VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lễ Vật Dâng Chúa Hài Nhi (3 bè) Này đây rượu bánh tiến dâng Chúa xuống trần vì ta Liên Bình Định
Lễ Vật Đêm Noel Đêm nay chào Noel Phanxicô
Lễ Vật Đơn Hèn Lễ vật con dâng là đây bánh miến tinh tuyền Nguyễn Paul
Lễ Vật Hoà Bình Con đến dâng lễ vật Mi Trầm & Liên Bình Đình
Lễ Vật Hoà Bình Con đến dâng lễ vật, với bao tâm tình hoà bình Mi Trầm
Lễ Vật Hoà Bình (2 bè) Con đến dâng lễ vật, với bao tâm tình hoà bình Mi Trầm & Liên Bình Đình
Lễ Vật Hòa Bình (3 bè) Con đến dâng lễ vật với bao tâm tình hoà bình Mi Trầm - Liên Bình Định
Lễ Vật Hòa Bình (3 bè) Con đến dâng lễ vật với bao tâm tình hoà bình Liên Bình Định - Mi Trầm
Lễ Vật Hồng Thiết tha lòng tín thành nguyện dâng lễ tế cùng với dòng máu hồng Trầm Thiên Thu
Lễ Vật Thống Hối Hôm nay con trở về, dâng lên lời kinh thống hối Nguyễn Paul
Lễ Vật Tinh Tuyền Con xin dâng lên Chúa chí linh Trầm Thiên Thu
Lên Đền Ca Ta đi về nhà Cha, dâng lời ca cảm tạ Minh Chiết
Lên Đền Thánh Anh em đã tới núi Sion Thế Thông
Lên Đường Thánh lễ đã kết thúc rồi Nguyên Hô
Lênh Đênh Phận Người Con là chiếc lá khô Nguyễn Mộng Huỳnh
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28