VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Linh Hồn Tôi 1 Linh hồn tôi tung hô Chúa... Kim Long
Linh Hồn Tôi 2 Linh hồn tôi dâng lời ngợi khen Thiên Chúa... Kim Long
Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa... M. Phú
Lời Ca Của Mẹ Tiếng hát dịu dàng thắm thiết nhịp nhàng...
Lời Cầu Dâng Mẹ Lạy Mẹ hằng cứu giúp...
Lời Kinh Cuộc Ðời Ðời con này xin dâng về Chúa...
Lời Kinh Dâng Mẹ Con muốn hát lên muôn lời kinh trìu mến... Đỗ Vy Hạ
Lời Kinh Dâng Mẹ Ave ave ave Maria, êm êm tơ chiều buông... Anh Tuấn
Lời Kinh Dâng Mẹ Ôi Maria đây lòng con khấn nguyện...
Lời Mẹ Nhắn Nhủ Năm xưa trên cây sồi... Huyền Linh - Tiến Linh (hoà âm)
Lời Mẹ Nhắn Nhủ Năm xưa trên cây sồi... Huyền Linh - hvh (hoà âm)
Lời Mẹ Nhắn Nhủ Năm xưa trên cây sồi... Huyền Linh
Lời Mẹ Ru Một đêm sao sáng gió đông ru ngàn lá...
Lòng Mẹ Từ Nhân Mẹ ơi con biết lòng Mẹ từ nhân... Mi Trầm
Lúc Chiều Buông Lúc chiều buông nhẹ nơi nơi...
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28