Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Ð?m Ðàn & Bài Hát L? 7:30am
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Ca Mục Lễ Chúa Nhật & Đặc Biệt


Chú Ý:

Các bài hát từ Website catruong.com đã được chuyển tới calendi.com,
nếu có bài hát nào có link từ catruong.com (sẽ không work),
xin đổi thành calendi.com - Cám ơn.

HoangHung

(214) 289-9581
705 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Mùa Phục Sinh

 • Trong Mùa Phục Sinh:

 • 1. Nên dùng Mầu Nhiệm Đức Tin - Mẫu #3 (Lạy Chúa Cứu Thế...)
  2. Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh đều là Lễ Trọng, hát Kinh Vinh Danh (nhưng không đọc Kinh Tin Kính)
  3. Các Chúa Nhật Mùa Phục Sinh nếu có Rảy Nước Phép thì không hát Kinh Thương Xót. Sau khi Rảy Nước Phép thì hát Kinh Vinh Danh


  Go to Top of Page

  HoangHung

  (214) 289-9581
  705 Posts
   Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

  Apr 25 (Chúa Nhật Phục Sinh 4-B)


  (Chủ đề: Chúa Là Mục Tử - Ngày cầu cho ơn gọi)


  May 2 (Chúa Nhật Phục Sinh 5-B)


  (Chủ đề: Hiệp nhất trong Đức Kitô)


  May 9 (Chúa Nhật Phục Sinh 6-B)


  (Chủ đề: Thiên Chúa là tình yêu)


  May 16 (Chúa Nhật - Lễ Chúa Lên Trời)


  (Chủ đề: Lễ Chúa Lên Trời)


  May 23 (Chúa Nhật - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)


  (Chủ đề: Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)


  May 30 (Chúa Nhật - Lễ Chúa Ba Ngôi)


  (Chủ đề: Lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi)


  June 06 (Chúa Nhật - Lễ Mình Máu Thánh Chúa)


  (Chủ đề: Lễ Mình và Máu Chúa Kitô)

  [/*][/list]
  Go to Top of Page

  HoangHung

  (214) 289-9581
  705 Posts
   Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

  Bộ Lễ

  1. Bộ Lễ Seraphim (GM Nguyễn Văn Hoà)
  2. Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Kim Long)
  3. Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (set 1)
  4. Bộ Lễ Thánh Ca Tiệc Ly 2 (Lm Ngô Duy Linh)
  5. Bộ Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
  6. Bộ Lễ Cầu Hồn (Mỹ Sơn, hvh)
  7. Các Mẫu Alleluia
  8. Mầu Nhiệm Đức Tin
  9. Mầu Nhiệm Đức Tin (Mẫu 2 & 3 - hvh)
  10. Chính Nhờ Người (số 2)
  11. Amen (G Major)

  Go to Top of Page
  HoangHung

  (214) 289-9581
  705 Posts
   Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

  Những Điều Người Đệm Đàn Nên Biết


  1. Tới sớm! Luôn luôn tới sớm hơn giờ Ca Đoàn ôn hát để chuẩn bị
  2. Khi đệm đàn, không vuốt tay trên phím đàn.
  3. Câu Mầu Nhiệm Đức Tin: Dạo đàn rõ ràng cho chủ tế ngay sau khi chủ tế bái gối, không dạo sớm quá hoặc muộn quá
  4. Nếu có hát câu "Chính Nhờ Người", đệm đàn nhẹ, không được át tiếng hát của chủ tế.
  5. Kinh Chiên Thiên Chúa: theo Phụng Vụ, hát lúc chủ tế bẻ bánh. Dạo dàn sau lúc chủ tế chúc bình an, đừng sớm quá (lúc chủ tế đang chúc bình an) hoặc muộn qúa (lúc chủ tế đã bẻ bánh).
  6. Những Lễ nào không hát Kinh Vinh Danh?
   1. Các Chúa Nhật Mùa Vọng không hát Kinh Vinh Danh, nhưng những lễ Trọng trong Mùa Vọng như lễ Mẹ Vô Nhiễm có hát
   2. Các Chúa Nhật Mùa Chay không hát Kinh Vinh Danh, nhưng những lễ Kính hay lễ Trọng trong Mùa Chay như lễ Thánh Giuse và Lễ Đức Mẹ Truyền Tin có hát
   3. Lễ An Táng
   4. Lễ Các Linh Hồn (November 2)
   5. Các lễ Nhớ và các lễ thường
  7. Trong Mùa Vọng và Mùa Chay nên đệm đàn nhẹ nhàng, không nhộn nhịp, đủ để nâng đỡ tiếng hát mà thôi.
  8. Vì để cho Cộng Đoàn có thể tham dự, một số bài hát cần xuống (hoặc lên) cung để hợp với tầm cữ tiếng của cộng đoàn. Người đệm đàn không nên tự động lên hoặc xuống cung bài hát (để cho dễ đánh đàn) mà không hỏi qua ý kiến của Ca Trưởng trước.

  Go to Top of Page
     
  Jump To:

  Thanh Linh

  @ ThanhLinh

  Go To Top Of Page