Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 TIN TUC & THONG BAO
 
Author Topic  


Chương Trình (Ca Mục, Đám Cưới)

Đệm đàn & bài hát mỗi tuần

Đáp Ca (hvh)

Website Ca Đoàn

Danh Sách Nhạc Công - GXĐMHCG

Phân Công Hát Lễ Các Ca Đoàn Giáo Xứ ĐMHCG

HoangHung

(214) 289-9581
594 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Tập Hát và Hát Lễ

(Update Jan 13, 2018)

Chương Trình Tập Hát:

 • Tập Hát Thường Lệ: Mỗi Thứ Sáu, 8:00pm - 10:00pm, tại phòng 103, nhà Th Gierado)
 • Tập Hát Bất Thường:

  • Thứ Tư, Jan 17, tổng dượt tại nhà thờ cho Lễ 25 Năm Thành Lập Giáo Xứ

Hát Lễ

 • Mỗi Chúa Nhật 7:30am (ôn hát @ 7:00am) và 10:00am (ôn hát @ 9:30am)
 • Chúa Nhật, Jan 21, Lễ mừng 25 năm lập giáo xứ @11am. Áo dài tự do. Có mặt ôn hát lúc 9:30am

Chú ý:

 1. Khi hát lễ, cần phải ăn mặc đàng hoàng và tươm tất. Info về Y Phục và Đồng Phục
 2. Theo qui định của Giáo xứ, anh chị em nào nghỉ Ca đoàn 4 tuần liên tiếp mà không thông báo cho Ca trưởng biết, sẽ coi như tự ý ra khỏi Ca đoàn
 3. Trong các thánh lễ Chúa Nhật, những anh chị em không thể tham dự giờ tập hát trong tuần vẫn có thể ôn hát trước lễ và hát lễ. Trong những Thánh Lễ Đặc Biệt (Xuân, Tuần Thánh, Phục Sinh, Giáng Sinh, vv.) chỉ những anh chị em đi tập hát mới lên bục hát.
 4. Giờ Tập Hát: Trừ những trường hợp đặc biệt, giờ tập hát của Ca đoàn là 8:00pm - 10:00pm tại phòng tập hát 132.
 5. Giờ Ôn Hát Trước Lễ: Ca đoàn ôn hát 30 phút trước giờ lễ tại Nhà Nguyện

Go to Top of Page

CaDoan


1 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote
2018Go to Top of Page
HoangHung

(214) 289-9581
594 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote
Sổ Tay Ca Đoàn 2008:
http://www.calendi.com/thanhlinh/link.asp?TOPIC_ID=218

Sổ Tay Ca Đoàn 2007:
http://www.calendi.com/thanhlinh/link.asp?TOPIC_ID=200

Sổ Tay Ca Đoàn 2006:
http://www.calendi.com/thanhlinh/link.asp?TOPIC_ID=181

Sổ tay Ca Đoàn năm 2005:
http://www.calendi.com/thanhlinh/link.asp?TOPIC_ID=131

Go to Top of Page

   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page