Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Tuần Thánh
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Tuần Thánh

HoangHung

(214) 289-9581
776 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Chúa Nhật Lễ Lá


 1. Nghi Thức Rước Lá và Nhập Lễ
  • Mời mọi người quay xuống dưới nhà thờ và hát một bài: SH-39 (hát 1 câu)
  • Linh mục chào và nói ít lời khuyên bảo
  • Linh mục đọc lời nguyện làm phép lá và rảy nước phép trên lá
  • Linh mục đọc bài Phúc Âm
  • Sau khi đọc Phúc Âm linh mục giảng đôi lời và nói: "Anh chị em thân mến, chúng ta hãy bắt chước dân chúng reo mừng Chúa Giêsu, và chúng ta hãy tiến bước bình an"
  • Hát SH-40 kiệu lá (Các trẻ Do Thái ...)
  • Sau khi rước lá, linh mục đọc lời nguyện nhập lễ (không hát Kinh Thương Xót hoặc Vinh Danh)

 2. Phụng Vụ Lời Chúa và Phụng Vụ Thánh Thể
  • Như bình thường

Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
776 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Thứ Năm Tuần Thánh


 1. Nghi Thức Đầu Lễ
  • Hát Ca Nhập Lễ như thường lệ. Có xông hương
  • Hát Kinh Thương Xót
  • Hát Kinh Vinh Danh (có rung chuông)
  • Lời nguyện Nhập Lễ

 2. Phụng Vụ Lời Chúa
  • Bài đọc I
  • Hát Đáp Ca
  • Bài đọc II
  • Hát Câu Xướng Trước Phúc Âm
  • Bài Tin Mừng và Giảng

 3. Nghi Thức Rửa Chân
  • Sau bài giảng là Nghi Thức Rửa Chân (không đọc gì trước đó cả. Năm 2010: 7.5 phút)
  • Hát những bài Tiền Xướng về Nghi Thức Rửa Chân và Đức Mến khi rửa chân
  • Sau Rửa Chân đọc Lời nguyện chung

 4. Phụng Vụ Thánh Thể
  • Ca Dâng Lễ (chọn bài hát về Đức Mến)
  • (các phần khác như thường lệ. Năm 2010, Rước Lễ: 6 phút)

 5. Nghi Thức Kiệu Mình Thánh
  • Sau lời nguyện Kết Lễ là phần kiệu Thánh Thể (xem chương trình chi tiết của Giáo Xứ: chầu chung trước khi kiệu Thánh Thể tới nhà nguyện. Năm 2010: 5 phút)
  • Những bài hát đi kiệu: Giáo Dân Hân Hoan, Cứ Dấu Này, Thầy Yêu Chúng Con (Niềm Tâm Sự), hoặc những bài Tôn Vinh Thánh Thể khác.

Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
776 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Thứ Sáu Tuần Thánh


 1. Nghi Thức Bắt Đầu
  • Linh mục đoàn đi lên trước bàn thờ, phủ phục xuống đất và cầu nguyện (không hát)
  • Linh mục đọc Lời nguyện (không có Kinh Thương Xót và Vinh Danh)

 2. Phụng Vụ Lời Chúa
  • Bài đọc I
  • Hát Đáp Ca
  • Bài đọc II
  • Hát Câu Xướng Trước Phúc Âm
  • Bài Thương Khó và Giảng
  • (Không có Kinh Tin Kính)

 3. Lời Nguyện Chung
  • Có 10 Lời Nguyện. Truớc mỗi lời nguyện là lời kêu mời, sau đó qùi gối cầu nguyện giây lát rồi đứng lên và linh mục đọc lời nguyện

 4. Nghi Thức Biểu Dương Thánh Giá
  • Sau lời nguyện, linh mục xuống dưới nhận Thánh Giá tiến lên cung thánh. Khi tiến lên hát 3 lần "Đây là gỗ Thánh Giá" (một lần ở cuối nhà thờ, một lần ở giữa nhà thờ và một lần ở trước cung thánh).
  • Ca đoàn hát lúc Thờ Lạy Thánh Giá (Theo cha xứ, năm nay chỉ một số hàng ghế đầu hôn Thánh Giá lúc này, còn lại hôn sau)

 5. Phần Rước Chúa
  • Sau phần thờ lạy Thánh Giá, trải khăn bàn thờ và kiệu Mình Thánh từ Nhà Nguyện tới bàn thờ.
  • Đọc kinh Lạy Cha và rước lễ
  • Ca Đoàn hát Rước Lễ

 6. Phần Kết thúc
  • Sau rước lễ, linh mục đọc lời nguyện Kết Thúc và mọi người thinh lặng ra về
  • Không hát Kết Thúc (Nếu có hôn Thánh Giá, Ca Đoàn hát những bài ca vãn khi hôn Thánh Giá)

Go to Top of Page
HoangHung

(214) 289-9581
776 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Thứ Bảy Vọng Phục Sinh


 1. Nghi thức thắp nến bên ngoài nhà thờ:
  • …Trước khi xong, Linh mục đọc: “Xin ánh sáng Chúa Kitô sống lại vinh hiển phá tan u tối trong tâm trí chúng con”, bắt đầu rước nến vào nhà thờ; đàn dạo Ánh Sáng Chúa Kitô 3 lần (một lần ở cuối nhà thờ, một lần ở giữa nhà thờ và một lần ở trước cung thánh)

 2. Công Bố Tin Mừng Phục Sinh & Phụng Vụ Lời Chúa
  • Sau khi rước nến, linh mục công bố Tin Mừng Phục Sinh
  • Sau phần công bố Tin Mừng Phục Sinh mọi người tắt nến, ngồi nghe bài đọc 1
  • Nghi thức đọc các bài Cựu Ước như sau:
   1. Ngồi nghe bài đọc
   2. Hát Đáp Ca
   3. Đứng và Linh mục đọc lời nguyện
    (Chú ý: Sau bài đọc Xuất Hành không có câu "Đó Là Lời Chúa")

  • Ngay sau lời nguyện của bài đọc Cựu Ước cuối cùng, hát Kinh Vinh Danh (rung chuông)
  • Hát Kinh Vinh Danh xong, linh mục đọc Lời Nguyện và ngồi nghe bài đọc Thánh Thư (Tông Đồ Công Vụ)
  • Sau bài đọc, đứng, linh mục xướng Alleluia 3 lần. Sau mỗi lần cộng đoàn lặp lại.
  • Hát Đáp Ca (Tv117)
  • Bài Tin Mừng và Giảng

 3. Phụng Vụ Phép Rửa và Làm Phép Nước
  • Nghi thức khác nhau, tùy theo có rửa tội tân tòng hay không... (liên lạc với linh mục)
  • Sau Phép Rửa, cộng đoàn đốt nến, tuyên xưng đức tin (lặp lại lời hứa khi chịu phép rửa tội)
  • Sau phần Tuyên Xưng Đức Tin của Cộng Đồng hát "Tôi Đã Thấy Nước"
  • Lời nguyện giáo dân (không có Kinh Tin Kính)

 4. Dâng Lễ và Phụng Vụ Thánh Thể
  • Hát Ca Dâng Lễ và Thánh lễ tiếp tục như bình thường.


Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
776 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Chúa Nhật Phục Sinh


 1. Nghi Thức Đầu Lễ
  • Hát Ca Nhập Lễ như thường lệ
  • Rảy Nước Phép: thay cho Kinh Thương Xót (nghi thức sám hối)
  • Sau khi rảy nước phép, hát Kinh Vinh Danh
  • Lời nguyện Nhập Lễ

 2. Phụng Vụ Lời Chúa
  • Bài đọc I
  • Hát Đáp Ca
  • Bài đọc II
  • Hát hoặc đọc Ca Tiếp Liên và hát Alleluia ngay sau đó (vì là Mùa Phục Sinh, mời cộng đoàn đứng khi đọc hoặc hát Ca Tiếp Liên)
  • Bài Tin Mừng và Giảng
  • Kinh Tin Kính
  • Lời nguyện chung

 3. Phụng Vụ Thánh Thể
  • Ca Dâng Lễ (có xuông hương)
  • (các phần khác như thường lệ)

 4. Nghi Thức Kết Thúc
  • Sau lời chào và phép lành có xướng "Alleluia" 2 lần.

Go to Top of Page

   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page