm (Mar 28)
- CĐ Trinh Vương

Thứ Sáu Tuần Thánh @ 7:00pm (Mar 29)
- CĐ Augustino)

Thứ Bảy Tuần Thánh @ 8:30pm (Mar 30)
- CĐ Thánh Linh

Chúa Nhật Phục Sinh (Mar 31)
- 7:30am: CĐ Fiat
- 10:00am: CĐ Trinh Vương
- 10:00am: CD Hoan Ca (hội trường Anphong)
- 12:00pm: CĐ John Vianney
- 5:00pm: CĐ Augustino

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page