Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Tuần Thánh
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Chúa Nhật Lễ Lá

 1. Rước Lá:
  1. Trong lúc linh mục tiến đến nơi cử hành làm phép lá thì hát Tiền xướng Mt 21, 9 (Hoan hô con vua Đavit: Chúc tụng vua Israel, Đấng nhân danh Chúa mà đến: Hoan hô trên các tầng trời), hoặc một bài khác thích hợp.
  2. Linh mục chào giáo dân, nói vắn tắt vài lời khuyên.
  3. Linh mục chắp tay đọc lời nguyện.
  4. Linh mục rảy nước thánh trên lá
  5. Linh mục đọc Phúc Âm
  6. Linh mục đọc: “Anh chị em thân mến, chúng ta hãy bắt chước dân chúng reo mừng Chúa Giêsu, và chúng ta hãy tiến bước bình an.”
  7. Hát các bài Rước Lá

 2. Thánh Lễ:
  1. Khi kiệu lá tới bàn thờ, linh mục cung kính chào bàn thờ, bỏ các phần khác và đọc ngay lời nguyện Thánh Lễ (không có Kinh Thương Xót và Kinh Vinh Danh)
  2. Thánh lễ tiếp tục như thường lệ
HoangHung

(214) 289-9581
776 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Chúa Nhật Phục Sinh


Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh có thêm phần Ca Tiếp Liên ngay sau Bài Đọc 2 (Thánh Thư). Ca Tiếp Liên và Alleluia hát liền một lúc.

Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
776 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote
C2) Phụng Vụ Phép Rửa (Khi có làm phép giếng nước, nhưng không có người Rửa Tội)
 1. Sau bài giảng, linh mục đọc: "Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn khoản cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng ban ơn trên giếng nước này, để những người tái sinh do giếng này, được đoàn tụ với các nghĩa tử trong Chúa Kitô"
 2. Hát kinh Cầu Các Thánh
 3. Linh mục làm phép nước. Khi linh mục linh mục nhúng cây nến Phục Sinh xuống nước và đọc: "Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho sức mạnh Chúa Thánh Thần, nhờ Con Chúa, xuống trên giếng nước tràn đầy này để khi mọi người, nhờ bí tích Rửa Tội, đã được an táng cùng Chúa Kitô hầu chết cho tội, thì được phục sinh cùng với Người trong sự sống. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con". Mọi người thưa "AMEN" và Ca đoàn hát "Suối mạch của Chúa"
 4. Linh mục làm phép nước
 5. Sau khi làm phép nước, mọi người cầm nến cháy trong tay lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi chịu phép rửa tội.
 6. Sau khi thưa "Thưa con tin" lần thứ ba, linh mục đọc lời nguyện và cộng đoàn thưa "AMEN"
 7. Hát "Tôi đã thấy nước..." và linh mục rảy nước phép trên dân chúng.
 8. Sau khi rảy nước, là phần Lời Nguyện Giáo Dân (không có Kinh Tin Kính)
 9. Sau phần Lời Nguyện Giáo Dân, thánh lễ tiếp tục phần Dâng Lễ như thường lệ...

C3) Phụng Vụ Phép Rửa (Khi không làm phép giếng nước và không có người Rửa Tội)

 1. Sau bài giảng, linh mục làm phép nước (không hát Kinh Cầu Các Thánh)
 2. Sau khi làm phép nước, mọi người cầm nến cháy trong tay lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi chịu phép rửa tội.
 3. Sau khi thưa "Thưa con tin" lần thứ ba, linh mục đọc lời nguyện và cộng đoàn thưa "AMEN"
 4. Hát "Tôi đã thấy nước..." và linh mục rảy nước phép trên dân chúng.
 5. Sau khi rảy nước, là phần Lời Nguyện Giáo Dân (không có Kinh Tin Kính)
 6. Sau phần Lời Nguyện Giáo Dân, thánh lễ tiếp tục phần Dâng Lễ như thường lệ...

Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
776 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Thứ Bảy Vọng Phục Sinh


A) Nghi Thức Thắp Nến
 1. Tắt các đèn trong nhà thờ. Nghi thức được cử hành cuối nhà thờ
 2. Linh mục chào cộng đoàn như thường lệ (Chúa ở cùng anh chị em...) và đọc ít lời về đêm vọng.
 3. Linh mục làm phép lửa
 4. Linh mục làm phép nến Phục Sinh. Linh mục vẽ hình Thánh giá và cắm 5 hạt hương lên nến
 5. Sau đó, linh mục lấy lửa mới châm vào nến Phục Sinh và nói: "Xin ánh sáng Chúa Kitô sống lại vinh hiển phá tan u tối trong tâm trí chúng con"
 6. Sau đó là kiệu nến Phục Sinh: Linh mục cầm nến đưa lên cao và hát: "Ánh sáng Chúa Kitô" và mọi người đáp: "Tạ ơn Chúa"
 7. Linh mục sẽ hát "Ánh sáng Chúa Kitô 3 lần. Nếu lần thứ nhất ở ngoài xa nhà thờ, thì lần thứ hai ở cửa nhà thờ, còn không thì ở giữa nhà thờ và lần thứ ba ở trước bàn thờ. Khi Linh mục hát lần thứ hai thì giáo dân bắt đầu thắp nến và sau lần thứ ba thì bật điện trong nhà thờ
 8. Sau đó là phần Công Bố Tin Mừng Phục Sinh, mọi người đứng cầm nến sáng để nghẹ

B) Phụng Vụ Lời Chúa
 1. Sau khi Công Bố Tin Mừng Phục Sinh, mọi người cất nến và ngồi xuống. Linh mục khuyên bảo dân chúng ít lời trước khi nghe Lời Chúa
 2. Bài đọc Cựu Ước 1 (Sách Sáng Thế) sau đó hát Đáp Ca Tv32
 3. Mọi người đứng và linh mục đọc Lời Nguyện.
 4. Bài đọc Cựu Ước 2 (Bài trích sách xuất Hành) và hát Đáp Ca Xh15
 5. Mọi người đứng và linh mục đọc Lời Nguyện.
 6. Bài đọc Cựu Ước 3 (Bài trích sách Egiekiel) và hát Đáp Ca Tv50
 7. Mọi người đứng và linh mục đọc lời nguyện

 8. Đốt nến trên bàn thờ và hát Kinh Vinh Danh (có rung chuông)
 9. Sau Kinh Vinh Danh linh mục đọc Lời Nguyện
 10. Mọi người ngồi và nghe Bài đọc (trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ)
 11. Sau bài đọc, Xướng ALLELUIA long trọng và hát Đáp Ca Tv117 (cùng một lúc)
 12. Linh mục đọc Phúc Âm và giảng

C1) Phụng Vụ Phép Rửa (có người Rửa Tội)
 1. Linh mục đọc: "Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cùng nhau lấy lời cầu nguyện nâng đỡ niềm hy vọng hồng phúc của anh chị em chúng ta, để xin Chúa Cha toàn năng lấy lượng từ bi giúp đỡ dẫn dắt anh chị em chúng ta tới giếng nước tái sinh".
 2. Hát Kinh cầu các thánh
 3. Sau khi hát Kinh cầu các thánh, linh mục làm phép giếng nước rửa tội
 4. Làm phép nước, Linh mục đọc: "Lạy Chúa, nhờ các nhiệm tích, Chúa dùng quyền năng vô hình mà thực hiện kết quả lạ lùng....
  Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho sức mạnh Chúa Thánh Thần, nhờ Con Chúa, xuống trên giếng nước tràn đầy này, để khi mọi người nhờ bí tích Rửa Tội, đã được an táng cùng Chúa Kitô hầu chết cho tội, thì được Phục Sinh cùng với Người trong sự sống. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con".
 5. Mọi người thưa AMEN và Ca đoàn hát bài "Suối mạch của Chúa..."
 6. Mỗi người dự tòng tuyên bố từ bỏ ma quỉ, và được hỏi về đức tin, sau đó chịu Phép Rửa Tội
 7. Ngay sau rửa tội là phần ban phép Thêm Sức (nếu là người lớn)
 8. (Ca đoàn liệu chừng để hát nhẹ nhẹ bài Nai Tới Suối khi ban phép Rửa tội và Thêm sức những lúc chờ đợi lâu...)
 9. Sau khi ban phép Rửa tội và Thêm sức, mọi người cầm nến cháy trong tay lặp lại lời tuyên hứa Phép Rửa Tội
 10. Sau câu "Thưa con tin" cuối cùng, linh mục đọc: "Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã tái sinh chúng ta bởi nước và Thánh Thần, đã ban ơn tha tội cho chúng ta, chính Người dùng ơn thánh Chúa mà gìn giữ chúng ta, cho chúng ta được sống đời đời trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta"
 11. Mọi người: "AMEN" và Ca đoàn hát bài "Tôi đã thấy nước"
 12. Sau khi rảy nước, là phần Lời Nguyện Giáo Dân (không có Kinh Tin Kính)
 13. Sau phần Lời Nguyện Giáo Dân, thánh lễ tiếp tục phần Dâng Lễ như thường lệ...
Go to Top of Page
HoangHung

(214) 289-9581
776 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Thứ Sáu Tuần Thánh

 1. Không hát Ca Nhập Lễ. Linh mục đi lên bàn thờ, phủ phục xuống đất, mọi người thinh lặng cầu nguyện
 2. Linh mục đọc Lời Nguyện và bắt đầu các Bài Đọc.
 3. Sau bài Thương Khó, linh mục giảng một bài ngắn và tiếp đến phần Lời Nguyện Chung
 4. Có 10 lời nguyện: Cầu cho Giáo Hội; Cầu cho Đức Giáo Hoàng; Cầu cho mọi phẩm chức và mọi tín hữu; Cầu cho các dự tòng; Cầu cho các Kitô hữu được hợp nhất; Cầu cho người Do Thái; Cầu cho những người không tin Chúa Kitô; Cầu cho những người không tin Thiên Chúa; Cầu cho chính quyền; Cầu cho những người đau khổ
 5. Dứt lời nguyện chung, đến phần long trọng thờ lạy Thánh giá
 6. Linh mục đi đến cửa nhà thờ nhận Thánh giá. Lúc ở gần cửa, giơ cao thánh giá và hát "Đây là gỗ thánh giá nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian". Mọi người đáp "Chúng ta hãy đến thờ lạy". Rồi mọi người quỳ gối thinh lặng trong giây lát. Khi kiệu thánh giá tới giữa nhà thờ và rồi trước bàn thờ cũng làm như vậy.
 7. Ca đoàn bắt đầu hát những bài Thờ Lạy Thánh Giá
 8. Sau phần hôn thánh giá, trải khăn bàn thờ và rước Mình Thánh Chúa tới bàn thờ, sau đó đọc kinh Lạy cha
 9. Không hát Kinh Chiên Chúa và cũng không có chúc bình an.
 10. Ca đoàn hát lúc rước lễ
 11. Không hát bài Ca Kết Lễ, mọi người thinh lặng ra về sau lời nguyện Hiệp Lễ

Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
776 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Chiều Thứ Năm Tuần Thánh

 1. Hát Ca Nhập Lễ như thường lệ (Vinh dự của chúng ta là Thập Giá Đức Giêsu Kitô...) Hát dài hơn, vì có xông hương bàn thờ.
 2. Hát Kinh Thương Xót và Kinh Vinh Danh (rung chuông khi hát Kinh Vinh Danh)
  Theo luật: Sau khi hát Kinh Vinh Danh thì không đệm đàn rầm rộ nữa. Chỉ được đệm đàn để nâng đỡ tiếng hát cho đến khi hát Kinh Vinh Danh trong Lễ Vọng Phục Sinh
 3. Có 2 bài đọc. Dùng Thánh Vịnh 115.
 4. Sau bài giảng, sẽ cử hành nghi thức rửa chân. Trước nghi thức Rửa chân linh mục không đọc gì cả, nên Ca đoàn có thể hát ngay những Tiền Xướng về rửa chân.
 5. Ngay sau khi rửa chân là phần Lời Nguyện Giáo Dân, không có Kinh tin kính
 6. Thánh lễ tiếp tục như thường lệ cho đến sau khi Rước Lễ là phần kiệu Mình Thánh Chúa
 7. Sau khi rước lễ, linh mục đọc Lời Nguyện Hiệp Lễ
 8. Sau lời nguyện Hiệp Lễ linh mục sẽ xông hương và ca đoàn bắt đầu hát bài Hôm Nay Giáo Dân (Pange, lingua) Không hát câu cuối và những bài hát khác về Thánh Thể
 9. Khi kiệu tới nơi, linh mục xông hương. Hát bài "Tantum Ergo"

Go to Top of Page

   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page