VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lòng Thương Xót Chúa 2 Đây giờ phút linh thiêng Nguyễn Chánh
Lòng Thương Xót Chúa 3 Khi con khẩn cầu lòng thương xót của Chúa Nguyễn Chánh
Lòng Thương Xót Chúa 4 Ôi máu và nước từ trái tim Chúa Giêsu Nguyễn Chánh
Lòng Thương Xót Chúa 5 Lòng thương xót Chúa đem con trở về Nguyễn Chánh
Lòng Thương Xót Chúa 6 Kính lạy máu và nước đã tuôn trào Nguyễn Chánh
Lòng Thương Xót Chúa 7 Con xin kính lạy màu nhiệm yêu thương Nguyễn Chánh
Lòng Thương Xót Chúa 8 Con tin vào Thánh Tâm Cha Nguyễn Chánh
*Lòng Tôi An Vui *Lòng tôi an vui
Lòng Tôi Mừng Vui Lòng tôi mừng vui hớn hở trong Chúa tôi Thái Sơn
Lord I lift your name on high Lord I lift your name on high Xuân Đường
Lúa Chín Đầy Đồng Lạy Chúa, lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt Hoa Phượng Vi
Lời Cầu Dâng Lên Lời cầu con dâng lên Chúa Trầm Thiên Thu
Lạy Chúa Là Vua Lạy Chúa, Chúa là Vua thống trị khắp địa cầu Duy Thiên
Lạy Ðức Kitô Lạy Ðức Kitô là Vua, bóng chiều đã khuất dần Tiến Linh
Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ Con Chiên đã bị giết Hoàng Kim
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28