VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lúa Chín Đầy Đồng Cùng ra đi Ta mang tin mừng đến muôn miền Sơn Dương
Lạy Chúa Uy Linh Lạy Chúa uy linh nguồn suối ân tình Kim Long
Lạy Linh Hồn Chúa Kitô Lạy linh hồn Chúa Kitô, xin làm cho con nên thánh Khổng Vĩnh Thành
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Mẹ hãy hỉ hoan vui mừng Thiện Cẩm - Tiến Dũng
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Mẹ hãy hỉ hoan vui mừng Tiến Dũng - Thiện Cẩm
Lời Ban Sự Sống Lời Ngài ban sức sống cho đời Thái Nguyên
Lời Con Kêu Khấn Lời con kêu khấn Chúa như hương tỏa lan bay Khổng Vĩnh Thành
Lời Hằng Sống (Tv18) Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống muôn đời Khổng Vĩnh Thành
Luôn Cậy Trông Ngài Đời sớm hôm con những cậy trông Ngài Thái Nguyên
Lương Thực Trường Sinh Lạy Chúa Kitô, Chúa chính là bánh hằng sống Thái Nguyên
Là Đây Của Lễ Với những lao nhọc mồ hôi nước mắt Ngọc Linh
Là Một Giọt Nước Là một giọt nước tan biến đi giữa ly rượu nồng Thế Thông
Làm Sao Con Biết Làm sao con biết Chúa yêu con Giang Ân
Làm Sao Con Nói Nên Lời Làm sao con nói nên lời Khổng Vĩnh Thành
Lavang Điệp Khúc Yêu Thương Con yêu Mẹ hỡi Mẹ Lavang Thế Thông
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28