Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Thiếu Nhi Hát Lá»…
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Thiếu Nhi Hát Lễ - 2009-2010

 1. September 13 (nghỉ Labor Day weekend)
 2. October 4
 3. November 8 (Thiếu Nhi sẽ không sinh hoạt mùng 1 tháng 11)
 4. December 20 (Sinh Nhật của Đoàn Emmanuel, không hát đầu tháng 12)
 5. December 24 (Vọng Giáng Sinh)
 6. January không hát
 7. February 7
 8. March 7
 9. April 11 (hát thay cho April 4 là Lễ Phục Sinh)
 10. May 8 (Các em TN Rước Lễ Lần Đầu)
 11. May 9 (Mother's Day)


   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page