VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lời Ca Nguyện Cầu Đoàn con cất cao lời chúc tụng Vũ Di
Lời Ca Tri Ân Tri ân Người, con xin tri ân Người Đàm Ninh Hoa
Lời Chúa Trong Cuộc Đời Tiếng Ngài làm con ray rứt Nguyễn Duy
Lời Đoan Nguyền Dâng lên Chúa những linh hồn đã sớm xa lìa
Lời Hằng Sống Lời Người sáng ngời chiếu soi trần gian Hạt Sương Nguyên
Lời Kinh Cho Mẹ Chúa tác sinh con nên hình hài trong lòng thân mẫu Ngọc Linh
Lời Kinh Dâng Mẹ Ôi Maria, đây lòng con khấn nguyện
Lời Nguyện Cho Đôi Tân Hôn Cuộc tình từ nay Chúa đã kết hợp
Lời Nguyện Hiến Tế 3 Lạy Cha, những gì Cha đã ban cho con Thành Tâm
Lời Nguyện Phó Tế Đoàn con là những người Nguyễn Duy
Lời Nguyện Truyền Giáo Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán Hoài Chiên
Lời Thề Một lần con thề hứa
Lời Thiêng Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm Xuân Tưởng
Lòng Hân Hoan Lòng hân hoan con tấu vang cung đàn Kim Long
Lòng Mạnh Tin Trên đường về Ty-rô, Xi-đon Mi Trầm
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28