Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Hiểu về Email Lists của Ca Đoàn
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Email của Ca Đoàn


(tránh dùng email của hãng)
HoangHung

(214) 289-9581
776 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote
Ca đoàn có 2 email lists: thanhlinhtx@yahoogroups.commychoirlist@yahoogroups.com

Tại sao lại có 2 email lists?
Lúc trước chúng ta chỉ có 1 email list, vừa dùng cho việc thông báo những tin tức trong ca đoàn và vừa dùng để chia sẻ những chuyện vui buồn cũng như trò chuyện thường ngày. Vấn đề là một số anh chị em không check email thường xuyên đã bị clogged up các mail boxes, vì qúa nhiều! Một số người đã "got mad" và yêu cầu rút email address của họ ra khỏi list... Một số người dùng email của hãng, nên chỉ muốn nhận những tin tức quan trọng liên quan đến việc tập hát và hát lễ mà thôi.

Để giải quyết vấn đề đó, chúng ta phải dùng 2 email lists:

  1. thanhlinhtx@yahoogroups.com : dùng cho việc trò chuyện, chúc mừng birthday, vv...
  2. mychoirlist@yahoogroups.com : dùng cho Ban Chấp Hành đế gởi những tin tức liên quan đến ca đoàn only.


Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
776 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Tại sao không nhận được email?


Lý do các anh chị không nhân được emails của ca đoàn vì các anh chị không có trong email list, hoặc email address của anh chị không còn valid, email bị bounced back nhiều lần và yahoogroups sẽ tự động disable email.

Để add tên vào trong mychoirlist group, dành cho các Thông Tin liên quan đến các sinh hoạt của ca đoàn, các anh chị send email về address sau:
mychoirlist-subscribe@yahoogroups.com

Nếu các anh chị muốn rút email address của các anh chị ra khỏi mychoirlist, thì send email to:
mychoirlist-unsubscribe@yahoogroups.com

Nếu các anh chị muốn add email của các anh chị vô trong thanhlinhtx list (dùng cho bất cứ việc gì, như: happy birthday, Anniversary, jokes, interesting stories, ect.) send to:
thanhlinhtx-subscribe@yahoogroups.com

Để rút tên ra khỏi thanhlintx groups:
thanhlinhtx-unsubscribe@yahoogroups.com

Chú Ý:
Khi các anh chị add tên vào groups, thì yahoogroups.com sẽ send cho tôi email để tôi approve . Khi các anh chị rút tên ra khỏi groups, thì email address của anh chị sẽ tự động deleted.Go to Top of Page

   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page