Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Ð?m Ðàn & Bài Hát L? Chúa Nh?t
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Ca Mục Lễ Chúa Nhật & Đặc Biệt


Chú Ý:

Các bài hát từ Website catruong.com đã được chuyển tới calendi.com,
nếu có bài hát nào có link từ catruong.com (sẽ không work),
xin đổi thành calendi.com - Cám ơn.

HoangHung

(214) 289-9581
810 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Lưu ý


 • Khi Linh Mục dùng Nghi Thức Thống Hối #3: "Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối . Xin Chúa thương xót chúng con". Đáp "Xin Chúa thương xót chúng con" vv... Ca đoàn sẽ không hát Kinh Thương Xót nữa.

 • Các Chúa Nhật trong Mùa Vọng không hát Kinh Vinh Danh, trừ các Lễ Trọng (Đức Mẹ Vô Nhiễm) và Lễ Kính (Đức Mẹ Guadalupe) - và vẫn có hát Alleluia

 • Các Chúa Nhật trong Mùa Chay không hát Kinh Vinh Danh, trừ các Lễ Trọng và Lễ Kính (Lễ Thánh Giuse, Lễ Đức Mẹ Truyền Tin) - và không hát Alleluia

 • Các Lễ có xông hương, đợi cho Linh Mục bỏ hương vào bình xong rồi mới hát Alleluia.

 • Theo ý cha xứ, Mầu Nhiệm Đức Tin có 3 mẫu, sẽ được dùng như sau:

  - MNĐT 1 trong mùa Thường Niên, 

  - MNĐT 2 trong mùa Vọng và Giáng Sinh, và 

  - MNĐT 3 trong mùa Chay và Phục Sinh. 


Go to Top of Page
HoangHung

(214) 289-9581
810 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

July 21 (Chúa Nhật TN-16B)


Chủ Đề: Người mục tử tốt lành
Đệm Đàn:
- 7:00am: Nguyễn Tín
- 9:00am: Đan Uyên


July 29 (Chúa Nhật TN-17B)


Chủ Đề: Phép lạ bánh và cá
Đệm Đàn:
- 7:00am: Đan Uyên
- 9:00am:


Aug 04 (Chúa Nhật TN-18B)


Chủ Đề: Bánh Bởi Trời
Đệm Đàn:
- 7:0am: Nguyễn Tín
- 9:00am: Thiên Nhi


Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
810 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Bộ Lễ

 1. Bộ Lễ Seraphim (GM Nguyễn Văn Hoà) - Bộ Lễ Seraphim (Xuống 1 cung)
 2. Bộ Lễ Thiên Thần (Nguyễn Văn Hoà)
 3. Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Kim Long)
 4. Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (set 1)
 5. Bộ Lễ Thánh Ca Tiệc Ly 2 (Lm Ngô Duy Linh)
 6. Bộ Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 7. Bộ Lễ Cầu Hồn (Mỹ Sơn, hvh)
 8. Các Mẫu Alleluia
 9. Mầu Nhiệm Đức Tin 1
 10. Mầu Nhiệm Đức Tin (Mẫu 2 & 3 - hvh)
 11. Chính Nhờ Người (số 2)
 12. Amen (G Major)
Go to Top of Page
HoangHung

(214) 289-9581
810 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Những Điều Người Đệm Đàn Nên Biết


 1. Tới sớm! Luôn luôn tới sớm hơn giờ Ca Đoàn ôn hát để chuẩn bị
 2. Khi đệm đàn, không vuốt tay trên phím đàn.
 3. Câu Mầu Nhiệm Đức Tin: Dạo đàn rõ ràng cho chủ tế ngay sau khi chủ tế bái gối, không dạo sớm quá hoặc muộn quá
 4. Nếu có hát câu "Chính Nhờ Người", đệm đàn nhẹ, không được át tiếng hát của chủ tế.
 5. Kinh Chiên Thiên Chúa: theo Phụng Vụ, hát lúc chủ tế bẻ bánh. Dạo dàn sau lúc chủ tế chúc bình an, đừng sớm quá (lúc chủ tế đang chúc bình an) hoặc muộn qúa (lúc chủ tế đã bẻ bánh).
 6. Những Lễ nào không hát Kinh Vinh Danh?
  1. Các Chúa Nhật Mùa Vọng không hát Kinh Vinh Danh, nhưng những lễ Trọng trong Mùa Vọng như lễ Mẹ Vô Nhiễm có hát
  2. Các Chúa Nhật Mùa Chay không hát Kinh Vinh Danh, nhưng những lễ Kính hay lễ Trọng trong Mùa Chay như lễ Thánh Giuse và Lễ Đức Mẹ Truyền Tin có hát
  3. Lễ An Táng
  4. Lễ Các Linh Hồn (November 2)
  5. Các lễ Nhớ và các lễ thường
 7. Trong Mùa Vọng và Mùa Chay nên đệm đàn nhẹ nhàng, không nhộn nhịp, đủ để nâng đỡ tiếng hát mà thôi.
 8. Vì để cho Cộng Đoàn có thể tham dự, một số bài hát cần xuống (hoặc lên) cung để hợp với tầm cữ tiếng của cộng đoàn. Người đệm đàn không nên tự động lên hoặc xuống cung bài hát (để cho dễ đánh đàn) mà không hỏi qua ý kiến của Ca Trưởng trước.

Go to Top of Page
   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page