Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Cn-Ps2B
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
1201 Posts

Posted - 04/02/18 :  11:31  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
ĐÁP CA VÀ HIỆP LỄ CHÚA NHẬT II PS - TÔN VINH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA


Dap ca- TV 17: https://youtu.be/VYOJWWmw3vo

Hiep le: https://www.youtube.com/watch?v=FqjlDM82OtI&feature=youtu.be

Admin

136 Posts

Posted - 04/05/21 :  10:32  Show Profile  Email Poster Send Admin a Private Message  Reply with Quote
CHÚA NHẬT II PS – CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN Chúa
Nhập lễ: Xin lòngChúa thương xót: https://www.youtube.com/watch?v=A3V9JdXAtsQ
Đáp ca- TV 117: https://youtu.be/VYOJWWmw3vo
Hiệp lễ- Tôn vinh lòng Chúa thương xót: https://www.youtube.com/watch?v=FqjlDM82OtI&feature=youtu.be
Go to Top of Page

HoangHung

NC/CT
1201 Posts

Posted - 04/01/24 :  08:54  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
CHÚA NHẬT II PS – CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

Nhập lễ: Xin lòng Chúa thương xót: https://www.youtube.com/watch?v=P95O9dLcNrQ

Đáp ca- TV 117: https://www.youtube.com/watch?v=83GBz9jgAMk

Dâng lễ: Của lễ tình yêu: https://www.youtube.com/watch?v=40iWn-PgD6I

Hiệp lễ 1. Tôn vinh lòng Chúa thương xót: https://www.youtube.com/watch?v=MyIiIuSvw6U

Hiệp lễ 2. Chúa vẫn trọn tình thương: https://www.youtube.com/watch?v=84lvz8Pqx8s

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05