VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lời Chân Thành (2 bè) Lời chân thành dâng tiến Kim Long
Lời Chúa Như mưa rơi xuống đất khô Nguyễn Bách
Lời Chúa Lời Chúa đã đến trong tâm hồn Thế Thông
Lời Chúa Lời Chúa như ngọn đèn giữa thế gian u mê Khổng Vĩnh Thành
Lời Chúa 4 Lời Chúa đã đến trong tim người Thế Thông
Lời Chúa Soi Bước Con Lời Chúa như ánh đèn chiếu soi cho con Sơn Dương
Lời Con Con là con lòng Mẹ, Mẹ là Mẹ lòng con Tuấn Kim, Xuân Ly Băng
Lời Con Hát Khi Ngài truyền lệnh cho con cất lời ca Lữ Hành
Lời Cuối Giã từ, giã từ trần gian đẹp tươi
Lời Dâng Con cầu xin, con cầu xin cùng Cha chí nhân Trầm Thiên Thu
Lời Dâng 1 Này tấm bánh thơm, đây ly rượu nồng nàn Nguyễn Duy
Lời Dâng 1 Này tấm bánh thơm đây ly rượu Nguyễn Duy
Lời Dâng 2 Biết lấy gì mà tiến để mà dâng Nguyễn Duy
Lời Gọi Fatima Từ trăm năm qua Mẹ đến thế gian kêu gọi Phạm Trung
Lời Gọi Trong Đêm Chợt một lần trong đêm tốt Đinh Công Lý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28