VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lời Khấn Nguyện Bao ngày qua lần trong màn đêm Hải Nguyễn
Lời Kinh Ban Chiều Khi bóng chiều tà trải trên khắp Lữ Hành
Lời Kinh Dâng Mẹ Từng lời kinh con dâng, từng hạt ngọc tiến dâng lên Mẹ Cát Tâm
Lời Kinh Hòa Bình Khi tôi lầm lỡ mới biết sới chia Từ Duyên
Lời Kinh Nhiệm Mầu Lời kinh trong ngần yêu thương Lữ Hành
Lời Kinh Tạ Ơn Biết lấy chi đền đáp ơn Ngài Kim Ân
Lời Kinh Tạm Biệt Người nằm xuống giã từ trần gian
Lời Kinh Thống Hối Dù xưa con tội lỗi, giờ đây đã thống hối Nguyễn Bách
Lời Kinh Trên Dòng Đời Lời kinh con hát trong đời Nguyễn Mộng Huỳnh, Nguyễn Hùng Cường
Lời Kinh Yêu Thương Lời kinh yêu thương dâng Cha Cao Minh Thắng
Lời Người Ra Đi Chúa gọi con về ra khỏi thế giới si mê Vũ Tá - Liên Bình Định
Lời Người Thống Hối Bao nhiêu ngày xa Chúa là bấy nhiêu ngày khổ đau Khổ Vĩnh Thành
Lời Nguyện Xin Chúa thương thứ tha, thứ tha cho những người Trần Thế
*Lời Nguyện Ca Đoàn *Lạy Chúa nếu việc làm của chúng con Hải Nguyễn
Lời Nguyện Cầu Những buổi chiều tàn, hồn con như lạnh giá Mai Lợi
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28