Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 CN-15C
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
1156 Posts

Posted - 07/04/22 :  05:49  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THÁNH CA PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 15 TN C

Đáp Ca. TV 68: https://youtu.be/2HjjG6oeY8A

Hiệp lễ 1: Tình con dâng Chúa: https://youtu.be/3cAub3KFPgw

Hiệp lễ 2: Điều răn trọng nhất: https://www.youtube.com/watch?v=WkFUbfxqvOw
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05