Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Lễ Trọng về Chúa
 Mp3 & pdf files: Chúa Oai Phong & Dâng Bánh Ruợu
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

tranminhhua

Others
28 Posts

Posted - 10/22/13 :  02:23  Show Profile Send tranminhhua a Private Message  Reply with Quote
Xin gửi đến quý anh chị và cả nhà pdf files & links to MP3 của 2 bài hát: CHÚA OAI PHONG (lỄ CHÚA KITO VUA 24/11) & DÂNG BÁNH RƯỢU

http://www.catruong.com/gioithieucd/tranminhhua/tinhchuatinhcon/tinhchuatinhcon.htm

http://www.catruong.com/baihat/dangle/DangBanhRuou_TMH.pdf

http://www.catruong.com/baihat/chuakitovua/ChuaOaiPhong_TMH_.pdf

Trần Minh Hứa
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05