Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đ�p
 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Chúa Nhật 6 C Thường Niên

Note: You must be registered in order to post a reply.

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

VietTyping off VIQR mode VNI mode Telex mode
 
   

T O P I C    R E V I E W
trungwinn Posted - 02/01/22 : 09:57
Đáp Ca Thánh Vịnh 1 - Niềm Tin Cậy Vào Chúa. Nhạc: Đinh Công Huỳnh.
https://youtu.be/bCwnd4Dgm20

Ca Hiệp Lễ - Bát Phúc. Sáng tác: Lm Thái Nguyên.
https://youtu.be/3LV7h5n2KDc

1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
HoangHung Posted - 02/06/22 : 09:54
THÁNH CA PHỤNG VỤ CN 6 TN C

Đáp Ca TV 1 : https://www.youtube.com/watch?v=eM5Pnld8HcE

Hiệp Lễ: Chúa nguồn hạnh phúc: https://www.youtube.com/watch?v=maXmJXeYSeA


Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05