VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lời Thiêng Lời Chúa thắp sáng cho cuộc đời Nguyễn Mộng Huỳnh
Lời Trần Tình Đời con qua bao năm dài tháng rộng Thái Nguyên
Lời Từ Ly Xin vĩnh biệt mọi người Hải Nguyễn
Lời Tung Hô Lạy Chúa, mỗi lần Liên Bình Định
Lời Vọng Tầng trời hãy đổ sương mai Thái Nguyên
Lời Xin Vâng Xin vâng hai tiếng khiêm nhu dường bao Trầm Thiên Thu
Lòng Cha Nở Hoa Tình Chúa Chân trần cha dãi dầu bao mưa nắng Trầm Thiên Thu
Lòng Con Kiên Vững Lòng con kiên vững chờ mong Chúa đến Thế Thông - Bình Nhiêu Lộc
Lòng Mẹ Bao La Lòng mẹ bao la, như biển xanh mãi xanh trên nguồn Sơn Dương
Lòng Mến Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Ngài Trầm Thiên Thu
Lòng Thắm Con Dâng Hai con cùng tiến dâng lên Đinh Công Lý
Lòng Thành Dâng Cha Dâng lên, dâng lên Cha Lành lời nguyện cầu tha thiết hôm nay Liên Bình Định
Lòng Thương Xót Chúa Lạy Chúa, con tín thác nơi Ngài Trầm Thiên Thu
Lòng Thương Xót Chúa Lạy Chúa Giêsu Kitô hvh
Lòng Thương Xót Chúa 1 Lòng thương xót Chúa đã cho con đi vào kết hiệp Nguyễn Chánh
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28