Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Nhóm Hoan Ca
 Nhóm Hát L? T?ng H?p
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Nhóm Hoan Ca, hoặc Nhóm Hát Lễ Tổng Hợp

Mục Đích: Hát các Thánh Lễ Trọng, Lễ Kính, hoặc những lễ đặc biệt rơi vào ngày thường mà không có Ca đoàn hát.

Thông Tin Liên Lạc Trong Nhóm: Email groups: [email protected]

Ghi Danh Vào Nhóm: Để ghi danh và nhận email trong nhóm, xin send "a Blank Email" về địa chỉ sau đây: [email protected]


Ca Mục Hát Lễ của Nhom
http://www.calendi.com/thanhlinh/link.asp?TOPIC_ID=257

Điều Hợp Viên (ĐHV):
Hoàng Viết Hùng, [email protected], 214-289-9581


HoangHung

(214) 289-9581
783 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Tháng 3, 2020

Thursday, March 19 (Lễ Thánh Cả Giuse)


Ca Trưởng: hvh
Nhạc Công: Ben
Đáp Ca: Hoài


Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
783 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Ca Mục và Lịch Trình Hát Lễ

Chú Ý:

  • Ca Mục được chia ra theo từng Tháng
  • Để ý số Năm trong Tháng, nếu là năm cũ, nghĩa là Ca Mục chưa được update

Ca Mục Hàng Tháng Của Những Năm Trước :

Go to Top of Page
   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page