Thanh Linh
Thanh Linh
Homepage | Refresh Forum | UserNames |
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?
 
 All Forums
 Tin Tuc (News)
 Ð?m Ðàn & Bài Hát L? 7:30am
 
Author Topic  
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Ca Mục Lễ Chúa Nhật & Đặc Biệt


Chú Ý:

HoangHung

(214) 289-9581
611 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

October 21 (Chúa Nhật TN-29B)


Chủ Đề: Hãy làm đầy tớ phục vụ tha nhân - Khánh nhật truyền giáo

Ca Trưởng: Khanh / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Bích / Anh


October 28 (Chúa Nhật TN-30B)


Chủ Đề: Sức Mạnh Của Niềm Tin

Tuần này có dâng hoa lễ 10:00am và 12:00pm

Ca Trưởng: Lĩnh / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Chí / Bích


Nov 04 (Chúa Nhật TN-31B)


Chủ Đề: Hai giới răn trọng nhất

Ca Trưởng: / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Bích / Tú Trinh


Nov 11 (Chúa Nhật TN-32B)


Chủ Đề: Đồng tiền bà goá - tránh trá hình

Ca Trưởng: / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Anh / Hoài


Nov 18 (Chúa Nhật TN-33B)


Chủ Đề: Ngày Bế Mạc

Ca Trưởng: / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Bích / Tú Trinh


Nov 25 (Chúa Nhật TN-34B)


Chủ Đề: Lễ Chúa Kitô Vua

Ca Trưởng: / Đoàn
Nhạc Công: Tín / Ngọc
Đáp Ca: Chi / Anh


Go to Top of Page

HoangHung

(214) 289-9581
611 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Bộ Lễ

 1. Bộ Lễ Seraphim (GM Nguyễn Văn Hoà)
 2. Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Kim Long)
 3. Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (set 1)
 4. Bộ Lễ Thánh Ca Tiệc Ly 2 (Lm Ngô Duy Linh)
 5. Bộ Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 6. Bộ Lễ Cầu Hồn (Mỹ Sơn, hvh)
 7. Các Mẫu Alleluia
 8. Mầu Nhiệm Đức Tin
 9. Mầu Nhiệm Đức Tin (Mẫu 2 & 3 - hvh)
 10. Chính Nhờ Người (số 2)
 11. Amen (G Major)

Go to Top of Page
HoangHung

(214) 289-9581
611 Posts
 Show Profile  Email Poster  Reply with Quote

Những Điều Người Đệm Đàn Nên Biết


 1. Tới sớm! Luôn luôn tới sớm hơn giờ Ca Đoàn ôn hát để chuẩn bị
 2. Khi đệm đàn, không vuốt tay trên phím đàn.
 3. Câu Mầu Nhiệm Đức Tin: Dạo đàn rõ ràng cho chủ tế ngay sau khi chủ tế bái gối, không dạo sớm quá hoặc muộn quá
 4. Nếu có hát câu "Chính Nhờ Người", đệm đàn thật nhỏ và êm, không được át tiếng hát của chủ tế.
 5. Kinh Chiên Thiên Chúa: theo Phụng Vụ, hát lúc chủ tế bẻ bánh. Dạo dàn sau lúc chủ tế chúc bình an, đừng sớm quá (lúc chủ tế đang chúc bình an) hoặc muộn qúa (lúc chủ tế đã bẻ bánh).
 6. Những Lễ nào không hát Kinh Vinh Danh?
  1. Các Chúa Nhật Mùa Vọng không hát Kinh Vinh Danh, nhưng những lễ Trọng trong Mùa Vọng như lễ Mẹ Vô Nhiễm có hát
  2. Các Chúa Nhật Mùa Chay không hát Kinh Vinh Danh, nhưng những lễ Trọng trong Mùa Chay như lễ Thánh Giuse và Lễ Đức Mẹ Truyền Tin có hát
  3. Lễ An Táng
  4. Lễ Các Linh Hồn (November 2)
  5. Các lễ Nhớ và các lễ thường
 7. Trong Mùa Vọng và Mùa Chay nên đệm đàn nhẹ nhàng, không nhộn nhịp, đủ để nâng đỡ tiếng hát mà thôi.
 8. Vì để cho Cộng Đoàn có thể tham dự, một số bài hát cần xuống (hoặc lên) cung để hợp với tầm cữ tiếng của cộng đoàn. Người đệm đàn không nên tự động lên hoặc xuống cung bài hát (để cho dễ đánh đàn) mà không hỏi qua ý kiến của Ca Trưởng trước.

Go to Top of Page
   
Jump To:

Thanh Linh

@ ThanhLinh

Go To Top Of Page