VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lời Nguyện Cầu Cho Đôi Tân Hôn Trước nhan Mẹ chúng con đây thành tâm ước nguyện Cao Minh Thắng
Lời Nguyện Cho Quê Hương Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam Hải Linh, Ngọc Cẩn
Lời Nguyện Con Dâng Con xin dâng lên Thiên Chúa Trầm Thiên Thu
Lời Nguyện Đầu Năm Cúi xin, đoàn con cúi xin Trần Anh Linh
Lời Nguyện Giữa Đời Dương gian bao đáng cay đọa đày Thế Thông
Lời Nguyện Ước Quỳ bên nhau xin Chúa thương nhận Liên Bình Định
Lời Ru Của Hồn Dạt dào tình Chúa thương yêu Liên Bình Định, Văn Chi
Lời Ru Tà Pao Trong gió rừng Tàpao, con nghe vẳng tiếng Mẹ ru Hải Nguyễn
Lời Ru Thánh À á ơi, a à ơi Văn Duy Tùng
*Lời Tạ Ơn *Trong màn trời đêm bao ánh sao Lữ Hành
Lời Tạ Ơn Lời tạ ơn dâng lên vì biết bao công trình Chúa làm Viết Chung
Lời Thề Hứa Nguyện hai trái tim trở nên một Liên Bình Định
Lời Thề Hứa Nguyện hai trái tim trở nên một Liên Bình Định
Lời Thề Tơ Duyên Trong nỗi vui kết hợp tâm hồn Lê Đăng Ngôn
Lời Thề Yêu Thương Trao Lời thề yêu thương trao niềm vui sướng dâng trào Lê Đăng Ngôn
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28