VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Là Ánh Sáng Các con là ánh sáng trần gian Nguyễn Duy
Là Bụi Tro Sẽ Trở Về Bụi tro Hỡi người hãy nhớ Liên Bình Định
Là Đây Của Lễ Với những lao nhọc mồ hôi nước mắt Ngọc Linh
Là Kẻ Tội Nhân Là kẻ tội nhân hồn con sầu đau Tri Văn Vinh
Là Một Giọt Nước Là một giọt nước tan biến đi giữa ly rượu nồng Thế Thông
Làm Sao Con Biết Làm sao con biết Chúa yêu con Giang Ân
Làm Sao Con Nói Nên Lời Làm sao con nói nên lời Khổng Vĩnh Thành
Lần Đầu Rước Chúa Lần đầu tiên con được lên rước Chúa lm. Kim Long
Lần Đầu Tiên Lần đầu tiên trong đời
Lần Đầu Tiên Con Rước Chúa Lần đầu tiên con được rước Đạt Đức
Lắng Nghe Lời Chúa Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con Nguyễn Duy
Lavang Điệp Khúc Yêu Thương Con yêu Mẹ hỡi Mẹ Lavang Thế Thông
Lạy Bà Ðầy Ơn (NL Mẹ Mân Côi) Kính lạy Bà đầy ơn phúc, và Thiên Chúa... Kim Long
Lạy Bánh Trường Sinh Lạy bánh trường sinh dưỡng nuôi hộ phù Khổng Vĩnh Thành
Lạy Cha Đường Calvê chiều ấy Hải Nguyễn
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28