Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần (Lm Thái Nguyên nhờ post)
 Lễ Xuân
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
976 Posts

Posted - 01/19/20 :  23:49  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
Lễ tạ ơn tất niên

Đáp ca: Thánh vịnh 144 https://youtu.be/uygln4ijkNA

Hiệp lễ: Cảm Tạ Chúa https://youtu.be/JQggEVAa9xo

Lễ giao thừa

Đáp ca: Thánh vịnh 120 https://youtu.be/NsZp_JVcHmU

Hiệp Lễ: Xuân hồng ngày mới: https://youtu.be/et5h2PvySAc  

Mồng 1 Tết:

Nhập lễ: Mùa xuân đã đến: https://youtu.be/N609_oRSZmE

Đáp ca: TV 8 https://www.youtube.com/watch?v=ckRHIdY10gQ

Hiệp lễ:

Chúa mùa xuân: https://youtu.be/RUxmvU0FadY Tin Chúa quan phòng: https://www.youtube.com/watch?v=7ef0X8AByDw

Kết lễ: Vui ngày xuân mới https://youtu.be/Fhlnid114rQ

Mồng 2 tết:

Đáp ca: TV 127 https://www.youtube.com/watch?v=JT6F31EnCTg

Hiệp lễ: Thắp nén hương lòng https://www.youtube.com/watch?v=l-1QyTIFRfY

Mồng 3 tết:

Đáp ca: TV 103 https://youtu.be/OZCs2z6J60o

Hiệp lễ 1: Ví như: https://youtu.be/0YM2zcsOopY    

Hiệp Lễ 2: Có cũng như không: https://www.youtube.com/watch?v=Z4eN5LqsYXE

 

  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05