VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lễ Giao Thừa: Alleluia Alleluia Viết Hùng
Lễ Minh Niên: Alleluia Alleluia Viết Hùng
Lễ Minh Niên: Đáp Ca Lạ lùng thay danh Chúa khắp hoàn cầu Vũ Thành An
Lời Nguyện Đầu Năm Ngày đầu năm mới con cất tiếng ca vang hoà giáo đường Nguyễn Duy
Lắng Nghe Lời Chúa Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con Nguyễn Duy
Lạy Cha Xin Cho Lạy Cha xin hãy cho mọi người hợp nhất nên một Kim Long
Lạy Chúa, Chúa Đã Thấy Đời ai như cây cỏ dại Lan Thanh
Lạy Chúa, Xin Hãy Sai Đi Lạy Chúa, xin hãy sai đi
Lạy Chúa, Xin Hãy Sai Đi Lạy Chúa, xin hãy sai đi
Lấy Gì Đáp Đền Ơn Ngài Con lấy gì đáp đền ơn Chúa Nguyền Duy
Lễ Dâng Hôm Nay Lễ dâng hôm nay hai trái tim hoà vang
Lễ Vật Đơn Thành Gia tài đời con không là vàng son
Lễ Vật Tình Yêu Tình yêu con dâng Chúa, Chúa ơi
Linh Hồn Con Khao Khát Linh hồn con khao khát Chúa
Linh Mục, Người Là Ai? Linh Mục, người là ai
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28