VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lià Đường Tội Lỗi Biết vì con tội lỗi, biết vì đời gian dối Thế Thông
Linh Ảnh Của Tình Yêu Xin Mẹ dạy con biết làm cho mọi người biết Mẹ Hoàng Phúc
Loan Báo Tin Mừng Đẹp thay bước chân người đi loan báo Tin Mừng Thế Thông - Nguyễn Năng
Loan Truyền Lòng Thương Xót Hãy đi khắp tứ phương loan truyền lòng Chúa Xót Thương Trầm Thiên Thu
Lời Ca Bay Cao Lời ca bay cao, lời ca bay cao như hương trầm nghi ngút bay
Lời Ca Cao Dâng Lời ca con dâng lúc ban mai Lữ Hành
Lời Ca Tạ Ơn Chọn con, Người thương gọi tên Nguyễn Mộng Huỳnh
Lời Cầu Đêm Giáng Sinh (3 bè) Một đêm đông giá buốt năm xưa Trần Thế
Lời Cầu Đêm Giáng Sinh (4 bè) Một đêm đông giá buốt năm xưa Trần Thế
Lời Cầu Nguyện Lạy Cha, vì Danh Cha xin ban cho Con Nguyễn Chánh
Lời Cầu Nửa Đêm (2 bè) Ngài đến lòng chúng nhân reo hò vui mừng Thành Tâm
Lời Cầu Tội Nhân Xin thương con ôi lạy Chúa từ nhân Ân Đức
Lời Cầu Trong Sương Mai Lời cầu con dâng lên tới Chúa Lữ Hành
Lời Cầu Từ Vực Sâu Từ trong lòng vực sâu Hải Nguyễn
Lời Cầu Xin Cầu xin Chúa xuống muôn ơn lành Hải Nguyễn
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28