Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Ð?m Ðàn & Bài Hát L? 7:30am
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Ca Mục Lễ Chúa Nhật & Đặc Biệt


Chú Ý:

HoangHung

(214) 289-9581
583 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Nov 26 (Lễ Chúa Kitô Vua)


(Chủ đề: Chúa là Vua)

(Folder TL-9, red)
Ca Trưởng: Lĩnh / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Solo ĐC: Bích / Hoài

Dec 03 (Chúa Nhật Mùa Vọng I-B)


Chủ Đề: Hãy tỉnh thức

Ca Trưởng: Nhung / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc


Thứ Năm, Dec 07 (Lễ Vọng Đức Mẹ Vô Nhiễm)

Ca Trưởng: Đoàn
Nhạc Công: Ngọc & Tín


Dec 10 (Chúa Nhật Mùa Vọng II-B)


Chủ Đề: Hãy sám hối vì Nước Trời đã gần

Ca Trưởng: Lĩnh / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc


Dec 17 (Chúa Nhật Mùa Vọng III-B)


Chủ Đề: Hãy vui mừng

Ca Trưởng: Nhung / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc


Dec 24 (Chúa Nhật Mùa Vọng IV-B)


Chủ Đề: Thiên Chúa sinh ra bởi Mẹ Maria

Ca Trưởng: Lĩnh / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc


Dec 25 (Lễ Giáng Sinh @ 9:00am)


Ca Trưởng: Hùng
Nhạc Công: Tín & Ngọc
Solo ĐC: Bích

Chúa Nhật, Dec 31 (Lễ Thánh Gia)


Ca Trưởng: Nhung / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Solo ĐC: Bích / Hoài

Jan 01 (Lễ Đức Mẹ Là Thiên Chúa)


Ca Trưởng: Đoàn
Nhạc Công: Tín & Ngọc
Solo ĐC: Anh

Jan 07 (Lễ Hiển Linh)


Ca Trưởng: Lĩnh / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Solo ĐC: Bích / Tú Trinh


Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
583 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Bộ Lễ

 1. Bộ Lễ Seraphim (GM Nguyễn Văn Hoà)
 2. Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Kim Long)
 3. Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (set 1)
 4. Bộ Lễ Thánh Ca Tiệc Ly 2 (Lm Ngô Duy Linh)
 5. Bộ Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 6. Bộ Lễ Cầu Hồn (Mỹ Sơn, hvh)
 7. Các Mẫu Alleluia
 8. Mầu Nhiệm Đức Tin
 9. Mầu Nhiệm Đức Tin (Mẫu 2 & 3 - hvh)
 10. Chính Nhờ Người (số 2)
 11. Amen (G Major)

Go to Top of Page
HoangHung

(214) 289-9581
583 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Những Điều Người Đệm Đàn Nên Biết


 1. Tới sớm! Luôn luôn tới sớm hơn giờ Ca Đoàn ôn hát để chuẩn bị
 2. Khi đệm đàn, không vuốt tay trên phím đàn.
 3. Câu Mầu Nhiệm Đức Tin: Dạo đàn rõ ràng cho chủ tế ngay sau khi chủ tế bái gối, không dạo sớm quá hoặc muộn quá
 4. Nếu có hát câu "Chính Nhờ Người", đệm đàn thật nhỏ và êm, không được át tiếng hát của chủ tế.
 5. Kinh Chiên Thiên Chúa: theo Phụng Vụ, hát lúc chủ tế bẻ bánh. Dạo dàn sau lúc chủ tế chúc bình an, đừng sớm quá (lúc chủ tế đang chúc bình an) hoặc muộn qúa (lúc chủ tế đã bẻ bánh).
 6. Những Lễ nào không hát Kinh Vinh Danh?
  1. Các Chúa Nhật Mùa Vọng không hát Kinh Vinh Danh, nhưng những lễ Trọng trong Mùa Vọng như lễ Mẹ Vô Nhiễm có hát
  2. Các Chúa Nhật Mùa Chay không hát Kinh Vinh Danh, nhưng những lễ Trọng trong Mùa Chay như lễ Thánh Giuse và Lễ Đức Mẹ Truyền Tin có hát
  3. Lễ An Táng
  4. Lễ Các Linh Hồn (November 2)
  5. Các lễ Nhớ và các lễ thường
 7. Trong Mùa Vọng và Mùa Chay nên đệm đàn nhẹ nhàng, không nhộn nhịp, đủ để nâng đỡ tiếng hát mà thôi.
 8. Vì để cho Cộng Đoàn có thể tham dự, một số bài hát cần xuống (hoặc lên) cung để hợp với tầm cữ tiếng của cộng đoàn. Người đệm đàn không nên tự động lên hoặc xuống cung bài hát (để cho dễ đánh đàn) mà không hỏi qua ý kiến của Ca Trưởng trước.

Go to Top of Page
   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page