VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lạy Bà Ðầy Ơn (NL Mẹ Mân Côi) Kính lạy Bà đầy ơn phúc, và Thiên Chúa... Kim Long
Lạy Ðức Mẹ Chúa Trời Lạy Đức Mẹ Chúa Trời Ngài xiết bao thánh thiện... Trường Châu
Lạy Ðức Mẹ La Vang Lạy Đức Mẹ La Vang con giờ đây kính dâng về Mẹ... Hoàng Vũ - Dao Kim
Lạy Ðức Mẹ La Vang Lạy Đức Mẹ La Vang chúng con về đây chiêm ngắm... Nguyễn Duy
Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Mẹ diễm phúc hiển vinh... Đỗ Xuân Quế
Lạy Mẫu Nghi Cao Cả Lạy Mẫu Nghi cao cả... Duy Ân Mai
Lạy Mẫu Nghi Cao Cả Lạy Mẫu Nghi cao cả... Thy Yên
Lạy Mẹ La Vang Lạy Mẹ La Vang Nữ Vương phù hộ giáo dân... Bạch Quỳnh
Lạy Mẹ Trà Kiệu Lạy Mẹ Trà Kiệu mến yêu... Nguyễn Văn Thành
Lạy Mẹ Từ Bi Lạy Mẹ từ bi lòng con yêu mến... Hùng Lân
Lạy Mẹ Vô Nhiễm Lạy Mẹ Maria khiết trinh... Nguyễn Như
Lạy Mẹ Xin Yên Ủi Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn... Nguyễn Khắc Xuyên
Lạy Thánh Nữ Maria Ave Maria lạy Thánh Nữ Maria...
Lạy Thánh Tâm Lạy Thánh Tâm Giêsu... Tiến Linh
Lạy Trái Tim Chúa Lạy Trái Tim Chúa Giêsu làm vua cai trị...
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28