Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Mùa Thường Niên
 Tìm Bài : Con Mến Yêu Ngài - Thy Yên
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

Yeu_Doi

CT/CN
92 Posts

Posted - 01/11/18 :  07:09  Show Profile Send Yeu_Doi a Private Message  Reply with Quote

YD đang tìm bài Con Mến Yêu Ngài của Thy Yên. ACE nào có cho YD xin nhé. Đa tạ

https://www.youtube.com/watch?v=jdH04Ir3z3A

michelle

Others
590 Posts

Posted - 01/11/18 :  12:07  Show Profile Send michelle a Private Message  Reply with Quote
Ghi sai tên bài hát làm sao mà tìm được đây?

CON TIN MẾN NGÀI - Thy Yên

michelle dùng MuseScore để chép lại bài này cho dễ hát.

Download Attachment: ConTinMenNgai - Thy Yen.pdf
40.99 KB

Edited by - michelle on 01/11/18 13:20
Go to Top of Page

Yeu_Doi

CT/CN
92 Posts

Posted - 01/17/18 :  19:14  Show Profile Send Yeu_Doi a Private Message  Reply with Quote

Thanks Chị
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05