Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Ð?m Ðàn & Bài Hát L? 7:30am
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Ca Mục Lễ Chúa Nhật & Đặc Biệt


Chú Ý:

HoangHung

(214) 289-9581
627 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Jan 20 (Chúa Nhật TN-2C)


Chủ Đề: Phép lạ tại tiệc cưới Cana . Tin tưởng vào quyền Chúa.

Ca Trưởng: Nhung / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Anh / Tú Trinh


Jan 27 (Chúa Nhật TN-3C)


Chủ Đề: Lời Chúa là thần khí. Hãy đi rao giảng Tin Mừng.

Ca Trưởng: Nhung / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Bích / Hoài


Feb 3 (Chúa Nhật TN-4C)


Chủ Đề: Vị ngôn sứ thường là nạn nhân giữa dân tộc mình. Hãy yêu thương

Ca Trưởng: / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Bích / Chí


Feb 10 (Chúa Nhật TN-5C)


Chủ Đề: Mầu nhiệm của ơn gọi (dù ta bất xứng)

Ca Trưởng: / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Bích / Hoài


Feb 17 (Chúa Nhật TN-6C)


Chủ Đề: Đặt niềm tin cậy vào Chúa (Hạnh phúc thật)

Ca Trưởng: / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Chí (lên cung?) / Tú Trinh


Feb 24 (Chúa Nhật TN-7C)


Chủ Đề: Bác ái với mọi người, chớ lấy oán báo oán.

Ca Trưởng: / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Bích / Hoài

Mar 3 (Chúa Nhật TN-8C)


Chủ Đề: Cây tốt sinh trái tốt. Hãy sống gương lành và thánh thiện.

Ca Trưởng: / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Chí / Hoài

Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
627 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Bộ Lễ

 1. Bộ Lễ Seraphim (GM Nguyễn Văn Hoà)
 2. Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Kim Long)
 3. Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (set 1)
 4. Bộ Lễ Thánh Ca Tiệc Ly 2 (Lm Ngô Duy Linh)
 5. Bộ Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 6. Bộ Lễ Cầu Hồn (Mỹ Sơn, hvh)
 7. Các Mẫu Alleluia
 8. Mầu Nhiệm Đức Tin
 9. Mầu Nhiệm Đức Tin (Mẫu 2 & 3 - hvh)
 10. Chính Nhờ Người (số 2)
 11. Amen (G Major)

Go to Top of Page
HoangHung

(214) 289-9581
627 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Những Điều Người Đệm Đàn Nên Biết


 1. Tới sớm! Luôn luôn tới sớm hơn giờ Ca Đoàn ôn hát để chuẩn bị
 2. Khi đệm đàn, không vuốt tay trên phím đàn.
 3. Câu Mầu Nhiệm Đức Tin: Dạo đàn rõ ràng cho chủ tế ngay sau khi chủ tế bái gối, không dạo sớm quá hoặc muộn quá
 4. Nếu có hát câu "Chính Nhờ Người", đệm đàn thật nhỏ và êm, không được át tiếng hát của chủ tế.
 5. Kinh Chiên Thiên Chúa: theo Phụng Vụ, hát lúc chủ tế bẻ bánh. Dạo dàn sau lúc chủ tế chúc bình an, đừng sớm quá (lúc chủ tế đang chúc bình an) hoặc muộn qúa (lúc chủ tế đã bẻ bánh).
 6. Những Lễ nào không hát Kinh Vinh Danh?
  1. Các Chúa Nhật Mùa Vọng không hát Kinh Vinh Danh, nhưng những lễ Trọng trong Mùa Vọng như lễ Mẹ Vô Nhiễm có hát
  2. Các Chúa Nhật Mùa Chay không hát Kinh Vinh Danh, nhưng những lễ Trọng trong Mùa Chay như lễ Thánh Giuse và Lễ Đức Mẹ Truyền Tin có hát
  3. Lễ An Táng
  4. Lễ Các Linh Hồn (November 2)
  5. Các lễ Nhớ và các lễ thường
 7. Trong Mùa Vọng và Mùa Chay nên đệm đàn nhẹ nhàng, không nhộn nhịp, đủ để nâng đỡ tiếng hát mà thôi.
 8. Vì để cho Cộng Đoàn có thể tham dự, một số bài hát cần xuống (hoặc lên) cung để hợp với tầm cữ tiếng của cộng đoàn. Người đệm đàn không nên tự động lên hoặc xuống cung bài hát (để cho dễ đánh đàn) mà không hỏi qua ý kiến của Ca Trưởng trước.

Go to Top of Page
   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page