Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Cn-23C
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
1098 Posts

Posted - 09/02/19 :  05:31  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
CN 23 TN C

Đáp Ca. TV 89: https://youtu.be/90oix1DlRu0

Hiệp lễ: Dấn bước theo Ngài: https://youtu.be/-svbV23nlcE

HoangHung

NC/CT
1098 Posts

Posted - 08/30/22 :  03:55  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THÁNH CA PHỤNG VỤ CN 23 TN C

Nhập lễ: Ca tụng Chúa: https://www.youtube.com/watch?v=AHMDs1hGFc0

Đáp Ca. TV 89: https://youtu.be/90oix1DlRu0

Hiệp lễ: Dấn bước theo Ngài: https://youtu.be/-svbV23nlcE

Hiệp lễ 2: Con muốn… https://www.youtube.com/watch?v=ytMyXvJYYk4

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05