Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đ�p
 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần (Lm Thái Nguyên nhờ post)
 Lễ Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn, 2/11

Note: You must be registered in order to post a reply.

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

VietTyping off VIQR mode VNI mode Telex mode
  Click here to attach a file to your post
 
   

T O P I C    R E V I E W
HoangHung Posted - 10/26/20 : 13:09


LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (2.11)

Đáp ca TV 22: https://www.youtube.com/watch?v=dPgYK33L7uE  

Dâng Lễ: Dâng Thân Phận: https://www.youtube.com/watch?v=rCXbwtcvM0A  

Hiệp Lễ: Trước Nhan Ngài: https://www.youtube.com/watch?v=wA1jhGPucIM  


Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05