VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lễ Dâng Lòng Thương Xót Thà rằng trời đất, trời đất này biến ra không Trầm Thiên Thu
Lễ Dâng Mùa Cứu Độ Lễ dâng là thông phần trong ơn cứu rỗi Viết Chung
Lễ Dâng Mùa Xuân Xin dâng lên Ngài mùa Xuân, mùa xuân thắm tươi Nguyễn Duy
Lễ Dâng Ngài Lòng thành dâng lên bao nỗi ước mơ Liên Bình Định
Lễ Dâng Sương Chiều Dâng về thiên nhan Chúa, này chút tình con Lữ Hành
Lễ Dâng Thành Tâm Bánh thơm rượu ngon lễ dâng thành tâm Trầm Thiên Thu
Lễ Dâng Tình Yêu Chúa ơi, con chẳng có gì tiến dâng lên Ngài Đinh Dũng, Đinh Công Huỳnh
Lễ Dâng Tình Yêu Chúa ơi, con chẳng có gì tiến dâng lên Ngài Đinh Công Huỳnh, Đinh Dũng
Lễ Giao Thừa Cúi xin Đấng tạo thành trời đất
Lễ Hy Sinh Hiệp dâng lên của lễ chan chứa bao ân tình Lữ Hành
Lễ Mẹ Vô Nhiễm Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa hvh
Lễ Mẹ Vô Nhiễm Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa hvh
Lẽ Sống Đời Con Chúa chính là lẽ sống đời con mãi mãi Kim Ân
Lễ Vật Ba Vua Ba vua tiến nhanh đi về Belem Hoa Phượng Vi
Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi (2 bè) Này đây rượu bánh tiến dâng Chúa xuống trần vì ta Liên Bình Định
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28