VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Luật Yêu Thương Cho con một điều răn mới Nguyễn Duy
Lời Tung Hô Đây là mầu nhiệm đức tin Phạm Ðức Huyến
Lạy Cha Giuse Lạy Cha Giuse trước thánh nhan vinh hiến ngài Đại Hồng - Nguyễn Minh Trí
Lạy Cha Giuse 2 Lạy Cha Giuse nguyện người thương chở che
Lạy Cha Rất Thánh Lạy Cha rất thánh xin thương nhận của lễ trong sạch này Vương Diệu
Lạy Chúa Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con Việt Trì
Lạy Chúa Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con phàn nàn... Lm. Kim Long
Lạy Chúa Thánh Thần Xin thắp sáng lên ngọn lửa tình yêu Nguyễn Duy
Lạy Chúa Thánh Thần Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến canh tân đối mới Thành Tâm
Lạy Chúa Thánh Thần Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến viếng thăm an ủi Đỗ Xuân Quế - Tiến Linh
Lạy Chúa Xin Cử Thánh Thần Lạy Chúa xin cứ Thánh Thần tới Minh Phú
Lạy Chúa Xin Sai Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến
Lấy Gì Ðáp Ðền Như hương trầm lan bay trươc thánh nhan Cha từ nhân
Lạy Thánh Giuse Lạy Thánh Giuse vinh hiến trên nơi diệu quang Minh Đệ
Lạy Thánh Giuse Lạy Thánh Giuse người Cha nhân hiền Anh Tuấn
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28