VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lạy Bánh Trường Sinh Lạy bánh trường sinh dưỡng nuôi hộ phù Khổng Vĩnh Thành
Lạy Cha Hằng Hữu Lạu Cha hằng hữu Trường Cửu
Lạy Chúa Con Đây Con thưa cùng Chúa này con xin đến
Lạy Chúa Thánh Thần Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên chúng con Trần Thế
Lạy Chúa Thánh Thần Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến Khổng Vĩnh Thành
Lạy Chúa Trời Con Lạy Chúa, Chúa Trời con, con đến thưa Lan Thanh
Lạy Chúa Xin Hãy Đến Lạy Chúa Giêsu con mong chờ Chúa đến Hiền Hoà
Lạy Chúa, Xin Ở Lại Với Con (2) Lạy Chúa xin hãy ở trong lòng con luôn Cao Minh Thắng
Lạy Ðức Mẹ La Vang Lạy Đức Mẹ Lavang con qùy đây kính dâng về Mẹ Liên Bình Định - Hoàng Vũ
Lạy Ðức Mẹ La Vang Lạy Đức Mẹ Lavang con qùy đây kính dâng về Mẹ Hoàng Vũ - Liên Bình Định
Lấy gì dâng Chúa Con lấy gì là con lấy gì Trầm Thiên Thu
Lấy Gì Đền Đáp Tình Chúa yêu con dịu êm , thật dịu êm Giang Ân
Lạy Mẫu Nghi Cao Cả Lạy Mẫu Nghi cao cả, sinh dưỡng Chúa cứu đời Ngọc Cẩn
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con Ngọc Cẩn
Lạy Mẹ La Vang Lạy Mẹ La Vang, con xin dâng Mẹ một bó hoa thiêng Lê Hà
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28