VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lạy Chúa Thánh Thần Lạy Chúa Thánh Thần, suối nguồn thánh ân Nhật Minh
Lạy Chúa Thánh Thần Lạy Chúa Nguyễn Chánh
Lạy Chúa Thánh Thần Lạy Chúa Thánh Thần Nguyễn Chánh
Lạy Chúa Xin Hãy Đến Lạy Chúa Giêsu con mong chờ Chúa đến Hiền Hòa
Lạy Chúa Xin Tỏ Lòng Lạy Chúa xin tỏ lòng Nhật Minh
Lạy Chúa, Con Tin ! Lạy Chúa, con tin ! Lạy Chúa, con tin ! Nguyễn Duy
Lạy Chúa, Nếu Ngài Muốn Khi vầng trăng sáng lung linh chiếu soi Hiền Hòa
Lấy Gì Dâng Chúa - TV.115 Con lấy gì Trầm Thiên Thu
Lấy Gì Dâng Chúa Đêm Nay Con biết lấy gì Hương Đan - NNT
Lạy Mẹ Fatima Lạy Mẹ Fatima đoàn con dâng lời kính mừng Hải Nguyễn
Lạy Mẹ La Vang Lạy Mẹ La Vang xin thương nghe Xuân Đàn
Lạy Thánh Giuse Lạy Thánh Giuse là Thánh cả Xuân Đàn
Lạy Trời Lạy trời đổ sương xuống, trần thế mãi ngóng trông Hải Nguyễn
Lazarô Và Phú Hộ Có một người phú hộ sống một đời rất giàu Trầm Thiên Thu
Lễ An Táng (Ca Nhập Lễ) Xin Chúa mở cửa thiên đàng hvh
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28