VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lần Đầu Tiên Lần đầu tiên trong đời
Lạy Cha Giuse 2 Lạy Cha Giuse nguyện người thương chở che
Lạy Chúa Con Đây Con thưa cùng Chúa này con xin đến
Lạy Chúa Xin Sai Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến
Lạy Chúa, Xin Hãy Sai Đi Lạy Chúa, xin hãy sai đi
Lạy Chúa, Xin Hãy Sai Đi Lạy Chúa, xin hãy sai đi
Lấy Gì Ðáp Ðền Như hương trầm lan bay trươc thánh nhan Cha từ nhân
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng Hal-le-lu--yah!
Lạy Thánh Nữ Maria Ave Maria lạy Thánh Nữ Maria...
Lạy Trái Tim Chúa Lạy trái tim Chúa Giêsu là vua
Lạy Trái Tim Chúa Lạy Trái Tim Chúa Giêsu làm vua cai trị...
Lễ Dâng 2 Tựa trầm hương thơm bay nghi ngút nơi thiên cung
Lễ Dâng Hôm Nay Lễ dâng hôm nay hai trái tim hoà vang
Lễ Dâng Toàn Thiêu Hỡi muôn cõi địa cầu
Lễ Giao Thừa Cúi xin Đấng tạo thành trời đất
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28