Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần (Lm Thái Nguyên nhờ post)
 Cn-32A
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
985 Posts

Posted - 11/06/17 :  19:18  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
BÀI HÁT ĐÁP CA VÀ HIỆP LỄ CN 32 THƯỜNG NIÊN A


TV 22: https://youtu.be/Cd9nL9nGU2Y


HL: Nếu mai Chúa đến: https://youtu.be/cEiLtyHwUOk

HoangHung

NC/CT
985 Posts

Posted - 11/02/20 :  08:38  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THÁNH CA PHỤNG VỤ CN 32 TN A

Đáp Ca: TV 62: https://youtu.be/Cd9nL9nGU2Y

Hiệp lễ: Nếu mai Chúa đến: https://youtu.be/cEiLtyHwUOk

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05