VIQR mode VNI mode Telex mode VietTyping off
Tìm Bài Hát:  Theo Tựa Ðề.
Xin viết chữ có dấu 
Dùng các dấu  ' ` ? ~ . ( ^ + trong keyboard.
Tựa Ðề Bài Hát (td: Lễ Dâng): 

Tựa Ðề:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Câu Ðầu:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý *Ngoài Phụng Vụ
Tác Giả:  All A Á Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V X Y Ý
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28

Những bài hát có dấu * là những bài không dùng trong phụng vụ.
Có thể nhấn vào các chữ Tựa Ðề, Câu Ðầu hay Tác Giả để "sort" theo thứ tự.

Tựa Ðề Câu Ðầu Tác Giả
Lạy Thánh Linh Lạy Thánh Linh là đấng phù trợ Trần Mừng
Lễ Dâng Kính dâng lễ vật tình yêu Thu Hương
Lễ Dâng 2 Tựa trầm hương thơm bay nghi ngút nơi thiên cung
Lễ Dâng Tình Yêu Dâng lên toà Chúa từ nhân Đào Trung
Lễ Dâng Toàn Thiêu Hỡi muôn cõi địa cầu
Lễ Dâng Trông Đợi Với tháng ngày trông đợi con dâng lên lễ mọn này. Viết Chung
Lễ Hết Lễ hết ta về đây niềm vui dâng cao Mi Trầm
Lễ Mọn Lòng Thành Trong tấm bánh con dâng hom nay hvh
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Phêrô Phaolô là hai vị thánh tông đồ Nguyễn Duy
Lễ Vật Dâng Hiến Tấm bánh vói ly rượu, đoàn con xin tiến dâng Cha Nguyễn Duy
Lễ Vật Giao Hoà Kính tiến lên Cha nhân từ Nguyên Kha
Lên Đền Thánh Từ muôn phương ta về đây sánh vai Thành Tâm
Lên Đường Về Nhà Cha Nào cùng nắm tay nhau đi về nhà Cha Mai Nguyên Vũ
Lên Núi Sion Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên... Hùng Lân; hòa âm: Vũ văn Tuynh
Liên Kết Trong Tình Mến Liên kết trong tình mến đoàn con đến
28 Pages:   
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28