Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Các Lễ Tết
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
1098 Posts

Posted - 01/24/22 :  10:37  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THÁNH CA PHỤNG VỤ BA NGÀY TẾT

LỄ TẠ ƠN TẤT NIÊN

Đáp ca: Thánh vịnh 144 https://youtu.be/uygln4ijkNA

Hiệp lễ: Cảm Tạ Chúa https://youtu.be/JQggEVAa9xo


LỄ GIAO THỪA

Đáp ca: Thánh vịnh 120 https://youtu.be/NsZp_JVcHmU

Hiệp Lễ: Xuân Hồng Ân: https://youtu.be/et5h2PvySAc


MỒNG 1 TẾT

Nhập lễ: Mùa xuân đã đến: https://youtu.be/N609_oRSZmE

Đáp ca: TV 8: https://www.youtube.com/watch?v=ckRHIdY10gQ

Hiệp lễ1: Chúa Mùa Xuân: https://youtu.be/RUxmvU0FadY

Hiệp lễ 2: Tin Chúa quan phòng: https://www.youtube.com/watch?v=7ef0X8AByDw

Kết lễ: Vui ngày xuân mới https://youtu.be/Fhlnid114rQ


MỒNG 2 TẾT

Nhập lễ: Dâng Chúa ngày xuân: https://www.youtube.com/watch?v=ubxZ3r2vpjE

Đáp ca: TV 127: https://www.youtube.com/watch?v=JT6F31EnCTg

Hiệp Lễ 1: https://www.youtube.com/watch?v=GyfnGFc-uhU

Hiệp lễ 2: Thắp nén hương lòng: https://www.youtube.com/watch?v=l-1QyTIFRfY


MỒNG 3 TẾT

Đáp ca: TV 103 https://youtu.be/OZCs2z6J60o

Hiệp lễ 1: Ví như: https://youtu.be/0YM2zcsOopY

Hiệp lễ 2: Xuân hồng ngày mới: https://www.youtube.com/watch?v=CpDlwCrXJKw
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05