VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lạy Mẹ La Vang Năm xưa Mẹ hiện ủi an cho những người bị bách hại Loan Hảo
Lạy Mẹ Nhân Hậu Lạy Mẹ Trinh Vương, mến thương Khổng Vĩnh Thành
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Alleluia, Lạy nữ vương thiên đàng Khổng Vĩnh Thành
Lạy Thần Linh Lạy Thần Linh cực thánh xin thương ngự đến Lm Phạm Văn Đẩu
Lạy Thánh Giuse Cùng quỳ đây dâng câu kinh dâng tiến lên Ngài Liên Bình Định
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh (2 bè) Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ Xuân Hoàng
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh (4 bè) Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ Xuân Hoàng, Thế Thông
Lạy Thầy Xin Cho Tôi Được Thấy Có một người mù bên ngoài thành Giêricô Kiều Hữu Chiến
Lạy Trái Tim Chúa Lạy trái tim Chúa Giêsu là vua
Lazarô và Phú Hộ Có một người phú hộ sống một đời rất giầu Trầm Thiên Thu
Lễ Ban Chiều Tiến dâng, dâng Cha lễ vật đời con Hải Ánh
Lễ Chúa Chịu Phép Rửa Ngày ấy Chúa đến bên bờ sông Giođan Trần Văn Huyến
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Ca Hiệp Lễ) Đây là Con Thiên Chúa Nguyễn Hữu Triết
Lễ Đã Xong Lễ đã xong con ra về Nguyên Hô
Lễ Dâng Ruộng đồng xanh mầu đến mùa vàng tươi Trần Mừng, NNT
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28