Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đ�p
 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Lễ Trọng về Chúa
 Tìm bài ĐẾN VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Note: You must be registered in order to post a reply.

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

VietTyping off VIQR mode VNI mode Telex mode
  Click here to attach a file to your post
 
   

T O P I C    R E V I E W
chithanh Posted - 04/13/12 : 22:22
Mình đang cần tìm bài ĐẾN VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA . câu đầu là "Đến với lòng Chúa xót thương..." anh chị nào có file PDF thì cho mình xin một bản nha. Chân thành cảm ơn
mình đã tìm được bài đó rồi, xin gửi lên đây để mọi người tham khảo nha.

Download Attachment: Den voi long thuong.pdf
78.81 KB
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
trangem Posted - 09/10/12 : 07:40
Mình cũng có viết một bài nhập lễ, và một bài dâng lễ với chủ đề Lòng Thương Xót Chúa. Xin tặng các bạn để tham khảo.Download Attachment: CungVeNoiDay.enc
19.71 KBDownload Attachment: DangLongThuongXotChua.enc
19.29 KB

Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật.

Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05