Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Cn-25C
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
1098 Posts

Posted - 09/15/19 :  23:50  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
CN 25 TN C

Đáp ca: Thánh vịnh 112 https://youtu.be/aV3_9NZuygI

Hiệp lễ: Sống trung tín https://youtu.be/MUUQR_nlrGQ

HoangHung

NC/CT
1098 Posts

Posted - 09/11/22 :  19:31  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THÁNH CA PHỤNG VỤ CN 25 TN C

Nhập lễ: https://www.youtube.com/watch?v=SlBYrqnLa48

Đáp ca: Thánh vịnh 112: https://youtu.be/aV3_9NZuygI

Hiệp lễ: Sống trung tín https://youtu.be/MUUQR_nlrGQ
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05